Wednesday, February 03, 2016

သမၼတပေဟဠိႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းသစ္ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဒီခ်ဳပ္)က တင္ေျမႇာက္မည့္ သမၼတေလာင္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ဒီေရအလား တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္ လာေနသည္။
ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကိုအေျခခံၿပီး သမၼတေလာင္းေနရာသည္ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အတြက္သာျဖစ္သင့္သည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားက ယံုၾကည္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ပထမေန႔မွာပင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္ပုုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

‘‘အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးပဲ။ ျမန္မလား၊ ေႏွးမလားဆိုတာေတာ့ ေနာက္အပတ္ေတြမွာျဖစ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ထဲက အေျခအေနေပၚမွာမူတည္တယ္’’ ဟု ပါတီထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္ က ဆိုသည္။အလားတူပင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတျဖစ္ေစရန္အ တြက္ ထမ္းပိုးမည့္သူျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု၌ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက သတင္းေဖာ္ျပ သည္။ ထုိသို႔ေျဖၾကားခဲ့သျဖင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ လာႏိုင္ေျခ ပိုမို မ်ားျပားလာေန သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ေနရာအမ်ားစုလႊမ္းမိုးထား သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလဆန္းပိုုင္းတြင္ စတင္က်င္း ပေနၿပီျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ၏ဥကၠ႒ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးထားၿပီးျဖစ္၍ မၾကာ မီအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ သမၼ တေလာင္း အမည္စာရင္းကို ဒီခ်ဳပ္က တင္သြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။ လႊတ္ေတာ္သို႔ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းး စုၾကည္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ႏုိင္ေရးတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) သည္ ႀကီးစြာေသာ မဟာ တံတိုင္းအဟန္႔အတားႀကီးျဖစ္ေန သည့္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမ်ားၾကားတြင္ ယင္းအခက္အ ခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ) သည္ သမၼတ ၏အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္အ ရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ သားသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား မျဖစ္ေစရဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္အတြက္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ သားႏွစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ရန္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) က အတားအဆီးျဖစ္ေန သည္။ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုနီးပါး ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ ႀကံဳ လာသမွ် ေလာက္ကဓံတရားမ်ား ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံခဲ့ေသာ သံမဏိအမ်ိဳး သမီးႀကီး သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ရန္ ဦးစြာ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူၿပီး ေနာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအား လံုး၏ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵမဲျဖင့္ သာ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သည္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ ေနသည့္အတြက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရန္ အနည္းဆံုးတပ္မေတာ္ သားတစ္ဦးက ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပြင့္မည္ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ပုဒ္မ ၅၉(စ) သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ သမၼတမျဖစ္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ပုဒ္မတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ ေတာ္ သက္တမ္းအတြင္း ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ ေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႈ ၇၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း၌ပင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ လူထုက ဆႏၵျပင္းျပေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ရင္းႏွီး သူ သူရဦးေအာင္ကိုက ၅၉(စ) ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုကို ၂၀၁၅ အတြင္းက ထုတ္ျပခဲ့သည္။

သူရဦးေအာင္ကိုက ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ သည့္အေျခအေနတြင္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္(က်င္းပဆဲ ဒု တိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္)တြင္ ယင္းပုဒ္မကို အဆိုတင္ၿပီး ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အမ်ိဳး သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကလည္း ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေခတၱဆိုင္းငံ့ ထားရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆို တင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ထက္ဝက္ေက်ာ္က ေထာက္ခံပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သမၼတျဖစ္လာေရးအတြက္ လမ္းစပြင့္လာမည္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ဆုိင္းငံ့ႏုိင္ရန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးစြာ အဆိုတစ္ ခုတင္ရမည္ျဖစ္ကာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ ၍ အႏုိင္ရပါက ယင္းပုဒ္မကို ဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳ ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဆုိင္းငံ့မႈအ တည္ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ေျပာသည္။

‘‘ျပင္ဖို႔ သိပ္အခက္အခဲျဖစ္ တဲ့အခါ မျပင္ဘူးကြာ ဒီဟာကို ခဏေလးဆိုင္းထားမယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ေမးစရာျဖစ္လာတယ္။ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဆုိင္းငံ့ တာပါသလားဆိုေတာ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ဆိုင္းငံ့ဖို႔လည္း မပါဘူး။ မဆုိင္းငံ့ ဖို႔လည္း မပါဘူး။ ဒါက အေျခအ ေနအရ လိုအပ္ရင္ လုပ္ရတဲ့ဟာ မ်ိဳးပဲ’’ဟု ဦးကိုနီက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္န္ အယ္လ္ဒီ၏သမၼတေလာင္းမ်ား အျဖစ္ ေရပန္းစားေနသူမ်ားထြက္ ေပၚေနၿပီး ၎တို႔အထဲတြင္ ပါတီ နာယက သူရဦးတင္ဦး၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏မိသားစု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏သား ဦး ထင္ေက်ာ္တို႔လည္း ထင္ေၾကး ေပးခံေနရသည္။

သို႔ေသာ္ ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ဦးဝင္းထိန္က ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ ေရးအားလံုးဝုိင္းၿပီး အားစိုက္ေန ကာ သူ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) သမၼတျဖစ္ႏုိင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစားေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္သစ္တြင္ ဒီခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အႏုိင္ရထားေသာေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္အတြင္း ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ ခံမႈကိုသာရပါက ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းနည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ ရန္ ရွိ၊ မရွိကို 7Day News Journal၏ေမးျမန္းမႈကိုေတာ့ ထိလြယ္ရွ လြယ္ကိစၥျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မ ေျဖလိုေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္ကဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသ တင္းစာက ဒီခ်ဳပ္ေနရာအမ်ားစု ရထားသည့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး စတင္သည့္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္က ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာတြင္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ထာဝရမေျပာင္းလဲဘဲ ရွိေနေစခ်င္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရး သားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ မည္သို႔ ပင္ အတားအဆီးမ်ားရွိေနသည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူမ်ားက သူ႔ကို သမၼတျဖစ္ေစခ်င္သည့္ဆႏၵကို ႏုိ ဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ကို အင္တိုက္ အားတုိက္ အားေပးခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္မွ စတင္ ခဲ့ေသာ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ားစု ေနရာရထား ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္အ ခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတ ျဖစ္ေရးအတြက္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို မည္သို႔ ေက်ာ္လႊားမည္ကို လာ မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ရက္မ်ားအတြင္း ေတြ႕ျမင္ရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List