Wednesday, February 03, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ ဆက္ရွိေန


ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ပထမဆံုး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားက ဆက္လက္ ရွိေနသည္။ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကလည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား ခန္႔အပ္ရန္ ေရရာသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ထြက္ေပၚမလာခဲ့ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတျဖစ္လိုေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းႏွင့္ သား ၂ ဦးတို႔က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား မ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္စံုဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ သမၼတ ျဖစ္မလာႏိုင္ ပါက သူက သမၼတအထက္တြင္ ရွိေနမည္၊ သူႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး သူ၏ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အ၀ နာခံႏိုင္သူတဦးကို သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

နိမိတ္မေကာင္းသည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႔ရျခင္းကလည္း အံ့အားသင့္ စရာ မဟုတ္ပါ။ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမ၀တီသတင္းစာတြင္ စစ္တပ္အတြက္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူဟု ယူဆရသည့္ စိုင္းေ၀ဠဳ အမည္ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ တခ်ိဳ႕က ထိုေဆာင္းပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အေျဖမရရွိေသးဟု ယူဆၾကသည္။ ယခင္ကမူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအ၀င္ စစ္ဘက္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျခခံဥပေဒမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စာပိုဒ္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ တခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တရား၀င္ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထိပ္တန္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ၌ တႀကိမ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည္ကို ျမင္ေတြ႔ခ်င္သည္ဟု ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး တပ္ခ်ဳပ္က ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္ ေျပာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ား၌ အေရးပါသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာမ်ား ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾက သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ႏို၀င္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ (Washington Post) သတင္းစာ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ဆႏၵရွိ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က “က်ေနာ္ တေယာက္တည္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း (၁၂) အရ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ်ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ့္မွာ တိုက္႐ိုက္ တာ၀န္ မရွိပါဘူး” ဟု ေျဖခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစလႊတ္ေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားမ်ားက ရယူထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္ မည္ဟု NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္ေသာ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD အစိုးရသက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္ အတြင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္လာေရးက ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း သမၼတရာထူး ထမ္းေဆာင္ရန္ သူ၏ ပါတီအတြင္းမွ တစံုတေယာက္ ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List