Tuesday, February 02, 2016

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း


လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ.....
‘‘ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာ ၾကတဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၊ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုးကာယသုခ၊စိတၱသုခႏွစ္ျဖာေသာ သုခနဲ႔ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔ဆု ေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ ပါတယ္။ ဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းႀကီးကို ေခၚယူေပးတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕စာေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊ သြားေရးလာေရး အစစအဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ နာယကႀကီး သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ...

ဒီေန႔ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္ပၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား လိုလားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္စား လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ျခင္းခံရတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ...
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ရဲ႕ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူအေနအထိုင္ေတြကလည္း အလြန္အေရးႀကီးလွပါ တယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ေတြးေခၚႀကံဆပံု၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္ စဥ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ခံစားစံစားလို ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ စံနမူနာေကာင္းေတြျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးသေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးၾကေစလိုပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာဖို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျမႇင့္တင္ႏိုင္ ဖို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ စသည္တို႔ကို အတူတကြလက္တြဲ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးကာ မိမိတို႔က်ရာတာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္မားေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္ခြင့္ရၾကသူမ်ားပီပီ လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ဂုဏ္ျဒပ္ ပိုမိုျမင့္မားၿပီးတင့္တယ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ...
ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ အာဏာႀကီး သံုးရပ္အနက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဓိကတာ၀န္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳသူသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ မျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈၿပီး ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ဂုဏ္ရည္ကိုျပသ ေစလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ညီမညီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္း မ်ားနဲ႔ ကိုက္မကိုက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိမရွိ၊ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္၊စာတမ္းမ်ားနဲ႔အက်ဴံး၀င္၊ မ၀င္ ျပည္သူလူထုအ တြက္ အက်ိဳးရွိမရွိ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀လံုၿခံဳေရးနဲ႔ စိတ္လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ ေပးမေပးတို႔ကို ေလ့လာစိစစ္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ...
ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကၽြန္ေတာ့္အားေပးအပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာဂုဏ္ ယူေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြကိုကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေစရန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိလာ ေစရန္တို႔ကို ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ကတိျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္’’
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List