Monday, February 01, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ရဲ့ ပထမဆံုးမိန္႔ခြန္း


ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေနရာ ၃၂၃ေနရာအနက္ ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အရ NLDပါတီက အမတ္ေနရာ ၂၅၅ေနရာ ေနရာရထားသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းပထမေန႔အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ရက္တြင္ စတင္လိုက္သည္။ အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌမ်ားကို NLDပါတီက အဆိုျပဳဳသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းျမင့္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဦးတီခြန္ျမတ္က လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အသစ္စက္စက္ျဖစ္လာသူ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဝင္းျမင့္၏ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပထမဆံုးေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုအား ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

"ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လာ ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူေပးတဲ့ အျပင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္းေရး စီစဥ္ေပးတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ာ။ ဒီေန႔ဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္ပျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵနဲ႔အညီ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား လိုလားေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမို ကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသူ၊ႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္စား လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ျခင္းခံရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾက သည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ရဲ့ အေျပာအဆို အျပဳအမူ အေနအထိုင္ေတြကလည္း အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႔ ေတြးေခၚႀကံဆပံု၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ပံုေတြဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို ခံစား စံစားလိုၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ စံနမူနာေကာင္းေတြျဖစ္ေစခ်င္ ပါတယ္။

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးသေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အျပန္ အလွန္ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိျခင္း၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ့ အက်ိဳးကို သယ္ပိုးၾကေစလိုပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္ခိုင္မာဖို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျမွင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ စသည္ တို႔ကို အတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးကာ မိမိတို႔က်ရာတာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္မားေစပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႔ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္ခြင့္ရၾကသူမ်ားပီပီ လႊတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႔ ဂုဏ္ျဒပ္ ပိုမိုျမင့္မားျပီးတင့္တယ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ၾကေစလိုပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ အာဏာႀကီး သံုးရပ္အနက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဓိကတာ၀န္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳသူသည္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမျဖစ္ေစရဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒနည္းဥပေဒ၊ စည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ကို ေလ့လာ ဖတ္ရႈျပီး ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႔ ဂုဏ္ရည္ကိုျပသ ေစလိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္ မ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ ညီ၊ မညီ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္၊ မကိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္၊ စာတမ္းမ်ားနဲ႔အက်ံဳး၀င္၊ မ၀င္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိ၊ မရွိ ျပည္သူလူထုရဲ့ ဘ၀လံုျခံဳေရးနဲ႔ စိတ္လံုၿခံဳေရးကို အကာ အကြယ္ ေပး၊ မေပးတို႔ကို ေလ့လာစီစစ္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ ျခင္း ျဖည့္စြက္ျခင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတာ၀န္ကို ေပးအပ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာဂုဏ္ယူ ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုၿပီးအဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အလမ္းမ်ားပြင့္လန္းလာေစရန္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိလာေစရန္တို႔ကို ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စမ္း ရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ကတိျပဳရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္"

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List