Tuesday, August 25, 2015

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္းအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔အပ္No comments:

Post a Comment

My Blog List