Tuesday, August 25, 2015

“ဦးပုိင္သည္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား အတြက္ဟု ကာခ်ဳဳပ္ ေျပာ”


ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း မ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးအား အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔က စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း သည္။

တပ္မေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိ တက္ႏွင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရးေကာ္ပို ေရး ရွင္း (MEC) တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရွိၾကေၾကာင္း၊ လည္ပတ္မႈ မတူညီ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္အ တြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကေၾကာင္း၊ MEC လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ကို Save ျဖစ္ေစရန္၊ တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အခြန္အခ မ်ား အျပည့္အဝ ေပးသြင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရရွိလာသည့္အျမတ္ေငြမွ တိုက္ပြဲတြင္ ထိခိုက္က်ဆုံး ဒဏ္ရာ ရရွိသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ရာ မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္ တပ္မေတာ္သက္ သာေခ်ာင္ခ်ိေရးရန္ပုံေငြသို႔ ထည့္သြင္း ရပါေၾကာင္းဆုိသည္။MEC အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုရွယ္ယာအားလုံးနီးပါး ျပန္လည္ေပးသြင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးပိုင္တြင္လည္း တျဖည္း ျဖည္းေလ်ာ့ခ်လာၿပီး ေနာင္တြင္ အမ်ားပိုင္အျဖစ္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုမ်ား၏ အစုရွယ္ယာ၊ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ား ၏အစုရွယ္ယာ၊ တပ္မ်ား၏အစုရွယ္ယာႏွင့္ ထည့္ဝင္ႏိုင္သည့္သူ မ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဦးပိုင္၊ MEC လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အၿမဲလမ္းဖြင့္ထားၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္အားလုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ လက္တြဲလုပ္ ေဆာင္ရန္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္ဟု အစုိးရသတင္းႏွင့္ စစ္တပ္ပုိင္ ျမ၀တီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List