Wednesday, August 26, 2015

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ပိုင္ဆုိင္မႈ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ အျမင္


ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပဖုိ႔ လပုိင္းေလာက္သာ လုိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတြင္းက ဘ႑ာေရး သုံးစဲြမႈေတြ၊ ပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈ ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းမႈ ေတြ လည္း ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ အမ်ားစုနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ အာဏာရပါတီက ေတာ့ ဒီလုိထုတ္ျပန္ေၾကညာဖုိ႔ မလုိဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိျပဌာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းဥပေဒမွာ ပါတီတခုအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္း၊ ေငြေၾကး၊ ယာဥ္အေဆာက္အအံု တို႔ကိုတိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ျဖစ္ေစ သံုးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္ တခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႔စည္းတခုခုမွ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ အေထာက္အပံယူျခင္း မျပဳရလို႔ တားျဖစ္ထားပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး ပိုင္ဆိုင္ခြင့္နဲ႔ ပါတီပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေၾကညာဖုိ႔ ျပဌာန္း မထားတဲ့အတြက္ မသမာမႈေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေထာက္ျပေနၾကတာပါ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုက ပါတီဥကၠဌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန္႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ထုတ္ျပဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ဒီလိုဥပေဒရွိလာေအာင္ တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ 

တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြအရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မျဖစ္သင့္တဲ့အရည္ခ်င္းမွာ ႏိုင္ငံပိုင္ေငြမသံုးဖို႔ ႏိုင္ငံျခားအေထာက္ အပ႔ံယူကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳရလို႔ ထုတ္ေဖာ္ထား ေပမယ့္ စိစစ္ဖို႔အားနည္းေနေၾကာင္း ဒါကိုထိေရာက္ေအာင္တားဖို႔ ဥပေဒရွိ္ ဖို႔လိုတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

“ဒါက က်ေနာ္တုုိ႔က လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ၊ သုုိ႔မဟုုတ္ အခုုမကုုန္ဆုုံးေသး တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကုုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပုုိင္ဆုုိင္မႈ စာရင္းအင္းကုုိ ေၾကညာရမယ္ဆုုိတဲ့ ဥပေဒတခုု ထုုတ္ျပန္ဖုုိ႔လုုိတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ ထုုတ္ျပန္ လုုိ႔ရွိရင္ ဘယ္သူမွ ျငင္းပယ္လုုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ အတိအလင္း ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ေတာ့ လုုပ္ကုုိလုုပ္ရမယ္။”

အရင္က ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္း ထားတဲ့ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ ပြဲ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ေငြေၾကး ေတြကုိ သံုးစြဲေနတယ္လို႔ စြပ္စဲြခ်က္ေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့တာပါ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရဲ႕ ဘ႑ာေငြရရွိမႈနဲ႔ ပါတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္တဦးခ်င္းဆီရဲ႕ပုိင္ဆိုင္မႈအေပၚမွာ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္ ပါတီတြဲဖက္ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦးကေတာ့ ပါတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ တဦးခ်င္းဆီရဲ႕ပုိင္ဆိုင္မႈကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ခ်ျပမွာ မဟုတ္ ဘူးလုိ႔ ေျပာပါ တယ္။

“က်ေနာ္တုုိ႔ ခ်ျပဖုုိ႔မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုုိ႔လဲဆုုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္တဲ့ အမတ္ေတြက စီးပြားေရးလုုပ္ တဲ့လူေတြ မဟုုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးမလုုပ္တဲ့ အတြက္ ပုုိၿပီးခ်မ္းသာလာတယ္၊ မတရားလုုပ္ႏုုိင္တယ္ဆုုိတဲ့ အခြင့္အေရး ေတြ ရွိတယ္ဆုုိတာလည္း တကယ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဖဲြ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ မွာ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုုိ႔လည္း ႀကိဳၿပီးစဥ္းစားထားတာရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ကန္႔သတ္ထားတာရွိတယ္။ သမၼတတုုိ႔၊ ဒုုတိယသမၼတတုုိ႔ အစုုိးရအဖဲြ႔၊ ေနာက္ၿပီး ထိပ္ဆုုံးကပုုဂၢိဳလ္ေတြက လုုပ္ပုုိင္ခြင့္လည္းမ်ားတယ္။ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ မ်ားတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြ ဆုုိလုုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားတုုိ႔မွာ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ ဆုုိတဲ့ဥစၥာကုုိ ေၾကညာရတယ္။ ေၾကညာတယ္ဆုုိတာ လူထုုကုုိ ေၾကညာတာမဟုုတ္ဘူး။ သူတုုိ႔မွတ္တမ္းထားတာ၊ မွတ္တမ္းထားၿပီးေတာ့မွ သိမ္းထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒထဲမွာကုုိက ကုုိယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုုိ႔ ဘာမွကန္႔သတ္တာ မရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းဆုုိတာ ဥပေဒျပဳေရးပဲ၊ အခုုေတာ့ မလုုိေသး ဘူးလုုိ႔ က်ေနာ္ထင္တယ္။”

ဒီအေပၚမွာလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုုိ႔ ဥစၥာေတြကုုိ စာရင္းေတြ အကုုန္စစ္ခံရတယ္။ အစစ္ခံရၿပီးေတာ့ မွ အစုုိးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ဆုုိတဲ့ဥစၥာေတြ တခုုမွမရွိခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုုိ႔က ေျပာရဲတယ္၊ ဒီဥစၥာနဲ႔ပတ္သက္လုုိ႔ စာရင္းလည္း အစစ္ခံၿပီးၿပီ။ အဲဒီတုုန္းက လည္း က်ေနာ္တုုိ႔ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူး၊ ေငြေတြဘယ္လုုိရသလဲ၊ သူမ်ားေတြ ရသလုုိ ရတာပဲ၊ သူမ်ားေတြရသလုုိဆုုိတာ ျပည္သူေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားရသလုုိ၊ အဲဒီေလာက္ေတာင္ မရပါဘူး တကယ္တမ္းေျပာလုုိ႔ ရွိရင္ေတာ့။ လုုပ္ငန္းေတြ လုုိအပ္တာေပါ့။ စုုိက္ပ်ဳိးေရးေတြရွိတယ္။ စုုိက္ပ်ဳိးေရးကေတာ့ ဒီေလာက္မ်ားမ်ားစားစား မရဘူး။ သုုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ေမြးျမဴေရးရွိတယ္၊ ေမြးျမဴေရး ကေတာ့ ထုုိက္သင့္သေလာက္ရပါတယ္။ အခုလည္းရွိပါတယ္။ တခါတေလက်ေတာ့လည္း ကုုန္သြယ္မႈရွိ တယ္။ ကုုန္သြယ္မႈဆုုိတဲ့ ဥစၥာမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ လုုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေပမဲ့လုုိ႔ အၿမဲတမ္း မရပါဘူး။”

မၾကာေသးခင္ ရက္ပုိင္းေတြ အတြင္းမွာပဲ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲ ေတြ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အေပၚ ဘ႑ာေရးအရ သုံးစဲြမႈ ေတြကုိလည္း အမ်ားက ေမးခြန္းထုတ္လာၾကတာပါ။

အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္တဲ့ အခါ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆုိင္တာေတြကုိ သုံးစဲြတာေတြ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ လည္း ေ၀ဖန္သူေတြက ေထာက္ျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

VOA


No comments:

Post a Comment

My Blog List