Thursday, July 09, 2015

သူတုိ႔ ျပည္သူကုိ ေက်ာခုိင္းသြားၾကၿပီလားျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ပုဒ္မမ်ားအား ဇူလုိင္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲလက္မွတ္ စနစ္ျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမဲ မရရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၅) တြင္ ျဖည့္စြက္ ခ်က္ အသစ္မ်ားသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ပုဒ္မ မ်ားအား ပါတီအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၆၃ ဦးက ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒၾကမ္း ပါ ျပင္ဆင္ ခ်က္မ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ ပါတီသေဘာထား ျပင္ဆင္လုိသည့္ ပုံစံမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မ ေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကမူ ဇယားျဖည့္စြက္ခ်က္မွလြဲ၍ က်န္ျပ႒ာန္းခ်က္ အားလုံးကုိ မူလအတုိင္းသာ ထားရွိရန္ အစဥ္တစုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အဓိက သက္ဆုိင္ သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မွ ခန္႔အပ္ႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ပုဒ္မ ၂၆၁ ပါ၀င္ၿပီး အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မူလအတုိင္း ထားရွိရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က မဲခြဲခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆုိပါ ပုဒ္မကုိ ေထာက္ခံေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေဆြးေႏြးသည္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ မရရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၆၆၄ ဦးရွိၿပီး လစ္လပ္ ၃၁ ဦးႏုတ္ပါကာ ၆၃၃ ဦး ရွိမည္ျဖစ္ကာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္သည့္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ဦး ရွိသည့္အနက္ ၆၀၅ ဦး တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ၆၃၃ ဦးတြင္ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၆၇ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး ပါ၀င္ၿပီး မဲခြဲသည့္ေန႔ တြင္ ခြင့္ပ်က္ကြက္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈ ေယာက္ ႏုတ္ပါက ေရြးေကာက္ ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၃၉ ဦးသာ ရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လုိအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၆၃၃ ဦး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၄၇၅ ဦး လုိအပ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မပါ၀င္ပါက ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္သည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ပုဒ္မမ်ားအား မဲခြဲရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈ မရွိသျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ပုဒ္မမ်ား မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈအၿပီး ႐ႈံးနိမ့္သြားသည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက “တုိင္းရင္းသား အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႀကိဳးစားၾကရမွာက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ တာ၀န္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ရ၊ မရကေတာ့ သိတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္း ရင္းသား အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း ခန္းမထဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အနည္းငယ္ ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း အား တပ္မေတာ္ေထာက္ခံမႈ မရရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္သူေတြေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ အကုန္လုံး ႐ုိက္ခ်ဳိးခံရတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ငါတုိ႔ေပးမွ ရတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တစ္ခုလုံးက သူေတာင္းစား ျဖစ္သြားတာေပါ့။ စြန္႔ၾကဲမွရတဲ့ သူေတာင္းစား ခြက္ထဲမွာ ငါးျပားေစ့ စြန္႔ၾကဲတာဆုိရင္ ငါးျပားေစ့ရတာေပါ့။ ၁၀ ျပားေစ့ စြန္႔ၾကဲရင္ ၁၀ ျပားေစ့ပဲ လက္ခံယူႏုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိတဲ့ အျမင့္ဆုံးေသာ အာဏာပုိင္အျဖစ္ ပုံေဖာ္သြား တာေပါ့။ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳမႈမ႑ဳိင္ အျမင့္ဆုံးဆုိရင္ ျပည္သူႀကိဳက္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံႀကီးတစ္ခုကုိ ျပင္ႏုိင္၊ ျပဳႏုိင္၊ ျဖည့္စြက္ႏုိင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခင္းအက်င္းရွိမွပဲ လႊတ္ေတာ္အသံ ျပည္သူ႔အသံ ဆုိတာမ်ဳိး၊ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ျပည္သူ ႀကိဳက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီးလုိ႔ ျပည္သူယုံၾကည္မွာ ေပါ့။ အခုေတာ့ ျပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးခံလုိက္ရတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္သြားတာေပါ့ ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္မ ေကာင္းဘူး” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုိမုိေ၀းသြား ေစႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဂ် ေယာ၀ူက ေျပာၾကားသည္။

“၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္ေရြးရမယ္ဆို ေကာင္း တာေပါ့။ ဒီပုဒ္မ အတည္ျပဳဖို႔ မဲခြဲေတာ့ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မဲမေပးဘူးေလ။ သူတို႔က တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ဆိုေတာ့ အားလံုးက ၾကက္ေျခခတ္မွာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ မရဘူးေလ။ အခုလက္ရွိ အတိုင္းပဲဆက္သြားရမွာေပါ့။ သမၼတႀကီးက ခန္႔တဲ့အတိုင္းပဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ေတာ့ ေျပာင္းလဲ ရမွာေပါ့ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ ေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်သြားၿပီေလ။ 

အခုကတည္းက ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ အခုကတည္းက စည္းလံုးသြားမယ္။ အခုကတည္းက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္တယ္။ ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အခုကတည္းက လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပဲေလ။ အခုအတိုင္း ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ ေ၀းေစတာေပါ့။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕ေတြ ကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာကို။ ေျပာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာမလားေပါ့။ တပ္က မေျပာင္းလဲဘူး ဆိုရင္ ေတာ့ ဥပေဒက ေျပာင္းလို႔မရဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပဲ” ဟု ဦးေဂ်ေယာ၀ူက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္အသစ္မ်ား အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ေကာက္ခံရမည့္ အခြန္အခ စုစုေပါင္း ၅၄ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးစဥ္ အခ်ိန္ကပင္ “ျပည္ေထာင္စုက ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆုိသည့္” စကားရပ္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ အဆုိပါစကားရပ္ကုိ ျဖဳတ္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳရာတြင္ ယင္းစကားရပ္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ သိသာထူး ျခားသည့္ ျပင္ဆင္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆုိသည္။

“အေျဖကေတာ့ ထြက္ၿပီးသားဆိုေတာ့ ရင္မခုန္ေတာ့ဘူးေလ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားမိတာကေတာ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ပဲ။ နည္းနည္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မလား ဆိုၿပီးေတာ့ေပါ့။ ကြၽန္မ ခန္႔မွန္းၾကည့္မိတာကေတာ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္အေနနဲ႔ ကိုင္ထားတယ္လို႔ ထင္တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ Power Sharing ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်င္ၿပီးေတာ့ Resources Sharing ကိုေတာ့ လႊတ္ေပးခ်င္တဲ့ အေနအထား ေတြ႕ရတာေပါ့။ Resources Sharing ကိုေတာင္မွ လႊတ္မေပးခ်င္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ အတိုင္း ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္ေလ။ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြအတြက္ လုပ္ေပးတယ္ ဆို႐ံုေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူးေလ။ အဲဒီအထိ ရေအာင္ေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေနအထား အတြက္လည္း သူတို႔ေတြ တြက္ထားမွာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ကန္႔ကြက္တာေတြကို သူတို႔ေတြလည္း ၾကားမွာပါပဲ။ ဒီကိစၥေတြကို သူတို႔ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စဥ္းစားထားမယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကို မ်ားမ်ားေလး ေလွ်ာ့ေပးဖို႔သင့္တာေပါ့။ ဒီကိစၥေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူေလးေတြ လုပ္ဖို႔ ခ်န္ထားတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group


No comments:

Post a Comment

My Blog List