Monday, July 06, 2015

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ပတ္ရထားကိစၥအပါအဝင္ ျမန္မာ႕ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယန္းဘီလီယံ ၁ဝဝ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ဟု ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကတိျပဳ


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအပါအဝင္ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းဘီလီယံ ၁ဝဝ ကုိ ထုတ္ေခ်း သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးက သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ကတိျပဳ ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္-ျမန္မာထိပ္သီးအစည္း အေဝးအေပၚ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပူး တြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ဇူလုိင္ ၄ရက္က တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ျပဳ လုပ္ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ကတိျပဳေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ ဆုိ႔မႈျပႆနာေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထား စေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယန္း ဘီလီ ယံ ၁ဝဝကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ထုတ္ ေခ်းသြားမည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူမႈစီး ပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပးကူညီသြားမည္ ျဖစ္သလုိ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လည္း လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အကူအ ညီေပးသြားမည္ဟု ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ''လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႔မွာ ဒီမုိကေရစီထြန္း ကားစ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ အရင္းအႏွီးနည္းပညာနဲ႔ လူ႔ စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြဟာ အေရးတ ႀကီးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအပုိင္းမွာ သီလဝါစက္မႈဇုန္ မွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကုိ ဂ်ပန္ကတက္ တက္ၾ<ြကၾ<ြက ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မၾကာခင္မွာ လုပ္ငန္း တခ်ဳိ႕ကုိ စတင္ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖုိ႔အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး သည္အေရး ႀကီးေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိခဲ့ ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိလည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

#TheFlowerNews


No comments:

Post a Comment

My Blog List