Thursday, July 09, 2015

ပါတီစုံ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ေရြးေကာက္ခံမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ စတင္ တင္သြင္းႏုိင္


ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအ တြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း ၊ စိစစ္ျခင္း ၊ ရုပ္သိမ္းျခင္းတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေန ့ရက္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ယေန ့ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။
လႊတ္ေတာ္ အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္း စတင္ တင္သြင္းႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္ကုိ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္မွ  ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန ့ထိ သတ္မွတ္ေပးထား သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက ရုပ္သိမ္းႏိုင္ သည့္ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကုိ စိစစ္မည့္ေန႔ရက္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိသတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ ႏုိဝင္ဘာ လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အသီးသီးမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသကဲ့သုိ ့အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပ မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ ၊ မၿပဳိင္ကုိ ဇူလုိင္လ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  

(Xinhua)


No comments:

Post a Comment

My Blog List