Monday, March 10, 2014

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲ စတင္ရာ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ေျခာက္ဦးပါ၀င္


အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းညိႇႏႈိင္းမႈကို မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ကစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Peace Center ၌ က်င္းပလ်က္ရွိရာ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တြင္ တပ္မေတာ္ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ ေျခာက္ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခင္ကထက္ ပုိမုိပါ၀င္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ညိႇႏႈိင္းမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးျပတ္ေစႏုိင္ သည္ဟု . . . . .

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္၀င္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ အုန္းႏွင့္     ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စုိး၀င္း တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တြင္ KNU မွ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း၊ NMSP မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ PNLO မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေရႊမ်ဳိးသန္႔၊ KIO မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဆင္၀ါးတုိ႔ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယခင္ကထက္ ပုိမုိပါ၀င္ျခင္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ညိႇႏႈိင္းမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပီးျပတ္ေစႏုိင္သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားထားသည္။

မတ္ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ သတင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ဆုိသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအလုိက္ ျပည္နယ္ အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္စည္း ကမ္းမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ၿပီးေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ ပြားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ျပဳလုပ္ ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ပါ၀င္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားညိႇႏႈိင္းရန္ အပါ အ၀င္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပပါက ဘားအံေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List