Thursday, December 20, 2012

က်န္းမာ/စီမံ MBA (ၾသစေၾတးလ်)ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စတင္ေလ်ွာက္ထားနိင္

Photo: က်န္းမာ/စီမံ MBA (ၾသစေၾတးလ်)ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး စတင္ေလ်ွာက္ထားနိင္
Wednesday, December 19, 2012

က်န္းမာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ားေနျဖင္႕ Health Services Management အထူးျပဳ MBA ဘာသာရပ္ကုိ Nanyang Institute of Management တြင္ ၀င္ခြင္႔ မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါMBA(Health Services Management) ဘာသာရပ္ကုိ ၾသစေၾတးလ်ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ University of Ballaratမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း
ျပည့္မွီသူမ်ားအတြက္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုုင္းပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကး
အျဖစ္ စကၤာပူေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံက MBBS, Pham ဘြဲ ့ရေတြအတြက္ ပိုုျပီးသင့္ေတာ္တဲ ့ ပရိုုဂရမ္တစ္ခုုျဖစ္တယ္၊၊” ဟု CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္၊၊

၀င္ခြင္႕လုိအပ္ခ်က္အေနျဖင္႕ဘြဲ႔တခုခုရရွိထားသူမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ(၂)ႏွစ္ရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာလုိအပ္ခ်က္အေနျဖင္႕IELTS 6 (သို႕) TOEFL 550 ရွိထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၀င္ ခြင္႔လမွာ မတ္၊ ဇူလုိင္ႏွင္႕
ႏုိ၀င္ဘာလတုိ႕ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး
ေက်ာင္းလခ စင္ကာပူေဒၚလာ (၂၂၈၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက က်မ္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ MBA သင္တန္း အေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႔ ဆိုသည္။

 “အရင္တုန္းက MBA ဆုိရင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္အားလုံးကို General သေဘာမ်ိဳးသင္ယူရတာပါ။ အခုေနာက္ပုိင္းMBA ဆုိရင္ Marketing ၊ Accounting & Finance ၊ HR Management အစရွိတဲ႕အထူးျပဳေမဂ်ာေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒီ MBA (Health Services Management) အထူးျပဳကစီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမူ႕နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ေမာ္ဂ်ဴး(၈) ခု နဲ႕ Health Service Management ေမာ္ဂ်ဳး(၄)ခု ပါ၀င္တယ္။ Health Service Management အထူးျပဳ MBA ပုိ႕ခ်တဲ႕ ေက်ာင္း ႏိုင္ငံတကာမွာ အေရအတြက္နည္းနည္းပဲရွိပါတယ္”ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ MBA သင္ယူသူမ်ားအေနျဖင္႔  Social Responsibility ၊ Ethical ႏွင္႕ Sustainable Business နယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းထံမွ သိရသည္။

Good Teaching ၊ Positive graduate outcome ႏွင္႕ Generic Skills တုိ႕တြင္ၾကယ္ငါးပြင္႕ရရွိ၍ ACU ေခၚ Association of Common wealth Universityအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလမ္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးတည္႕ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပုိ႕ခ်ေပးေနသည္႔ တကၠသိုလ္လည္းျဖစ္သည္။

MBA(Health Service Management) ဘာသာရပ္တြင္ စုစုေပါင္းေမာ္ဂ်ဴး
(၁၂)ခုကုိသင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး Accounting and Finance ၊ HR Management ၊ Marketing ၊ Business Economics  ၊ Contemporary Issures in Health Services Management ၊ Policy in Health Services Management Leadership in HSM ႏွင္႕ Evidence-based Practice in HSM တုိ႕ကုိသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႕ lectures ၊ tutorials ၊ workshops ၊ seminars ႏွင္႕presentation ပုံစံတုိ႕ျဖင္႕သင္ယူႏုိင္ပါသည္။

University of Ballarat ကို ၁၈၇၀တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီးၾသစေၾတးလ်
အစုိးရ ရန္ပုံေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မူ႕ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူေပါင္း (၂၅၀၀၀)ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနသည္႔ တကၠသုိလ္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔  CROWN Education Consulting Office အမွတ္ ၂၇၀၊ ပထမထပ္ ၊ျပည္လမ္း ၊ ေျမနီကုန္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇  ႏွင္႕ ၀၉ ၄၅၀၀ ၅၆၃၀၀ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္သည္။

ျမစ္မခ
Myit Makha Mediagroup

က်န္းမာေရးစီမံခန္႕ခြဲမႈအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ားေနျဖင္႕ Health Services Management  အထူးျပဳ  MBA  ဘာသာရပ္ကုိ Nanyang Institute of Management တြင္ ၀င္ခြင္႔ မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါMBA(Health Services Management) ဘာသာရပ္ကုိ ၾသစေၾတးလ်ထိပ္တန္းတကၠသုိလ္ University of Ballaratမွ အသိအမွတ္ျပဳေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ားအတြက္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုုင္းပညာ သင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ စကၤာပူေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံက MBBS, Pham ဘြဲ ့ရေတြအတြက္ ပိုုျပီးသင့္ေတာ္တဲ ့ ပရိုုဂရမ္တစ္ခုုျဖစ္တယ္၊၊” ဟု CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္၊၊
၀င္ခြင္႕လုိအပ္ခ်က္အေနျဖင္႕ဘြဲ႔တခုခုရရွိထားသူမ်ား၊သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ(၂)ႏွစ္ရွိထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင္႔ အဂၤလိပ္စာလုိအပ္ခ်က္အေနျဖင္႕IELTS 6 (သို႕) TOEFL 550 ရွိထားရ မည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း၀င္ခြင္႔လမွာ မတ္၊ ဇူလုိင္ႏွင္႕ႏုိ၀င္ဘာလတုိ႕ျဖစ္သည္။ သင္တန္းကာလမွာ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းလခ စင္ကာပူေဒၚလာ (၂၂၈၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက က်မ္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ MBA သင္တန္း အေၾကာင္း ယခုကဲ႔သို႔ ဆိုသည္။

“အရင္တုန္းက MBA ဆုိရင္ စီးပြားေရးဘာသာရပ္အားလုံးကို General သေဘာမ်ိဳးသင္ယူရတာပါ။ အခုေနာက္ပုိင္းMBA ဆုိရင္ Marketing ၊ Accounting & Finance ၊ HR Management အစရွိတဲ႕အထူးျပဳေမဂ်ာေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။ ဒီ MBA (Health Services Management) အထူးျပဳကစီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမူ႕နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ေမာ္ဂ်ဴး(၈) ခု နဲ႕ Health Service Management ေမာ္ဂ်ဳး(၄)ခု ပါ၀င္တယ္။ Health Service Management အထူးျပဳ MBA ပုိ႕ခ်တဲ႕ ေက်ာင္း ႏိုင္ငံတကာမွာ အေရအတြက္နည္းနည္းပဲရွိပါတယ္”ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ MBA သင္ယူသူမ်ားအေနျဖင္႔ Social Responsibility ၊ Ethical ႏွင္႕ Sustainable Business နယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းထံမွ သိရသည္။

Good Teaching ၊ Positive graduate outcome ႏွင္႕ Generic Skills တုိ႕တြင္ၾကယ္ငါးပြင္႕ရရွိ၍ ACU ေခၚ Association of Common wealth Universityအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင္႕အလမ္းအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးတည္႕ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပုိ႕ခ်ေပးေနသည္႔ တကၠသိုလ္လည္းျဖစ္သည္။ MBA(Health Service Management) ဘာသာရပ္တြင္ စုစုေပါင္းေမာ္ဂ်ဴး
(၁၂)ခုကုိသင္ယူရမည္ျဖစ္ၿပီး Accounting and Finance ၊ HR Management ၊ Marketing ၊ Business Economics ၊ Contemporary Issures in Health Services Management ၊ Policy in Health Services Management Leadership in HSM ႏွင္႕ Evidence-based Practice in HSM တုိ႕ကုိသင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႕ lectures ၊ tutorials ၊ workshops ၊ seminars ႏွင္႕presentation ပုံစံတုိ႕ျဖင္႕သင္ယူႏုိင္ပါသည္။

University of Ballarat ကို ၁၈၇၀တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီးၾသစေၾတးလ်အစုိးရ ရန္ပုံေငြေၾကးေထာက္ပံ႔မူ႕ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၂၅၀၀၀)ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနသည္႔ တကၠသုိလ္ျဖစ္ သည္။ အေသးစိတ္သိလုိသူမ်ားအေနျဖင္႔ CROWN Education Consulting Office အမွတ္ ၂၇၀၊ ပထမထပ္ ၊ျပည္လမ္း ၊ ေျမနီကုန္း ၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇ ႏွင္႕ ၀၉ ၄၅၀၀ ၅၆၃၀၀ တုိ႕သုိ႕ဆက္သြယ္ စုံစမ္းႏိုင္သည္။
Myit Makha Mediagroup

No comments:

Post a Comment

My Blog List