Friday, December 21, 2012

ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္ေတြ ့ဆံုပဲြဦးဥာဏ္၀င္းရွင္းလင္း

Photo: ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္ေတြ ့ဆံုပဲြဦးဥာဏ္၀င္းရွင္းလင္း
Friday, December 21, 2012

ဗမာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒိီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္) နွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ဗဟုိအလုပ္အမူေဆာင္အဖဲြ ့တုိ ့ေတြ ့ဆံုမူအျပီးတြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးဥာဏ္ ၀င္းက ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတရပ္ အမ်ဳးိသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ရံုး တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္မ်ား- ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္္နွင့္ဘာအေၾကာင္းကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလဲ။

ဦးဥာဏ္၀င္း - နုိင္ငံေရးအေပၚသူတုိ ့အျမင္ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က အျမင္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအဘီကလည္း သူတုိ ့ျဖတ္သန္းမူအေတြ ့အၾကံဳနွင့္အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္းကိုေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

သတင္းေထာက္မ်ား-အန္အယ္လ္ဒီအေနနွင့္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ့မ်ားနွင့္ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ။

ဦးဥာဏ္၀င္း -- ေအဘီနဲ ့အန္အယ္လ္ဒီက လက္နက္နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိျပီးမူ၀ါဒကဲြလဲြေနေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီရရွိေရးဆုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္တူပါတယ္။ မူမတူေပမယ့္၊ ပန္းတုိင္ျခင္းတူညီတဲ့ မည္သည့္အဖဲြ ့အစည္းမဆိုအျမဲၾကိဳဆိုေနမွာပါ။

သတင္းေထာက္မ်ား- ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္အေနနဲ ့ကေရာအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ကိုဘယ္အတုိင္းအတာထိယံုၾကည္မယ္လုိ ့ထင္ပါသလဲ

ဦးဥာဏ္၀င္း- တစ္္ဦးနွင့္တစ္ဦးယံုၾကည္ျခင္းမယံုၾကည္ျခင္းထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ေရွ ့ဆက္ပါမယ္။

NLD Central
ဗမာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒိီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္) နွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ဗဟုိအလုပ္အမူေဆာင္ အဖဲြ ့တုိ ့ေတြ ့ဆံုမူအျပီးတြင္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးဥာဏ္ ၀င္းက ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မ်ားနွင့္ေတြ ့ဆံုျပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတရပ္ အမ်ဳးိသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ရံုး တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ တြင္က်င္းပခဲ့သည္။
သတင္းေထာက္မ်ား- ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္္နွင့္ဘာအေၾကာင္းကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ပါသလဲ။ ဦးဥာဏ္၀င္း - နုိင္ငံေရးအေပၚသူတုိ ့အျမင္ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က အျမင္ေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအဘီက လည္း သူတုိ ့ျဖတ္သန္းမူအေတြ ့အၾကံဳနွင့္အခက္အခဲေတြ အေၾကာင္းကိုေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
သတင္းေထာက္မ်ား-အန္အယ္လ္ဒီအေနနွင့္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ့မ်ားနွင့္ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ။ ဦးဥာဏ္၀င္း -- ေအဘီနဲ ့အန္အယ္လ္ဒီက လက္နက္နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိျပီးမူ၀ါဒကဲြလဲြေနေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီရရွိေရးဆုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္တူပါတယ္။ မူမတူေပမယ့္၊ ပန္းတုိင္ျခင္းတူညီတဲ့ မည္သည့္အဖဲြ ့အစည္းမဆိုအျမဲၾကိဳဆိုေနမွာပါ။
သတင္းေထာက္မ်ား- ေအဘီအက္စ္ဒီအဖ္အေနနဲ ့ကေရာအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ကိုဘယ္အတုိင္းအတာထိယံုၾကည္မယ္လုိ ့ထင္ပါသလဲ
ဦးဥာဏ္၀င္းတစ္္ဦးနွင့္တစ္ဦးယံုၾကည္ျခင္းမယံုၾကည္ျခင္းထက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ေရွ ့ဆက္ပါမယ္။

NLD Central

No comments:

Post a Comment

My Blog List