Saturday, December 22, 2012

ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းသြားရန္ လုိအပ္

Photo: ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လတ္တေလာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းသြားရန္ လုိအပ္
Friday, 21 December 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအရ အေရးယူ
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား အလားအလာေကာင္း မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္
တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေဆး ႐ိုက္၊ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ
လုပ္ငန္း သုံးေဆး အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အား
နည္းပါးျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရ ေၾကာင္း ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ေျပာသည္။

"ခုခ်ိန္မွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က အားေပးေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းနဲ႔အတူတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမီလိုက္ဖို႕ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာသံုးတဲ့ ေဆးအရည္အေသြးျပည့္၀မႈရွိဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္ မီးပံုမွန္ရရွိဖို႔နဲ႔ လုပ္သားအလုံအေလာက္ရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။
ဒါေတြကို အခုမျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိေနပါ တယ္"ဟု
ေအပလပ္စ္သရီးေဆး႐ိုက္ လုပ္ငန္းမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ အထည္တံဆိပ္ ႐ိုက္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္တို႔မွ တင္သြင္း ေသာ ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၁၅ ကီလိုဂရမ္မွ ကီလို ၆၀ ၀င္ ေဆးဘူးမ်ားကို ၀ယ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္ထုပ္အေသးမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ သာကူမႈန္႔မ်ားေရာထားသည့္ ေဆးမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္း
ေၾကာင့္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္မွ ေဆးဘူးေတြ ထဲကေန ျပန္ခြဲထုတ္ထားတဲ့
ေပါင္ထုပ္ ေတြက သူ႔နဂိုအရည္အေသြးအတိုင္းမရွိ ေတာ့ဘူး။ သာကူမႈန္႔ေတြ ေရာထားတာ မ်ဳိးၾကံဳရတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
တ႐ုတ္ေဆးေတြမွာ ဒီလိုအေရာေတြ မ်ားတယ္။ ထုိင္းေဆးကေတာ့
မေရာဘူး။ ေဆးမ ေကာင္းရင္ အထည္ေပၚမွာ ေဆးဆြဲၿပီး မွ ေဆးကြဲတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ၿပီး အ႐ႈံးေပၚတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔မွာ ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဖန္စီအလွဆင္ ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီးမ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး
၀တ္အထည္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္း ေဖာ္သည့္ အပ္ထည္မ်ားေၾကာင္းလည္း
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အ၀တ္တစ္ထည္ေဆး႐ိုက္ခမွာ က်ပ္ ၂၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိၿပီး ပို႔ကုန္ထည္ အတြက္မွာ က်ပ္၁၉၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ပို႔ကုန္အထည္က ေဈးနည္းေပမယ့္ တစ္ခါအပ္ရင္ အနည္းဆံုး ၈,၀၀၀ ေလာက္အပ္တာ။ျပည္တြင္းထည္က အထည္ ၁,၀၀၀ - ၁,၅၀၀ ေလာက္ပဲလာ တာဆိုေတာ့ သိပ္မကိုက္ဘူး။ ေရွ႕ေလွ်ာက္
ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လာမယ္ ဆိုေတာ့ ေဆး႐ိုက္တာကိုလည္း ပို႔ကုန္အရည္အေသြးမီ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြသာ ျပည့္စံုမယ္ ဆိုရင္ႏိုင္ငံျခားက ေဆး႐ိုက္
လုပ္ငန္းေတြ အတိုင္း အရည္အေသြးမီ လိုက္႐ိုက္ႏိုင္ တယ္"ဟု 
၎ကေျပာသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ဖူးသူ အဆိုပါစက္႐ံုမွ မန္ေနဂ်ာကိုဉာဏ္ဆင့္ေအာင္က ျမန္မာ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း စက္ျဖင့္ အမ်ား ဆံုးအသံုးျပဳ
လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္႐ိုက္၊ ဒီဇိုင္းဆြဲလုပ္ငန္း
ကို အမီလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"သံုးတဲ့ေဆးကေကာင္းၿပီး အထည္ အေျခာက္ခံဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီး
အလုံအေလာက္ ရမယ္ဆိုရင္ပိုၿပီးအလုပ္တြင္ က်ယ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမွ လည္း ႏိုင္ငံျခားအပ္ထည္ကလာမွာပါ။ 
အထည္ခ်ဳပ္ေတြမွာက အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားသံုးလို႔ ရတယ္။ ဒီအလုပ္က အမ်ဳိးသားပဲ လုပ္ႏိုင္တာမ်ိဳးဆိုေတာ့ လုပ္သားရရွိမႈကလည္း ခက္ေနတယ္။ လစာကို အၿပိဳင္ေပးၿပီးေခၚေနရတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အပ္ထည္ခမ်ားကို တစ္သမတ္တည္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးမရွိပဲ အပ္ထည္ ရရန္အတြက္ေဈးကြက္ဖ်က္ျခင္းမွာ လည္း လုပ္ငန္းရပ္တည္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေဈးႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း
ကိုဉာဏ္ဆင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

Golden Third တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္း မွ မန္ေနဂ်ာကိုမင္းႏိုင္က ၎တို႔ စက္႐ုံ တြင္ ဂ်ပန္ေဆးကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ဂ်ပန္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။

"အရည္ေသြးက ပို႔ကုန္အရည္အေသြး ကို မီပါတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီး
လာရင္ေတာ့ လည္ပတ္မႈရွိသြားရင္ ေဆးေကာင္း ေကာင္းေရြးသံုးၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းေအာင္လုပ္ရတာပါပဲ။အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေပၚမွာ
တည္မွီၿပီးလုပ္ကိုင္ ေနရတာပါ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေကာင္း
ရင္ ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းလည္း ေကာင္းလာ မွာပါပဲ။ ကိုယ့္ဘက္က အရည္အေသြး ေကာင္းေအာင္လုပ္ရင္ ပို႔ကုန္အပ္ထည္ ေတြ ၀င္လာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ဂ်ပန္ပို႔ကုန္အပ္ထည္မ်ားမွာ ဒီဇိုင္း တစ္မ်ဳိးလွ်င္ အနည္းဆံုးအထည္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ထိအပ္ထည္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေအာ္ဒါတစ္ခုတြင္ အပ္ထည္ ၃၀၀ မွ ၆၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား စတင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၃ ခုနစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑မွာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး
ေဆး႐ိုက္လုပ္ ငန္းမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းအပ္ထည္
လိုင္းျဖင့္သာ အသက္ဆက္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိ အေနအထားအရ အလားအလာေကာင္း မ်ားေပၚထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စိုးစႏၵာဦး
Myanmar Times
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ လာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား အလားအလာေကာင္း မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ လ်က္ရွိသည့္ ေဆး ႐ိုက္၊ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားမွာလုပ္ငန္း သုံးေဆး အရည္အေသြးက်ဆင္းျခင္း၊ လုပ္သားအင္အားနည္းပါးျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ မရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ ႕ေနရ ေၾကာင္း ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကေျပာသည္။

"ခုခ်ိန္မွာ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က အားေပးေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းနဲ႔အတူတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမီလိုက္ဖို႕ကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းမွာ သံုးတဲ့ ေဆးအရည္ အေသြးျပည့္၀မႈရွိဖို႔၊ လွ်ပ္စစ္ မီးပံုမွန္ရရွိဖို႔နဲ႔ လုပ္သားအလုံအေလာက္ရရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ဒါေတြကို အခုမျဖည့္ ဆည္းႏိုင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြရွိေနပါ တယ္"ဟုေအပလပ္စ္သရီးေဆး႐ိုက္ လုပ္ငန္းမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။
လတ္တေလာတြင္ အထည္တံဆိပ္ ႐ိုက္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ျခင္းမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ဂ်ပန္တို႔မွ တင္သြင္း ေသာ ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၁၅ ကီလိုဂရမ္မွ ကီလို ၆၀ ၀င္ ေဆးဘူးမ်ားကို ၀ယ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေပါင္ထုပ္အေသးမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ သာကူမႈန္႔မ်ားေရာထားသည့္ ေဆးမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္းေၾကာင့္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္မွ ေဆးဘူးေတြ ထဲကေန ျပန္ခြဲထုတ္ထားတဲ့ေပါင္ထုပ္ ေတြက သူ႔နဂိုအရည္အေသြး အတိုင္းမရွိ ေတာ့ဘူး။ သာကူမႈန္႔ေတြ ေရာထားတာ မ်ဳိးၾကံဳရတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္တ႐ုတ္ေဆးေတြမွာ ဒီလိုအေရာေတြ မ်ားတယ္။ ထုိင္းေဆးကေတာ့မေရာဘူး။ ေဆးမ ေကာင္းရင္ အထည္ေပၚမွာ ေဆးဆြဲၿပီး မွ ေဆးကြဲတာမ်ဳိးေတြျဖစ္ၿပီး အ႐ႈံးေပၚတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔မွာ ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး က်န္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဖန္စီအလွဆင္ ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီးမ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး
၀တ္အထည္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္း ေဖာ္သည့္ အပ္ထည္မ်ားေၾကာင္းလည္းဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အ၀တ္တစ္ထည္ေဆး႐ိုက္ခမွာ က်ပ္ ၂၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ရွိၿပီး ပို႔ကုန္ထည္ အတြက္မွာ က်ပ္၁၉၀ ၀န္းက်င္ခန္ ႔ရွိ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ "ပို႔ကုန္အထည္က ေဈးနည္းေပမယ့္ တစ္ခါအပ္ရင္ အနည္းဆံုး ၈,၀၀၀ ေလာက္အပ္တာ။ျပည္တြင္းထည္က အထည္ ၁,၀၀၀ - ၁,၅၀၀ ေလာက္ပဲလာ တာဆိုေတာ့ သိပ္မကိုက္ဘူး။ ေရွ႕ေလွ်ာက္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လာမယ္ ဆိုေတာ့ ေဆး႐ိုက္တာကိုလည္း ပို႔ကုန္အရည္အေသြးမီ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထား ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြသာ ျပည့္စံုမယ္ ဆိုရင္ႏိုင္ငံျခားက ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းေတြ အတိုင္း အရည္အေသြးမီ လိုက္႐ိုက္ႏိုင္ တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ဖူးသူ အဆိုပါစက္႐ံုမွ မန္ေနဂ်ာကိုဉာဏ္ဆင့္ေအာင္ က ျမန္မာ တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ္လည္း စက္ျဖင့္ အမ်ား ဆံုးအသံုးျပဳ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခား တံဆိပ္႐ိုက္၊ ဒီဇိုင္းဆြဲလုပ္ငန္းကို အမီလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"သံုးတဲ့ေဆးကေကာင္းၿပီး အထည္ အေျခာက္ခံဖို႔ လွ်ပ္စစ္မီးအလုံအေလာက္ ရမယ္ဆိုရင္ပိုၿပီးအလုပ္တြင္ က်ယ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမွ လည္း ႏိုင္ငံျခားအပ္ထည္ကလာမွာပါ။ အထည္ခ်ဳပ္ေတြမွာက အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားသံုးလို႔ ရတယ္။ ဒီအလုပ္က အမ်ဳိးသားပဲ လုပ္ႏိုင္တာမ်ိဳးဆိုေတာ့ လုပ္သားရရွိမႈကလည္း ခက္ေနတယ္။ လစာကို အၿပိဳင္ေပးၿပီးေခၚေနရတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အပ္ထည္ခမ်ားကို တစ္သမတ္တည္း သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးမရွိပဲ အပ္ထည္ ရရန္အတြက္ေဈးကြက္ဖ်က္ျခင္းမွာ လည္း လုပ္ငန္းရပ္တည္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေဈးႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္လည္း အသင္းအဖြဲ႕ တစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုဉာဏ္ဆင့္ေအာင္က ေျပာသည္။

Golden Third တံဆိပ္႐ိုက္လုပ္ငန္း မွ မန္ေနဂ်ာကိုမင္းႏိုင္က ၎တို႔ စက္႐ုံ တြင္ ဂ်ပန္ေဆးကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ဂ်ပန္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ေျပာသည္။ "အရည္ေသြးက ပို႔ကုန္အရည္အေသြး ကို မီပါတယ္။ လုပ္ငန္းႀကီးလာရင္ေတာ့ လည္ပတ္မႈရွိသြားရင္ ေဆးေကာင္း ေကာင္းေရြးသံုးၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းေအာင္လုပ္ရတာပါပဲ။အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေပၚမွာတည္မွီၿပီးလုပ္ကိုင္ ေနရတာပါ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေကာင္းရင္ ေဆး႐ိုက္လုပ္ငန္းလည္း ေကာင္းလာမွာပါပဲ။ ကိုယ့္ဘက္က အရည္ အေသြး ေကာင္းေအာင္လုပ္ရင္ ပို႔ကုန္အပ္ထည္ ေတြ ၀င္လာမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္ပို႔ကုန္အပ္ထည္မ်ားမွာ ဒီဇိုင္း တစ္မ်ဳိးလွ်င္ အနည္းဆံုးအထည္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ထိ အပ္ထည္ ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေအာ္ဒါတစ္ခုတြင္ အပ္ထည္ ၃၀၀ မွ ၆၀၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးအရ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား စတင္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၃ ခုနစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ က႑မွာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေဆး႐ိုက္လုပ္ ငန္းမ်ားမွာလည္း ျပည္တြင္းအပ္ထည္လိုင္းျဖင့္သာ အသက္ဆက္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိ အေနအထားအရ အလားအလာေကာင္း မ်ားေပၚထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

Myanmar Times

No comments:

Post a Comment

My Blog List