Wednesday, December 12, 2012

ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႔တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္ တံတားေဆာက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြး

Photo: ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႔တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္ တံတားေဆာက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြး 
Wednesday, 12 December 2012

ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္တံတား တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္တင္ျပ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဒလဘက္ျခမ္းအား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ၎တို႔ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဒလအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဒလအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ဒလ ဆက္သြယ္သည့္တံတား ေဆာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳပါက ကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့လာတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ပါ Proposal တင္ေပး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလဘက္ျခမ္းတြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ပါက ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ (OPIC-Overseas Private Investment Corporation) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေငြေခ်းယူကာ
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဟန္ရွင္းကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္
လည္း သေဘာတူသည္ဟု ဟန္ရွင္းကုမၸဏီဘက္က တင္ျပခဲ့သည္။

ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက တင္ျပလာမႈအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ
တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဟန္ရွင္းကုမၸဏီက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ခန္႔ အသံုးျပဳသြားရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္
ဟုလည္း သိရသည္။

ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္ ရန္ကုန္ျမစ္ျဖတ္ ျမစ္ကူးတံတား
ေလးစင္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔ ေလ့လာတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group
ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ရန္ကုန္တစ္ဖက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္တံတား တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြး
ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္တင္ျပ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဒလဘက္ျခမ္းအား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။ ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက ၎တို႔ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဒလအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ ဒလအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ဒလ ဆက္သြယ္သည့္တံတား ေဆာက္လုပ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳပါက ကုမၸဏီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလ့လာတိုင္းတာမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ပါ Proposal တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒလဘက္ျခမ္းတြင္ အိမ္ရာစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ပါက ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ (OPIC-Overseas Private Investment Corporation) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေငြေခ်းယူ ကာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ထို႔ျပင္ဟန္ရွင္းကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ 
 တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ လည္း သေဘာတူသည္ဟု ဟန္ရွင္းကုမၸဏီဘက္က တင္ျပခဲ့သည္။

ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက တင္ျပလာမႈအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ 
အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပကာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဆက္လက္တင္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ဟန္ရွင္းကုမၸဏီက အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ခန္႔ အသံုးျပဳသြားရန္ ခန္႔မွန္းထားသည္ ဟုလည္း သိရသည္။

ဟန္ရွင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-ဒလ ဆက္သြယ္သည့္ ရန္ကုန္ျမစ္ျဖတ္ ျမစ္ကူးတံတား  ေလးစင္းေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားတို႔ ေလ့လာတိုင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။


No comments:

Post a Comment

My Blog List