Wednesday, September 30, 2015

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ မိမိတို႔ဘာေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္ကို ရွင္းျပေနရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


နာဂႏွင့္ တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) ေဒသခံမ်ား အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ခႏၲီးႏွင့္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တို႔သို႔ သုံးရက္ ၾကာသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ လာေရာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အဓိကထားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ယင္းေဒသတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီ သည္ အျခားအင္အားႀကီး ပါတီ ျဖစ္ေသာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံ  တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) ပါတီႏွစ္ခုႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ေဒသျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ေရြးေကာက္ပဲြ စည္း႐ုံးမဲ ဆြယ္ခြင့္ကာလ၌ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသို႔ လွည့္လည္သြားလာ ေဟာေျပာေနရျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မေက်လည္မႈမ်ားကို ရွင္းျပရန္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္ရန္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည္ကို သိေစလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎၏ သုံးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဒသတြင္ နာဂလူမ်ဳိး အမ်ားစုသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီကို ေထာက္ခံၾကၿပီး တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ ပါတီ မ်ားကိုသာ မဲေပးလိုသည့္ ဆႏၵရွိ ၾကသည္။

‘‘ဘယ္လိုမွလည္း သူတို႔ကို စည္း႐ုံးလို႔ မရဘူး။ ဒါေတြဟာ အ ရင္အစုိးရမွာ ပါခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ စနက္ေပါ့ဗ်ာ။ သူတုိ႔ပါတီပဲ သူတို႔ မဲေပးမယ္ေျပာေနၾကတယ္’’ ဟု ဟုမၼလင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ဆုိ သည္။

မိမိတို႔ တုိင္းရင္းသားပါတီ မ်ားအား မဲေပးရန္ ဆႏၵရွိျခင္းမွာ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ တုိက္တြန္းခ်က္မွ မပါ၀င္ဘဲ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ မဲေပးလို၍သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိင္းလုိင္ (ရွမ္းနီ)တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ကဆုိသည္။

ေရေၾကာင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းကိုသာ အားျပဳသြားလာေနရေသာ အဆိုပါ ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ ေနာက္က်ေနေသာ္လည္း တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ား ထြက္ ရွိရာ ေဒသမ်ားျဖစ္၍ အတန္ ငယ္စည္ကားမႈရွိကာ ႏုိင္ငံေရးပါ တီမ်ားလည္း အထုိက္အေလ်ာက္လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ဆုိသည္။

ယင္းေဒသမ်ားတြင္ နာဂတုိင္းရင္းသားမ်ားသာမက တုိင္းလုိင္ (ရွမ္းနီ)လူမ်ဳိးမ်ားပါ ေနထုိင္သျဖင့္ပါတီတစ္ခုတည္းက အျပတ္သတ္အႏုိင္ရရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသား အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဒသသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အင္န္အယ္လ္ ဒီ အႏုိင္ရ ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္မူ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏုိင္ရေဒသျဖစ္ခဲ့ သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အ ေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ နာဂတုိင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းလုိင္(ရွမ္း နီ)တုိင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထုိင္ရာျဖစ္ေသာ ခႏၲီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တို႔သို႔ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာသြား ေရာက္ခဲ့သည့္ စည္း႐ုံးေရးခရီး စဥ္တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည့္ နာဂႏွင့္ တုိင္းလုိင္(ရွမ္း နီ) လူမ်ဳိးမ်ားက တစ္ခဲနက္ႀကိဳဆို ခဲ့ၾကၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။

အထူးသျဖင့္ အင္န္အယ္လ္ ဒီအာဏာရခဲ့ပါက အဆုိပါေဒသ မ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆို သည့္ ကိစၥကို ေဒသခံမ်ားက သိ လိုေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေဒသမွာ ေရႊေတြလာတူး ေနၾကတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေတြ လည္း ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရတယ္။ ဒီ ကိစၥေတြကို အင္န္အယ္လ္ဒီပါ တီက ႏုိင္ခဲ့ရင္ ဘာေတြလုပ္ေပး မွာလဲ။ အဲဒီအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ကို ေက်းရြာကလည္း မခံစားရပါ ဘူး’’ဟု ထမံသီရြာသစ္ေန ဦးမထုေနာင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ထြက္ရွိသည့္ သယံဇာတ မ်ားကို ေဒသခံမ်ားလည္း ခံစား ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရာ၌ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕ရြာေဒသတစ္ခုတည္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို မၾကည့္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အေရးကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ယင္း ေဒသ၌ အားအေကာင္းဆုံးမွာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီျဖစ္ၿပီး နယ္ခံတုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္လည္း  အားေကာင္း လ်က္ရွိကာ လက္ရွိအႏုိင္ရျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာမူ ေထာက္ခံမႈမ်ား က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဟုမၼလင္းႏွင့္ ခႏၲီးရွိ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

မၾကာမီက ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ေသာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈအ ေပၚ အစုိးရႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက တစ္စုံတစ္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ ျခင္း မရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက သာ ဆန္မ်ား ေပးေ၀ခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါ တီအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ေန ထုိင္လာခဲ့သည့္ တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) လူမ်ဳိး ဦးခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေရြးစရာ မရွိဘူး။ အင္န္အယ္လ္ဒီပဲ ရွိ တယ္ေလ။ သူတုိ႔ကိုပဲ ေပးရမွာ ေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဘယ္သူဆိုတာထက္ ပါတီက ပိုအေရး ႀကီးပါတယ္’’ဟု ဦးခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။

 ‘‘အေမစုကို အေမတစ္ ေယာက္လုိ ယုံၾကည္အားကိုးလုိ႔ ရွိတဲ့အလုပ္ကို ပစ္ခ်ၿပီးလာခဲ့ တာ။ ကြၽန္မတို႔ ဘ၀ေတြရဲ႕ ေရွ႕ အနာဂတ္ကို အားကိုးလို႔ လာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔က အေမစုမွ အေမစုပဲ’’ဟု စက္တင္ ဘာ ၂၇ ရက္က ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဟာေျပာပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ နာဂလူမ်ဳိး ေဒၚအားလ်န္က ေျပာသည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕သည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အေနာက္ေျမာက္ေဒသ ရွိ အစြန္အက်ဆုံး ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အ ထိ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အ၀ မရရွိ ေသးဘဲ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ နာရီခန္႔ သာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ လည္း ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္ကာ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ ေၾကာင္းကိုသာ အဓိကထား သြား လာေနရၿပီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသျဖစ္ေသာ ေလရွီး၊ လဟယ္၊ နန္းယြန္းေဒသမ်ားသို႔ ခက္ခဲစြာ သြားလာေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။အင္န္အယ္လ္ဒီ အႏုိင္ရရွိ ၿပီး အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါက ယင္းအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ဟု ၿမိဳ႕ခံ နာဂတုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက ယုံၾကည္ေနၾကသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ေခတ္အဆက္ဆက္ ခံစားခဲ့ရ တာ။ ဘယ္အစိုးရတက္လာ တက္လာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီအတုိင္းပဲ မေျပာင္းလဲဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲကို အလုိရွိတာေပါ့။ ဒီအေျပာင္းအလဲကို အေမစုက ေျပာင္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ယုံတယ္’’ဟု ေဒသခံနာဂတုိင္းရင္းသား ဦးမေနာ္ခမ္းက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီအတြက္ အခက္အခဲဆုံး အ ခ်က္မွာ ယင္းမဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုတြင္ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံ တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ)ပါတီ မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီဘက္ေတြမွာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) ေတြ အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ပါတီ ကိုယ္မဲေပးမွာပဲ။ အေမစုကိုေတာ့ ျမင္ဖူးခ်င္လို႔ သူ႔ေဟာေျပာပဲြေတာ့ သြားခဲ့တယ္’’ဟု ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွ ေဒသခံဦးစပ္ခြန္ေဆးက ဆုိသည္။

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ ဟုမၼလင္းႏွင့္ ခႏၲီးၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕တြင္ လႊတ္ေတာ္သုံး ရပ္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ခုနစ္နယ္ရွိ ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ အင္န္ အယ္လ္ဒီက အျပည့္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထားၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္း သားပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ တုိင္း လုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရွမ္းနီ(တုိင္းလုိင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္ စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ တို႔က ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းမွသာ ယင္းပါတီမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊ တစညႏွင့္ က်ားျဖဴပါတီတုိ႔သာ ယင္းမဲဆႏၵ နယ္၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ပါ တီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲ ဆႏၵနယ္တုိင္းတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ရမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယုံၾကည္ထားသည္။

‘‘ကြၽန္မတို႔ ေတာင္ၿပိဳကမ္း ၿပိဳႏုိင္ရမယ္လို႔ မေႂကြးေၾကာ္ထား ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏုိင္ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလိုႏုိင္ေအာင္လည္း အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ခရီးစဥ္တစ္ ေလွ်ာက္ မဲေတာင္းခံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲ ဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ေျပာၾကား သကဲ့သို႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစိုးရ ဖဲြ႕ႏုိင္ပါက အမွန္တကယ္ ေျပာင္း လဲႏုိင္ျခင္းထက္ မိမိတို႔ေဒသဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုသာ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည္ကိုေဒသခံမ်ားက ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List