Wednesday, August 19, 2015

အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္


႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာေတြထဲကလို ‘‘ကြၽန္ေတာ္ဆရာ၀န္တစ္ ေယာက္ပါ’’ဆိုၿပီး လိုက္မိတ္ဆက္ ေနစရာ မလို။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္မ်ားတြင္ မည္သူက ဆရာ၀န္ဆိုသည္ကို လူတစ္ေယာက္၏ ရင္ဘတ္ ေပၚ၌ ဖဲႀကိဳးနက္ တပ္ဆင္ ထားျခင္းရွိ၊ မရွိၾကည့္႐ံုျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ ရင္ဘတ္မွာဖဲႀကိဳးနက္ မတပ္ထားလွ်င္ ဆရာ၀န္မဟုတ္ သလို ျဖစ္သည္အထိ ေခတ္စားခဲ့သည္။

ဖဲႀကိဳးနက္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္မွာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တိုက္ ႐ိုက္ေရႊ႕ ေျပာင္းတာ၀န္ေပးခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ သေကၤတျဖစ္ သည္။

တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ား အရပ္ဘက္ေျပာင္းလာသည့္ ကိစၥက အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္။

ထူးဆန္းေနသည္က အရပ္ဘက္ေျပာင္းတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကို လက္မခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ ၾကသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ အသံတိတ္ ‘‘ဖဲႀကိဳးနက္လႈပ္ရွားမႈ’’ပင္။

7Day News က ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လလယ္မွ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ ၃၉ လခန္႔ အတြင္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အရပ္ဘက္ ဌာန မ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအထဲတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန မပါ၀င္ခဲ့။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားကမူ တပ္မေတာ္က ေျပာင္းလာသည့္ အရာရွိ မ်ားကိစၥကို  တညီတၫြတ္တည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ ပထမဆံုးေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဘယ္ကလာၿပီး ဘယ္ကိုသြားလဲ

၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လလယ္မွ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာလဆန္းအထိ ၃၉ လခန္႔အတြင္း တပ္မေတာ္အရာရွိ ၂၅၀ ခန္႔အား အရပ္ဘက္သို႔ တိုက္ ႐ိုက္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔မွစၿပီး ေရတြက္လွ်င္ လာမည့္သီတင္း ႏွစ္ပတ္ ေရာက္တိုင္း တပ္မေတာ္အရာရွိ သံုးဦးအရပ္ဘက္၀န္ႀကီးဌာနတြင္ အရာရွိအျဖစ္ ေရာက္လာမည့္ သ ေဘာပင္။

၎တို႔ကို ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးဌာနတြင္ သံအမတ္ႀကီးကစၿပီးအားကစား၊ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာနမ်ား အလယ္သမိုင္းသုေတ သနအရာရွိမ်ားအျဖစ္ နယ္ပယ္စံုတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

အထက္ပါအရာရွိမ်ားအနက္ ထက္၀က္ခန္႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ပို႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးဌာနတို႔သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾက သည္။

က်န္ထက္၀က္ေလာက္က လႊတ္ေတာ္႐ုံး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ ေရး၊ စီးပြားကူးသန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပန္ၾကားေရး စသည့္ ဌာနအစံုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရာထူးအလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္ေျပာင္းလာသူမ်ားအနက္မွ ထက္၀က္ခန္႔သည္ တပ္မေတာ္ တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ ၃၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔သည္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ျဖစ္ ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴး ႀကီးအဆင့္မွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိ သည့္ မေျပာပ ေလာက္ေသာ ပမာဏမွာ အျခားအဆင့္မွအရာရွိမ်ား ျဖစ္သည္။

ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ သပိတ္ေအာင္ ျမင္ခဲ့သလား

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ားေရာက္သည္ဆိုသည္က အမွန္ဆိုလွ်င္ အျခား၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဆးေလာကသားမ်ားေတြ ညီၫြတ္မႈက ‘‘အမ်ားက မလိုလားဘူးဆိုေတာ့လည္း ဆက္မ လုပ္ေတာ့ဘူး’’ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ထုတ္ေျပာခဲ့ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးေပးခဲ့သည့္ ကတိေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးေလာကသားမ်ား၏ ဆႏၵျပည့္၀ၿပီလားဆိုသည့္ ေမးခြန္း ကိုေတာ့ အခ်ိန္က အေျဖေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္မွ အရပ္ဘက္သို႔ တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းသည့္စနစ္တြင္ ျပႆနာအခ်ဳိ႕ရွိသည္ကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းေအာင္ ထက္ရာထူးႀကီးသည့္ ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း က ၀န္ႀကီးမေျပာမီ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ေျပာထားခဲ့ဖူးသည္။

‘‘သာမန္အားျဖင့္ ေအာက္ ေျခမွ တက္လာေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈတြင္ ေျပာရန္ မရွိေသာ္လည္း ၾကားမွ ျဖတ္၀င္လာေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားရွိလာပါက မူလ၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း လည္း အထိုက္အေလ်ာက္က် ဆင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း’’ ၂၀၁၂ ေမလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု၌ ဒုသမၼတက အထက္ပါအ တိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အစည္းအေ၀းၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား အရပ္ဘက္ပို႔ေနဆဲပင္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

တပ္မေတာ္မွ အရပ္ဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအား အရပ္ဘက္၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕က မိုးက်ေရႊကိုယ္ (သို႔ မဟုတ္) ေလထီးတပ္သားဟု အမည္ေျပာင္ေပးထားၾကၿပီး ၎တို႔ ၏ ေနာက္ ကြယ္တြင္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။

အဓိပၸာယ္က ေအာက္ေျခမွ တက္လာသည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ အထက္ကက်လာသည့္ အရာရွိအျဖစ္ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းလာ သည့္ အရာရွိအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားသည္ အဆီအေငၚမတည့္မႈက လည္း မိုးက်ေရႊကိုယ္စနစ္ကို ေ၀ ဖန္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

‘‘ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေအာင္ခ်က္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ၾကတာေတြရွိ တယ္။ ေအာင္ မွတ္က ၄၀ ထက္ နည္းလာတယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္ကေတာ့ တက္လာတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ကေလးေတြက အရည္အ ေသြးနိမ့္လာတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ သက္ႏိုင္ ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အရပ္ဘက္ေဆးတကၠသိုလ္ မ်ားမွ ဘြဲ႕ရထားသည့္ ဆရာ၀န္ လူငယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ ႀကီးဌာန၌ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူအမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳကာ တပ္မွအရာရွိမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္းမလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္းက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေသးသည္။

‘‘ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘယ္ လုပ္ငန္းမဆို အေတြ႕အႀကံဳရွိဖို႔ လိုအပ္တာပဲ။ မဆိုင္တဲ့သူေတြက လုပ္ငန္းေတြ ကို ဦးေဆာင္မယ္ဆို ရင္ ျပႆနာရွိႏုိင္ သလို စဥ္ဆက္ မျပတ္လုပ္လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြ အတြက္လည္း နစ္နာတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း (ဗဟို)အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပါ ေမာကၡ ေဒါက္တာ ေစာ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အရပ္ဘက္ပို႔သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအရာရွိမ်ားဘက္တြင္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ကိုယ္စီရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက တပ္မေတာ္အရာရွိ ၆၃ ဦးအား ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ရာထူး မ်ားခန္႔အပ္ လိုက္သည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ ေပၚခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရန္ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားထံမွ ၀န္ထမ္းမ်ားေတာင္းေသာ္လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ထမ္း ေဆာင္လိုသူမရွိသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့ရ ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္း ျပခ်က္ေပးခဲ့သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္တိုင္း သံုးမရေတာ့ဘူးလား

အထက္ပါေမးခြန္းကို လက္ ရွိႏွင့္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္း ၁၈ ဦးခန္႔အား ေမးျမန္းရာအားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဟု ၎တို႔က ဆိုသည္။

လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား အား နင္ပဲငဆဆဲဆိုၿပီး တပ္မ ေတာ္သားေဟာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာျပကာ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္အရာ ရွိမ်ားရွိကာ ရည္မြန္ယဥ္ေက်းၿပီး သင္ယူလိုစိတ္အျပည့္ရွိသည့္အ ရာရွိမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိ ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။

‘‘သူမ်ားစကားလည္း နား ေထာင္ေပးတယ္။ ဆက္ဆံေရးေျပ ျပစ္ၿပီး တကယ္ႀကိဳးစားလုပ္တဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ တြဲ လုပ္ရရင္ေတာ့ ဌာနအတြက္ တိုး တက္တာေပါ့’’ဟု ေဒါက္တာ သက္ႏိုင္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

တပ္မေတာ္မွ အရပ္ဘက္ ေျပာင္းလာၾကသည့္ အရာရွိမ်ားထဲတြင္ တပ္၌သံုးမရသျဖင့္ အရပ္ဘက္ပို႔လိုက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အရာရွိမ်ားပါ၀င္ကာ ထိပ္တန္းအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွင့္ အလုပ္ တြဲလုပ္ဖူးသူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

‘‘သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သင္ၾကားတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ ဆရာေတြကို စစ္တကၠသိုလ္မွာ ေခၚ သင္တာရွိတယ္။ တကယ္လည္း ေလ့က်င့္သားျပည့္၀ေနတဲ့ သူေတြပါ။တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာအျပင္လူေတြ အတြက္ သာတယ္ဆိုတာ လက္ခံတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသက္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခ်က္ကို ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ (ေလ)မွ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေရတပ္မွ ေျပာင္းလာသည့္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက သက္ေသျပေနခဲ့သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္မ်ားကို မေက် နပ္သည့္ ျပႆနာသည္ တပ္မွလာ သည္ဆိုသည့္အခ်က္တစ္ခုတည္း ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဌာနတြင္းတြင္ အာဏာရွင္အေသးစားမ်ားကို မသိမသာခြင့္ျပဳထားသည့္ စနစ္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ ထမ္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ေျပာၾကား သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ျဖစ္ေန တာ အထက္အရာရွိဆိုရင္ ဆရာ ပဲ။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုဆို ေခါင္းငုံ႔ခံ ေနၾကတဲ့ သူေတြက မ်ားတယ္’’ဟု အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာတာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

‘‘တပ္က လူေတြထက္ေတာင္ ေမာက္မာတဲ့အရပ္သားအရာရွိ ေတြရွိတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င့္ သံုးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္မွ အရပ္ ဘက္ေျပာင္းခဲ့သည့္ စနစ္ကို ရပ္တန္႔သြား ရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ရက္ပိုင္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္ႏွင့္ အရပ္ ဘက္ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ အ ေကာင္းအဆိုးမ်ား ဒြန္တြဲေနၿပီး အရပ္ဘက္သို႔ တပ္အရာရွိမ်ားပို႔   သင့္၊ မပို႔သင့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက လည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အနက္ေရာင္ဖဲႀကိဳးသပိတ္ ၏ ေအာင္ျမင္မႈက က်န္းမာေရး ေလာကတစ္ခု တည္းလား (သို႔တည္းမဟုတ္) ၀န္ထမ္းေလာက တစ္ခုလံုးလားဆိုသည္ကို ေတာ့ အခ်ိန္ကသာ အေျဖေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List