Wednesday, December 17, 2014

တကၠသိုလ္တိုင္းလြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ရွိမည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အဆင့္ျမင္ပညာ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားဟု ဝန္ႀကီးေျပာရန္ကုန္ (မဇၥၽိမ)။ ။ တကၠသိုလ္တိုင္း၏ လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ကို အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ခင္စန္းရီက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိေရးဆြဲေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖစ္သည့္  ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ ခန္႔ထားေရး စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား အသီးသီးတြင္ မိမိတကၠသိုလ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ သင္ၾကားေရး မဟာဌာနမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင္႔ အညီ ဆရာ/ဆရာမမ်ား လိုအပ္သလို ခန္႔ထားခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ရန္ပံုေငြရွာေဖြႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာမည့္ တကၠသိုလ္ ပဋိဥာဥ္ကို တကၠသိုလ္တိုင္းက လြတ္လပ္စြာ ေရးဆြဲခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး   တကၠသိုလ္တိုင္းက လြတ္လပ္စြာ ပဋိဥာဥ္ေရးဆြဲခြင့္ရွိေသာ္လည္း ထိုတကၠသိုလ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္ေပးသည့္ အခါတြင္ ျပန္လည္ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မည့္ လိုအပ္သည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးရက္ၾကာက်င္းပမည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ပညာရွင္ ၃၉၃ ဦးက ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီး ေဒၚခင္စန္းရီက "ပဋိဥာဥ္ေရးဆြဲမယ္။ ပညာေရးသင္႐ုိးညြန္းတမ္း အကုန္လံုးကအစ အကုန္ ဥပေဒထည့္သြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ္။ မရွိေသးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းရမယ္။ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းေတြ လိုအပ္တယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘာလုပ္မွာလဲ၊ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္က ဘာလုပ္မွာလဲ၊ တကၠသိုလ္မွာ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းမလဲဆိုတာေတြ နည္းဥပေဒေတြမွာ ေရးဆြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ပညာရွင္ ၃၉၃ ေယာက္ရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ေတြ ေဆြးေႏြးသြားမယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္မွ ၁၈ရက္အထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအလုပ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမွ ေပၚထြက္လာမည့္ နည္းဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေရးဆြဲရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အျပင္ အမ်ဳိးသားဥပေဒႏွင့္ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ၊ မသင္မေနရ ပညာေရးဥပေဒ၊ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒ၊ ဆရာအတတ္သင္ ပညာေရးဥပေဒ၊ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒ ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာေရးဥပေဒ မူၾကမ္းမ်ားကို ပညာရွင္ ၃၉၃ ဦးေက်ာ္က သံုးရက္ၾကာေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ဆည္တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္လြင္က “တကၠသိုလ္အလိုက္ ပဋိဥာဥ္ ေရးဆြဲရပါ့မယ္။ ေရးဆြဲတဲ႔ အပိုင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စီမံခြင့္အပိုင္းေတြ ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဘာေတြ အဓိကေရးဆြဲရ မလဲဆိုရင္ တကၠသုိလ္ေကာင္စီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဖြဲစည္းေတြ၊ ဆရာ၊မမ်ား အသင္းေတြ၊ ဆရာေဟာင္းမ်ားအသင္း၊ ေက်ာင္းသားယူနီယံေတြကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဘက္စံုလႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ပညာေရးက႑ ေလ့လာသံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ (CESR) မ်ား၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ၁၆၉ ခုမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ သံုးရက္ၾကာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး နည္းဥပေဒတြင္ ပါ၀င္မည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒ ဆက္စပ္ဥပေဒ ေျခာက္ခုအား ေဆြးေႏြးမႈရလာဒ္မ်ားကို တကၠသုိလ္အသီးသီးသုိ႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္မ်ားက သေဘာတူညီပါက ထိုဥပေဒမ်ား အမ်ားျပည္သူသို႔ ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္သည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

My Blog List