Wednesday, December 17, 2014

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား လူ႕အခြင့္အေရးဆံုး႐ံႈးေနဟုဆို



ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ အေရအတြက္တြင္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးအဓိကလုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနေသာ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္ဟု ယခုလ ၁၁ ရက္တြင္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထြန္းရင္က ေျပာသည္။ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၄င္း တို႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေန သည့္ အခင္း၊ စိုက္ခင္း၊ လယ္ယာ ေျမမ်ားအေပၚ KIA တို႕က ဆက္ ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စု ေဆာင္းျခင္း၊ အလိုမတူဘဲသား မယားျပဳက်င့္ျခင္း၊
မူးယစ္ေဆးဝါး ကုိအေၾကာင္းျပ၍ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ ျခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည့္အျပင္ ရြာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ မ်ားကုိ မတရားသိမ္းဆည္း၍ ဒုကၡ သည္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္လာခဲ့သျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ေျမရွားပါး လာေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမကုိ မွီခို သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ မ်ားအားလံုးတို႕လူ႕အခြင့္အေရးဆံုး ႐ံႈးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေနေသာ္လည္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မွာ မကြၽမ္းက်င္သည့္လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရ သည္။ ထို႕အျပင္ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသေျပာင္းေရႊ႕ေန ထိုင္ရသည့္အဆင့္ဆင့္တြင္လည္း ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိကာကြယ္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္က လက္နက္ ႀကီးျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ သတိေပး ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ရွမ္း မ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာမွေျပာၾကားသည္။

''ကခ်င္ျပည္နယ္မွာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ထားတဲ့ ရွမ္းငါးမ်ိဳးရွိတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ရွမ္းလူ မ်ဳိးမ်ားရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္မ်ားကုိ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ သတိေပးပစ္ခတ္ ျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္တယ္''ဟု ရွမ္း မ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕(ကခ်င္ျပည္ နယ္)မွဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထြန္းရင္က ေျပာသည္။

''ကခ်င္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြကုိ KIA/KIO အဖြဲ႕ေတြက လက္နက္ အားကိုးနဲ႔ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေတြကုိ လုပ္ ေဆာင္ေနတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိ လက္နက္ႀကီးနဲ႕မပစ္ခင္မွာ အစိုးရ စစ္တပ္က ရိကၡာသယ္လာတာကုိ KIA က စတင္ပစ္ခတ္ၿပီး ထြက္ ေျပးခဲ့တယ္။ အလားတူ တစ္ရက္ တည္းမွာပဲ အင္းေတာ္ႀကီးဘက္ မွာလဲ KIA က ျမန္မာစစ္တပ္ကို စတင္ပစ္ခတ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ KIA တပ္မေတာ္ကတပ္စြဲထားတဲ့ ေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႕လဲ ေတာင္းဆိုတယ္။ တကယ္လို႕ ျမန္မာစစ္တပ္က သူတို႕ေျပာသလို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိုက္ရင္ အဲဒီေဒသ မွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရွမ္းလူမ်ဳိး ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မႈ ေတြခံရဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမန္မာ စစ္တပ္ကသတိေပးတဲ့အေနနဲ႕KIA ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိလက္နက္ႀကီးနဲ႔ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္မသိနားမလည္တဲ့ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနနဲ႔လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိဆက္တိုက္ခံစားေနရတယ္''ဟုဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေအးကဆက္လက္ရွင္းျပသည္ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကုိေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ ေစရန္အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO/INGOမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးၿပီး သင္ၾကားျပသေပးေနေသာ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လူသားအရင္း အျမစ္ေမြးထုတ္ေပးရာေရာက္သည့္ အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ လူ႕ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကုိ ေကာင္းစြာနားမလည္ေသးေသာ္ လည္း၄င္းတို႕တတ္သိနားလည္သမွ် ျဖင့္၄င္းတို႕အေပၚလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ KIA ဒု စစ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ထံတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာျခင္းမွာအေကာင္း ဘက္သို႔ဦးတည္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ဆိုသလို KIA တို႕သည္ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ားကုိၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA တို႕လူ႕အခြင့္အေရးဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူ မ်ားကလည္း လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိနားလည္ၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက လည္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေလးစား လိုက္နာၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထြန္းရင္က'' ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ မိမိ တို႕ရွမ္းလူ မ်ဳိးမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္ က လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာရင္တိုင္ၾကားရမယ့္ ေနရာ၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ေနရာရွိတယ္။ KIA အဖြဲ႕အေနနဲ႕ လက္နက္အား ကိုးနဲ႔ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ လူသစ္စု ေဆာင္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ စက္ျခင္းစတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ေနတာေတြကို တိုင္ရမယ့္ ေနရာမရွိဘူး။ဒါေၾကာင့္တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက မၾကာခဏဆိုသလို ဝင္ေရာက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးေနရ တယ္''ဟု၄င္းကသံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

The Union Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List