Thursday, December 18, 2014

က်ဴးေက်ာ္ေျမတစ္ကြက္ က်ပ္သုံးသိန္းအထိ ေစ်းေပါက္ လႈိင္သာယာရွိ က်ဴးေက်ာ္အမ်ားစုမွာ ဧရာဝတီတိုင္းမွလာေရာက္သည့္ က်ပန္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္


လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ါ ၀ါ၀င္းကုမၸဏီပုိင္ေျမေနရာႏွင့္ ျမ စိမ္းေရာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းေျမေန ရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ ထားသည့္ က်ဴးေက်ာ္ေျမေစ်း ကြက္သည္ ၁၅ ေပပတ္လည္ေျမ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းမွ သုံးသိန္းထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီး ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီပုိင္ေျမေန ရာႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္အိမ္ရာစီမံ ကိန္းေျမေနရာမ်ားရွိ က်ဴးေက်ာ္ တဲမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွစ၍ ၀င္ေရာက္ေျမေနရာဦးကာ တဲထုိးျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲအလုံးေရ ၂,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ကနဦး ၀င္ေရာက္ေျမေနရာဦးသူမ်ားက ေနစရာမရွိျဖစ္ေနသူမ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာ ၁၅ ေပ ပတ္ လည္ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္းမွ သုံးသိန္းအထိ ေပါက္ ေစ်းရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။‘‘ကြၽန္မဒီေျမေနရာကို သုံး သိန္းနဲ႔၀ယ္ထားတာ။ တဲကိုဖ်က္ ဆီးခံရေပမယ့္ မတတ္ႏုိင္ဘူး။ ျပန္ေဆာက္ရမွာပဲ။ အခု ဒီက်ဴး ေက်ာ္ေျမေနရာေတြမွာ ေျမတစ္ ကြက္ကို အနည္းဆုံးတစ္သိန္းက ေနသုံးသိန္းအထိရွိတယ္။ ေျမဦး ၿပီးေတာ့ ျပန္ေရာင္းတဲ့သူေတြက ျပန္ေရာင္းေနတာ။ တုိင္၀ါးတစ္ လုံးကို ေလးေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္။ ေျမေနရာေရာ တဲဖုိးေရအတြက္ ပါဆိုမနည္းဘူးကုန္တယ္’’ဟု ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီပုိင္ေျမေနရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေျမကြက္၀ယ္ယူေန ထုိင္ေသာ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ဇာတိ ေဒၚႏု၀ါက ေျပာသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အ တြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲ၀င္ေရာက္ တဲထုိးသူမ်ားမွာ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးမွ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ဘ၀ ပ်က္ကာ အလုပ္ရရွိရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔တက္လာေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္႐ုံလုပ္သား၊ ပန္းရန္၊ က်ပန္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ယခုအခါ စက္႐ုံ၊အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ အျခားအလုပ္ေစခုိင္းသူမ်ားက က်ဳးေက်ာ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေစခုိင္းျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း ၎တို႔က ဆုိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အိမ္ခန္းငွား ခေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းအထိ ျမင့္တက္ေနၿပီးအိမ္ရွင္က လူဦးေရ ေလးဦးအထိသာ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔မွာ ေနစရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၀ါ၀ါ၀င္း ကုမၸဏီပုိင္ေျမေန ရာႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္အိမ္ရာ စီမံ ကိန္း ေျမေနရာမ်ားတြင္ ၀င္ ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေသာ က်ဴး ေက်ာ္တဲထုိးသူမ်ားသည္ ကနဦး ေျမေနရာဦးသူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူ၍ တဲထုိးသူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ကုိုယ္တုိင္ ေျမေနရာဦး၍ တဲထုိးသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ၎တုိ႔ကေျပာ သည္။

‘‘ညကတဲေတြ အဖ်က္ခံ လုိက္ရတယ္။ ဒီတဲေဆာက္တာ က တစ္သိန္းေလာက္ကုန္တယ္။ ဒီေျမေနရာကလည္း တစ္သိန္း ေလးေသာင္းနဲ႔ ၀ယ္ထားရတာ။ ေျမေနရာမဦးရဲလုိ႔ သူမ်ားဆီက ၀ယ္ထားတာ။ အခုေတာ့ တဲေရာ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ေတာ့ ျပန္ေဆာက္မယ္’’ဟု ဧရာ ၀တီတုိင္း၊ ေမာ္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အ ထက္မအူကုန္းေက်းရြာမွ ေဒၚျမင့္ ခုိင္ကေျပာသည္။

‘‘က်ဴးေက်ာ္သမားေတြက ေျမေနရာေတြဦးၿပီး ေနစရာမရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ က်န္တဲ့က်ဴးေက်ာ္ေတြ ကို ျပန္ေရာင္းခ်ေနတာက မႏွစ္ ကတည္းက လုပ္ေနၾကတာ။ မသိ တဲ့သူေတြက ေျမေနရာ၀ယ္ၾက တာေပါ့။ ဖယ္ရွားခံရရင္လည္း ဆုံးတာေပါ့’’ဟု လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္၊ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္အနီး တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ ဦးတင္၀င္းက ေျပာသည္။

၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီပုိင္ေျမေန ရာႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေျမ ေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ၀င္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္အဆုိပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက လူမ်ားငွားရမ္း၍ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ရက္ညႏွင့္ ၁၆ရက္ညတုိ႔တြင္ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ဖ်က္ဆီးေသာ ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္သမားမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ငွားရမ္းထားသူမ်ား အျပန္အလွန္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ညတြင္ ႏွစ္ဖက္႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားရာမွ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ားျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္  ရန္ကုန္တုိင္း နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္၀င္းတုိ႔ လာ ေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္တြင္ပင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာယူသည့္ေနရာ ၁၀ခုထိရွိၿပီး က်ဴးေက်ာ္တဲတစ္ ေသာင္းေက်ာ္ထိရွိသည္။

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္  အ တြင္း က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား၀င္ေရာက္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦး ေက်ာ္ၿငိမ္းထံဆက္သြယ္ေမးျမန္း ရာ ဆက္သြယ္၍ မရရွိခဲ့ေပ။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအတြင္းပန္းလႈိင္တံတားအနီးႏွင့္ တံြေတးၿမိဳ႕သုိ႔သြားေသာလမ္းေဘးရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲငါးေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္ အနီးရွိ က်ဴးေက်ာ္တဲႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို အာ ဏာပုိင္မ်ားက ဖယ္ရွားခဲ့သည္။က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးခြဲျခားေလ့ရွိသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ အစစ္အမွန္ က်ဴး(Real Squatter)ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ မွာက်ဴးေျမကို အရင္ေရာက္ၿပီးေနာင္မွေရာက္လာသူမ်ားကို ျပန္ငွားစားသည့္အိမ္ ငွားက်ဴး(Landlord Squatter) ျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ စီးပြားျဖစ္က်ဴး(Professional Squatter)ျဖစ္ၿပီး စတုတၳအမ်ဳိးအစားသည္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္က်ဴး (Anar chistic Squatter) ျဖစ္သည္ဟု စာေရးဆရာျမင့္မုိရ္ေဆြ ေရးသားထားသည့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ေလာ၊ က်ဴးၿမိဳ႕ေတာ္ေလာ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမအမ်ဳိးအစားသည္ ၿမိဳ႕ ျပေဒသရွိ အလြန္ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အလုပ္အ ကုိင္အေၾကာင္းျပၿပီး ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိ၀င္လာသူမ်ားပါ၀င္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ  က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ယခင္က ပထမအမ်ဳိး အစားက်ဳးမ်ားသာအမ်ားစုျဖစ္ေနရာမွ  ၂၀၁၃ႏွစ္ဆန္းမွစၿပီး စတုတၳအမ်ဳိးအစား မင္းမဲ့စ႐ုိက္ က်ဴးမ်ားေနရာအႏွံ႔တြင္ အလုံးအရင္း မင္းမူ လာေၾကာင္း အဆုိပါေဆာင္းပါး တြင္ေဖာ္္ျပထားသည္။

7Day

No comments:

Post a Comment

My Blog List