Friday, September 13, 2013

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ေမွ်ာ္စင္

Friday, September 13, 2013
ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ ေမွ်ာ္စင္ကို ေဆာက္ လုပ္သြားရန္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ၿပီဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေမွ်ာ္စင္ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ GDS ဗိသုကာ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ကမာၻ႕ႏိုင္ငံႀကီးအမ်ားအျပားတြင္ အျမင့္ဆံုးေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ားကို အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစား ေဆာက္လုပ္ေနေသာ္ လည္း ေတာင္ကို ရီးယားကမူ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ ထူးျခားသည့္ ဗိသုကာလက္ရာတစ္ခုကို ခြဲထြက္ဖန္တီးရန္ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ ယခု အခါ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ေမွ်ာ္စင္ကို ေဆာက္လုပ္သြားရန္ ေတာင္ကိုရီး ယားအစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ၿပီဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေမွ်ာ္စင္ကို အေမရိကန္အေျခစိုက္ GDS ဗိသုကာ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ အဓိက ဖံုးအုပ္ထားမည့္ Tower Infinity အေဆာက္အအံုသည္ အျမင့္ (၁၄၇၆)ေပ ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။ Tower Infinity၏ ရႈခင္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရာေနရာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယအျမင့္ဆံုးအျဖစ္ စာရင္းဝင္လာမည္ဟုလည္း သိရွိရ သည္။ကိုရီးယား ေျမေနရာႏွင့္အိမ္ရာေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသြားမည့္ အဆိုပါ အေဆာက္ အအံုပေရာဂ်က္သည္ ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေအာင္ ဖန္တီးထားမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံု မ်က္ႏွာစာတိုင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ LED ပံုရိပ္ေဖာ္နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ဖက္ျခမ္းမွ အလင္းျပန္ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ပံုရိပ္ဖမ္းရန္အတြက္ ကင္မရာအမ်ားအျပားကို တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု ကြယ္ေနသည့္ တျခား တစ္ဖက္ျခမ္းမွ ပံုရိပ္တိုင္းကို အေဆာက္အအံု မ်က္ႏွာစာတြင္ ေပၚလြင္ေနေစေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယင္းအေဆာက္အအံုကို ၾကည့္ရႈေနသူ၏ျမင္ကြင္းတြင္ လံုးဝနီးပါး ေပ်ာက္ ကြယ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ယခု အေဆာက္ အ အံု ပေရာဂ်က္တြင္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္မွာ စိတ္လက္ အပန္းေျဖေရး အတြက္ျဖစ္ၿပီး ရႈခင္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ ေနရာအမ်ားအျပား ထည့္သြင္းထားမည္ ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရိုလာကိုစတာ၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ေရပန္းဥယ်ာဥ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဘီယာဆိုင္တန္း အမ်ားအျပား လည္း ပါရွိမည္ဟုဆိုသည္။ အေဆာက္အအံုအၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါကကမာၻေပၚတြင္ဆ႒မ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္။
ေမွ်ာ္စင္၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ မ်က္ႏွာစာ (၆)ခုတြင္ အျမင့္ေနရာ တြက္ခ်က္မႈ (၃)ခုခြဲကာ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ အပိုင္း(၃) ပိုင္းအနက္ (၁)ပိုင္းစီတြင္ LED Screenေပါင္း (၅၀၀)မွ်ကို အသံုးျပဳ တပ္ဆင္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
Photo: ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ေမွ်ာ္စင္ 
 Friday, September 13, 2013

ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ ေမွ်ာ္စင္ကို ေဆာက္ လုပ္သြားရန္ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ၿပီဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေမွ်ာ္စင္ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ GDS ဗိသုကာ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
ကမာၻ႕ႏိုင္ငံႀကီး အမ်ားအျပားတြင္ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံုႀကီး မ်ားကို အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစား ေဆာက္လုပ္ေနေသာ္လည္း ေတာင္ကို ရီးယားကမူ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ ထူးျခားသည့္ ဗိသုကာ လက္ရာတစ္ခုကို ခြဲထြက္ ဖန္တီးရန္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ ယခုအခါ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ ေမွ်ာ္စင္ကို ေဆာက္လုပ္သြားရန္ ေတာင္ကို ရီးယား အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ၿပီဟု သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေမွ်ာ္စင္ကို အေမရိကန္ အေျခစိုက္ GDS ဗိသုကာ ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ျဖင့္ အဓိက ဖံုးအုပ္ထားမည့္ Tower Infinity အေဆာက္အအံုသည္ အျမင့္ (၁၄၇၆)ေပ ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။ Tower Infinity၏ ရႈခင္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ ေနရာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ တတိယ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ စာရင္းဝင္လာမည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။

ကိုရီးယား ေျမေနရာႏွင့္အိမ္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳသြား မည့္ အဆိုပါ အေဆာက္အအံု ပေရာဂ်က္သည္ ထူးထူးျခားျခား အျဖစ္ ျမင္ ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေအာင္ ဖန္တီးထားမည္ ျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံု မ်က္ႏွာစာတိုင္းတြင္ အဆင့္ျမင့္ LED ပံုရိပ္ေဖာ္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ဖက္ျခမ္းမွ အလင္းျပန္ ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေနေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို ပံုရိပ္ဖမ္းရန္အတြက္ ကင္မရာ အမ်ားအျပားကို တပ္ဆင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေဆာက္အအံု ကြယ္ေနသည့္ တျခားတစ္ဖက္ျခမ္းမွ ပံုရိပ္တိုင္းကို အေဆာက္အအံု မ်က္ႏွာစာတြင္ ေပၚလြင္ေနေစေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ယင္းအေဆာက္အအံုကို ၾကည့္ရႈေနသူ၏ ျမင္ ကြင္းတြင္ လံုးဝနီးပါး ေပ်ာက္ကြယ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ယခု အေဆာက္ အ အံု ပေရာဂ်က္တြင္ အဓိက ရည္ရြယ္သည္မွာ စိတ္လက္ အပန္းေျဖေရး အတြက္ျဖစ္ၿပီး ရႈခင္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ ေနရာအမ်ားအျပား ထည့္သြင္းထားမည္ ဟု သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရိုလာကိုစတာ၊ ရုပ္ရွင္ရံု၊ ေရပန္းဥယ်ာဥ္၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဘီယာဆိုင္တန္း အမ်ားအျပားလည္း ပါရွိမည္ဟု ဆိုသည္။ အေဆာက္အအံု အၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါက ကမာၻေပၚတြင္ ဆ႒မ အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထား သည္။

ေမွ်ာ္စင္၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ မ်က္ႏွာစာ (၆)ခုတြင္ အျမင့္ေနရာ တြက္ခ်က္မႈ (၃)ခုခြဲကာ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ အပိုင္း(၃)ပိုင္းအနက္ (၁)ပိုင္းစီတြင္ LED Screenေပါင္း (၅၀၀)မွ်ကို အသံုးျပဳ တပ္ဆင္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

အေဆာက္အအံုကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ Screenမ်ားေပၚမွ ပံုရိပ္ကို အလင္းအေမွာင္၊ ျပတ္သားမႈ အရည္အေသြးတို႔ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ၿပီး ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းရည္ကို အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဦးမည္ဟု GDSက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ "ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံုေတြၾကားမွာ ဝင္ၿပိဳင္ေနမယ့္အစား ကြဲျပားတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ လုိက္တယ္။ ကမာၻေပၚက ပထမဆံုး ကိုယ္ေပ်ာက္ ေမွ်ာ္စင္ပါ။ 

ဒီအေဆာက္အအံုဟာ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ နည္းပညာ က႑နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူေတြပိုၿပီး အေလးအနက္ ေျပာဆုိေနဖုိ႔ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္"ဟု GDS၏ ဒီဇိုင္းဌာန အႀကီးအကဲ ခ်ားလ္စ္ဝီးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသြားသည္။

Planet Myanmar Network
အေဆာက္အအံုကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ Screenမ်ားေပၚမွ ပံုရိပ္ကို အလင္းအေမွာင္၊ ျပတ္သားမႈ အရည္အေသြးတို႔ အတိုးအေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ၿပီး ကိုယ္ေပ်ာက္စြမ္းရည္ကို အနိမ့္အျမင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဦးမည္ဟု GDSက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ "ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး ေမွ်ာ္စင္ အေဆာက္အအံုေတြၾကားမွာ ဝင္ၿပိဳင္ေနမယ့္အစား ကြဲျပားတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။ကမာၻေပၚကပထမဆံုးကိုယ္ေပ်ာက္ေမွ်ာ္စင္ပါ။
ဒီအေဆာက္အအံုဟာ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ နည္းပညာ က႑နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လူေတြပိုၿပီး အေလး အနက္ ေျပာဆုိေနဖုိ႔ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္"ဟု GDS၏ ဒီဇိုင္းဌာန အႀကီးအကဲ ခ်ားလ္စ္ဝီးက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသြားသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

My Blog List