Thursday, September 12, 2013

က်န္းမာေရးအတြက္ သတိထားစရာမ်ား

သင္သတိမျပဳမိေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
Thursday, September 12, 2013

ဆူညံသံ
ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈမ်ားလွ်င္ခႏၶာကိုယ္မွအဒရီနယ္လင္ ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္လာေစၿပီး ေသြး ေပါင္တက္ လာတတ္သည္။ ဆူညံ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အလုပ္လုပ္ရသူ မ်ားသည္တိတ္ဆိတ္သည္႕ေနရာ တြင္အလုပ္လုပ္ရသူမ်ားထက္ ႏွလံုး ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္း ႏွစ္ဆမွ သံုးဆ အထိျမင့္မားေလ့ရွိသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား

ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး မွ တစ္ဦးသို႔ ကူးစက္တတ္သည္။ ထို နည္းတူပင္ မိတ္ေဆြတစ္ဦး စိတ္ဖိစီး ေနသည့္အခါ အျခားတစ္ဦးထံ ကူး စက္ေလ့ရွိသည္။


မိဘမ်ား

စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ကို မိဘမ်ားထံမွ အေမြဆက္ခံရရွိသည္။ အႁမႊာကေလးမ်ားကို ေလ့လာခ်က္ မ်ားအရကေလးႏွစ္ဦးကို တစ္ ေယာက္တစ္ေနရာစီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုစီခြဲထားေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈ ခံႏိုင္ရည္မွာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအတူတူပင္ျဖစ္ သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ စိတ္ ဖိစီးမႈမခံႏိုင္သည့္ မိဘမ်ား၏ကေလး မ်ားသည္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈကိုခံႏိုင္ ရည္နည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

မအိပ္ခင္အင္တာနက္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ စာ႐ိုက္ျခင္း
ညမအိပ္ခင္ နည္းပညာပစၥည္းတစ္ခုခုအသံုးျပဳျခင္းသည္ စိတ္ဖိ စီးမႈျဖစ္ေပၚေစသည္။ မအိပ္ခင္ႏွစ္ နာရီအတြင္း အင္တာနက္ၾကည့္၊ စာ႐ိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ စိတ္ ဖိစီးမႈပိုမိုျဖစ္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။


နားကိုက္တဲ့အခါ
Thursday, September 12, 2013

- ေရွးဦးစြာနားကိုက္ေဝဒနာသက္ သာေအာင္ ပါရာစီတေမာပါဝင္တဲ့ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ပါ။ ေရေႏြး အိတ္ကပ္ေပးပါ။

- နားျပည္ယိုျခင္း၊ သငန္ရည္ထြက္ ျခင္းမ်ားရွိပါက ဂြမ္းစငယ္တစ္ခုႏွင့္ သန္႔စင္ပါ။ နားက်ပ္တံ၊ နားကေလာ္ တံလံုးဝအသံုးမျပဳရပါ။

- နီးစပ္ရာေဆးခန္းသို႔ျပပါ။ နား ကိုက္သည့္ျပႆနာသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရာရွိ/မရွိ ဆရာဝန္က အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္သည္။

- ပိုးသတ္ေဆးရယူပါ။ နားပိုးဝင္ျခင္း အတြက္ အသံုးမ်ားသည္႕ပိုးသတ္ ေဆးမွာ Amoxicillin ျဖစ္ပါ သည္။

- မီးခိုးမွန္သမွ်ေရွာင္ပါ။ ေဆးလိပ္ ေငြ႕မွန္သမွ်၊ မီးခိုးမွန္သမွ် မ႐ွဴမိပါ ေစႏွင့္။ ႏွာေခါင္းႏွင့္နားဆက္စပ္ေနသည့္ႁပြန္ (Eustachian tube) အတြင္းမီးခိုးေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ ပြားလွ်င္ နားကိုက္ေဝဒနာပိုဆိုး တတ္သည္။

- ၾကက္သြန္ျဖဴမွရေသာအဆီကို နားထဲသို႔ႏွစ္စက္ခန္႔ထည္႔ပါ။ ပိုး ေသေစသည့္ အာနိသင္ရွိသည့္ အျပင္ ႏွာေခါင္းႏွင့္နားဆက္ေန သည့္ ႁပြန္ကိုပြင့္ေနေစရန္ အကူအညီ ေပးသည္။

- နားကိုက္ေနသည္႕အခ်ိန္၌ ေရကူး ျခင္းေရွာင္ပါ။ အနားယူပါ။ လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈျပဳျခင္းသည္ နားကိုက္ေဝဒနာကိုပိုဆိုးေစသည္။

- အရည္မ်ား ထြက္က်ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ နားကိုက္သည္႕ဘက္သို႔ ေစာင္းမအိပ္ပါႏွင့္။ ပက္လက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဖက္ေစာင္းၿပီး နားကိုက္သည္ ဘက္ကို အေပၚတြင္ထား၍ျဖစ္ေစ အိပ္ႏိုင္သည္။

မူးလဲေတာ့မည္ဆိုလွ်င္
Thursday, September 12, 2013

- ထိုင္ခ်လိုက္ပါ။ မူးလဲေတာ့မည့္ အခ်ိန္ ထိုင္ခ်ရန္ဝန္ေလးေနလွ်င္ လဲ က်၍ဦးေခါင္းထိခိုက္မိသည့္ အႏၱရာယ္ ႀကံဳရတတ္သည္။

- အသက္ျပင္းျပင္းႏွင့္ရွည္ရွည္ဆြဲ႐ွဴပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္လြန္ကဲ ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေအာင္ အသက္ရွည္ ရွည္႐ွဴျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

- အကူအညီေတာင္းပါ။ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ က်ယ္က်ယ္ေအာ္ပါ။ မူးလဲခါနီးလွ်င္ နားအူေနသည့္ အတြက္ မိမိေအာ္သံကို တိုးတိုးသာ ၾကားရတတ္ပါသည္။ စိတ္မပ်က္ဘဲ ဆက္၍အကူအညီေတာင္းခံပါ။

- ေျခေထာက္ပိုင္းကို ဦးေခါင္းပိုင္း ထက္ အျမင့္တစ္ေနရာတြင္ထား၍ ပက္လက္အိပ္ႏိုင္မည့္ေနရာသို႔ လိုက္ ပို႔ခိုင္းပါ။ အခ်ိဳဓါတ္ရႏိုင္မည့္ သၾကား လံုး၊ အခ်ိဳရည္တစ္ခုခု ကူညီရွာေဖြ ခိုင္းပါ။

- ရံဖန္ရံခါသတိေမ့သြားသည့္အခါ သတိျပန္ရလာခ်ိန္တြင္ အလန္႔တ ၾကားျဖစ္သြားတတ္သည္။ မိမိဘာ ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေမ့ေနႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ား၌ သတိေမ့ေနစဥ္တြင္ ဆီးထြက္က်သည္အထိ ျဖစ္တတ္ သည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတိျပန္ရလာ ခ်ိန္တြင္တတ္ႏိုင္သေလာက္ စိတ္ ေအးေအးထားပါ။

- သတိျပန္ရလာခ်ိန္တြင္ တန္းမ ထပါႏွင့္။ ခဏထိုင္၍ ေခါင္းမူးျခင္း ရွိ/ မရွိေစာင့္ၾကည္႕ပါ။

- သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္၌ ေဆးခန္း ျပ၍ မူးလဲသည့္ျပႆနာေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေအာင္ ကာကြယ္ပါ။

- မူးလဲခါနီးျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို မွတ္သား ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ အကာအကြယ္ခ်က္ခ်င္းရယူပါ။

- အျဖဴစက္၊ အနက္စက္မ်ား ေတြ႕လာရျခင္း

- ေခါင္းတစ္ခုလံုး ေပါ့ၿပီး ပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး လည္ေနျခင္း

- ေခြ်းေစးမ်ားထြက္ျခင္း

- ျဖဴေဖ်ာ့လာျခင္း

- မ်က္ေစ့အျမင္ေဝ၀ါးလာျခင္း။

Health Updates Journal 

No comments:

Post a Comment

My Blog List