Tuesday, September 22, 2015

အစိုးရအာ႐ံုစိုက္ရန္လိုလာေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ


ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၁၃ ရာ ခိိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF) က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြ မႈသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဟု IMF က ထုတ္ျပန္ထား ၿပီး ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မ ေက်ာ္ေစ ရန္ႏွင့္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးအ တြက္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ကမၻာ့ ဘဏ္ကလည္း သတိေပးထားသည္။

ယခုႏွစ္ အစိုးရအသံုးစရိတ္ သည္ လတ္တေလာေရွ႕ေျပး ဘတ္ဂ်က္မွာပင္ က်ပ္ ၃,၇၀၀ ဘီလီယံခန္႔ရွိေန ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီီလီယံခန္႔ရွိေနရာ ထိုကဲ့သို႔ လို ေငြမ်ားေနျခင္းကလည္း ျပည္ တြင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖစ္ လာႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ားက ေျပာထားသည္။

အစိုးရသည္ အသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေငြစကၠဴထပ္မံ ႐ိုက္ထုတ္သည့္ နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့ကာ လံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္း ျပၿပီး ယခုႏွစ္လယ္၌ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ ေငြစကၠဴ အသစ္ကို ထပ္မံ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ယင္းကဲ့သို႔ ေငြ႐ိုက္ထုတ္ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားက ေငြေဖာင္း ပြမည္ကိုမွန္းဆၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာကို ၀ယ္ယူစုေဆာင္းလာၾကရာမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြသည္ ထပ္ မံတန္ဖိုးက်ဆင္းၿပီး ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈကိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္မႈတြင္လည္းသြင္း ကုန္သည္ ပို႔ကုန္ထက္မ်ားေနကာ ကုန္သြယ္မႈ လိုေငြျပေနခ်ိန္ တြင္ ေငြလဲ ႏႈန္းျမင့္တက္ရန္ ဗဟို ဘဏ္ကအေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ ဖိုးျမႇင့္တင္ေနျခင္းက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးကို ပိုမိုအက်ပ္ေတြ႕ ေစ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကေျပာသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚလာကို ျမႇင့္တာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္သလိုပဲ။ စီးပြားေရး အတြက္လည္း မေကာင္းဘူးလို႔ပဲ ျမင္တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္ စပါးအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခိုင္ ကေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္လခြဲေက်ာ္သာ လိုေတာ့ခ်ိန္ တြင္ အစိုးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသ မားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏုိင္ေရးကိုသာ အာ႐ံုစုိက္ေနၾကကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီးကုန္ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္မႈ အေျခအေနကို ျပည္သူအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေနၾကရ ၿပီျဖစ္သည္။

‘‘အရင္ကဆို တစ္ေန႔ငါး ေထာင္ေလာက္တယ္။ အခုဆို ေစ်းတစ္ခါသြား ဟင္းဖိုးပဲတစ္ ေသာင္းေတာင္မ ေလာက္ခ်င္ ဘူး’’ဟု မိသားစုေျခာက္ဦးစာ ေစ်း၀ယ္ရေသာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မွ အိမ္ရွင္မတစ္ဦးကေျပာ သည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲ ႏႈန္း ျမင့္တက္လာမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းမွာ ၄၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တို ဘာက တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၅၀ က်ပ္ခန္႔ရွိရာမွ ယေန႔တြင္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ခန္႔ေစ်း ျဖစ္ေနသည္။

အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း သည္လည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာကာ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၈,၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းတက္လာၿပီး ပဲဆီတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ခန္႔ ေစ်းျမင့္တက္လာကာ တစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြသိ သာစြာ တိုးတက္မႈမ ရွိေသာ္လည္း အေထြေထြကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈက ျပည္သူမ်ားကို အက်ပ္အတည္း ပိုျဖစ္ေစသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ကုန္သြယ္မႈလိုေငြႀကီးမားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ၿပီး ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္း မ်ားစြာ တင္သြင္းေနရေသာႏုိင္ငံမွ  ျပည္သူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးမားၿပီး လူထု အံုႂကြမႈမ်ားအထိ ျဖစ္လာႏုိင္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား က သတိေပးသည္။

‘‘ဒီႏုိင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးပဲရွိတယ္’’ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးသန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က ေျပာသည္။ ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုကို ျပည္ပမွသာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရသ ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အသံုးသည္ လို အပ္ခ်က္မ်ားေနၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္း သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြၿပီး ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို တြန္းအား ျဖစ္ေစေၾကာင္း စီးပြားေရးသမား မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ သည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF)၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေငြလဲႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လို ေၾကာင္း IMF က အစိုးရအား သတိေပးထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေန ေသာ အစိုးရအသံုးစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာမႈ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး ေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္ ေနကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို မ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ပါက စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္မႈပါ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဒုတိယဌာေန  ကိုယ္စားလွယ္ ပီတာဘရင္းဘဲလ္ က ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ၌ ေျပာ ၾကားထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာပါ က ပံုမန္၀င္ေငြ ရေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား၊ ဘဏ္ အတိုးႏွင့္ စားေသာက္ေန သူမ်ား ႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားလက္လုပ္ လက္စားမ်ား အတြက္ ႀကီးမား ေသာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈပံုစံ၊  လူမႈဖူလံုေရးစနစ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူအမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈအစီ အစဥ္၊ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈစနစ္၊ ပညာေရး ေထာက္ပံ့မႈ စသည္တို႔ကို စနစ္ တက်ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ကိုကိုက အႀကံျပဳသည္။

ျပည္တြင္း၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ရျခင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို  လစာတိုးေပးျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကုန္သည္ ပြဲစား ၀ိသမေလာဘသားမ်ားက ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သိမ္း က ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာၾကားထားသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစသည့္ ကန္ေဒၚ လာႏွင့္က်ပ္ေငြ လဲႏႈန္းကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္က ၀င္ထိန္းရန္ လတ္တေလာတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနၿပီး တရားမ၀င္ ဟြန္ဒီေငြလႊဲမႈႀကီး ထြားေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္း ရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေရာင္း၀ယ္ေနျခင္း စသည္တို႔ ေၾကာင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို ဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆက္ေအာင္က ေဆာင္းပါးတစ္ ပုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အစိုးရကလစာတိုးျမႇင့္ရာ တြင္ အနိမ့္ဆံုး၀န္ထမ္းႏွင့္ အျမင့္ ဆံုး၀န္ထမ္းရ သည့္လစာမွာ ေလး ဆေက်ာ္ ကြာျခားၿပီး ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ တစ္လ၀င္ေငြမွာ က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသာ ရွိေသာ္လည္း အျမင့္ဆံုး ၫႊန္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏၀င္ေငြမွာ က်ပ္ငါးသိန္း ရွိလာသည္။ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာအေျခခံစားေသာက္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ် ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္ တက္လာျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈကုန္ က်စရိတ္တိုးျမင့္လာျခင္း၊ ေနထုိင္ ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ လည္း ထပ္မံျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈတို႔ေၾကာင့္ ၀င္ ေငြမလံုေလာက္၍ ယခုႏွစ္အတြင္း စက္မႈဇုန္လုပ္ သားမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာကာ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာကို တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ေပး မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၿပီး ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ စက္႐ံုအခ်ိဳ႕ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်သ ျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရပါတိုးျမင့္ လာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကန္ေဒၚလာလဲ ႏႈန္းက်ေနခ်ိန္တြင္ ယူထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေခ်းေငြမ်ားျပန္ လည္ေပးဆပ္ ခ်ိန္၌ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္ မားၿပီး ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ကို စီးပြားေရးပညာ ရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကရာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအ တြက္ အေျဖကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္မွ ရွာႏုိင္မည္ လားဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာ သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List