Wednesday, June 24, 2015

"အေျခခံဥပဒျပင္ဆင္ရန္ ဦးသန္းေရႊႏႈတ္ထြက္စကားကို ခံယူမည္ဆိုသည့္ အမတ္"


"ဘဘဦးသန္းေရႊေရးခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒဟာ လက္ေတြ႕သံုးတဲ့အခါမွာ နည္းနည္းအစပ္အဟပ္မတည့္ ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဘဆီကေန ေမတၱာေစတနာ ႏႈတ္ထြက္စကားကိုခံယူၿပီး ဒီဟာေတြ ျပဳျပင္လို႔ရွိရင္ အာလံုးကိုျပဳျပင္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္" ဟု ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကြၽန္ခဲန္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေျခခံဥပေဒ ၄၃၆ (က) ပါ ပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္ေရး ဒုတိယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပထားၿပီး ယခုလႊတ္ေတာ္ အစီအ စဥ္ ခဏနားခ်ိန္တြင္ ၇ ဦးေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၂၃ ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ ၁၅ ဦးပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးကြ်န္ခဲန္း (ဓာတ္ပုံ- ရဲႏုိင္)
7Day News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List