Wednesday, January 22, 2014

မဏိပူရျပည္နယ္မွ ကသည္းသူပုန္မ်ား ကေဘာ္ခ်ိဳင့္၀ွမ္း တမူးေဒသတြင္ ေျမယာ၀ယ္ယူၿပီး လူေနအိမ္ႏွင့္ စခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဆြးေႏြးအိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရျပည္နယ္မွ ကသည္းသူပုန္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း တမူးေဒသတြင္ ေျမယာမ်ား၀ယ္ယူကာ လူေနအိမ္ႏွင့္ စခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ကာ လက္နက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာလ်က္ရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၇ မွ ဦးနိန္းခင္းေပါင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဦးနိန္းခင္းေပါင္က “အဲဒီကသည္းသူပုန္ေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္က ကေဘာ္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း တမူးေဒသမွာ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ခိုလံႈခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ေျမယာေတြ၀ယ္၊ အိမ္ေတြေဆာက္၊ စခန္းေတြေဆာက္ၿပီး ေနၾကပါတယ္။ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္လို႔ လူေနအိမ္နဲ႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေသနတ္ေဖာက္တဲ့အခါမွာ ပတ္၀န္းက်င္ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပိုင္း အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ဗံုးေတြေထာင္ထားလို႔ အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကသည္းသူပုန္မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိႏၵိယအစိုးရအား ဆန္႔က်င္မႈအသြင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေစ်း၀ယ္သြားသူမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းခံရေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလသာေတာင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ထန္ကိုင္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ထာဒိုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ေငြေခ်းေပးၿပီး ဘိန္းစိုက္ခိုင္းေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ မ်ားလာသည့္အတြက္ ဘိန္းစြဲသူမ်ားလာေၾကာင္း ဦးနိန္းခင္းေပါင္က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကိစၥ၊ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈ ဟန္႔တားပိတ္ပင္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသ ေသာင္းက်န္းမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ကိစၥမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႀကီးထြားလာမည္ကို အခ်ိန္မီကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အထူးစီမံခ်က္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္တားဆီး ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းက “ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေပးပို႔ခ်က္အရ လြန္ခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္ခန္႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွာ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကသည္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အား အိႏၵိယႏိုင္ငံက ရွင္းလင္းစဥ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ထဲ ၀င္ေရာက္ခိုေအာင္းခဲ့ပါတယ္။ သတင္းရရွိတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ သြားေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ရာမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္သို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္သြား
ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ကသည္းလက္နက္ကိုင္ေတြကို ခိုလႈံခြင့္ေပးထား ခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ ေ၀းလံေခါင္းပါးသည့္အတြက္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကို လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက စနစ္တက် ဂ႐ုျပဳ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ဧက ၂၉၁ ဒသမ ၆ ဧက၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ ၇၈ ဧက ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ငါးမႈ၊ တရားခံငါးဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ၁၃ မႈ တရားခံ ၄၁ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉ မႈ တရားခံ ၆၂ ဦးအား အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္မႈ တရားခံႏွစ္ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ႏွစ္မႈ တရားခံသံုးဦးအား လက္နက္ေမွာင္ခို ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္က “တမူးနယ္စပ္ မိုးေရးၿမိဳ႕မွာဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ နယ္စပ္ကလည္း ျခံစည္း႐ိုးမရွိတဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ထြက္သြားလာေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဘက္က နယ္စပ္တာ၀န္ရွိသူ ၀န္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ဘိန္းခန္းေနအိမ္ေတြကို သြားသံုးေနၾကတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ တရားေရး၀န္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဆိုရင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ တရားမ၀င္လက္နက္ သယ္ေဆာင္လို႔ မၾကာခင္က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာ ရွိပါတယ္” ဟု ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List