Monday, March 28, 2016

ဒလုိင္းလားမားသည္ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အ႐ူးလုပ္ေန ႀကိဳးစား ေနဟု တ႐ုတ္စြပ္စြဲ


ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုင္းလားမားသည္ တိဘက္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အ႐ူး လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက စြပ္စြဲ ေျပာၾကားလုိက္သည္။တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဒလုိင္းလားမားသည္ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသြားခ်ိန္တြင္ ကေလးတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္၌ ျပန္လည္ဝင္စားႏုိင္ကာ ဒလိုင္းလားမား ဘဝကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဆက္ခံသည္ဟု ယံုၾကည္ေလ့ ရွိသည္။ 
အဆိုပါ အယူဝါဒကို က်င့္သံုးရာတြင္ ဒလုိင္းလားမားသည္ အစဉ္အလာပိုင္းကို ေဖာက္ဖ်က္ကာ ၎လိုသလို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ႐ိုးသားေသာ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို လွည့္ဖ်ား အ႐ူးလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိ တစ္ဦးက စြပ္စြဲ ေရးသားခဲ့သည္။

ဒလုိင္းလားမားသည္ တ႐ုတ္၏ အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္ရန္ အားထုတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၉ အံုႂကြမႈတစ္ခု မေအာင္ျမင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိဘက္မွ ထြက္ေျပးေနရသည္။ ႏိုဘယ္လ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို တ႐ုတ္အစိုးရက ျပည္ႏွင္ထားၿပီး ဒလုိင္းလားမား ကိုယ္တိုင္ကမူ ၎သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တိဘက္ကို စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိလာေစရန္ အားထုတ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားထားသည္။

တိဘက္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက လားမားဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသြားသည့္အခါ ၎၏ ဝိညာဉ္ကို သိုမွီးထားၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ကေလးငယ္ တစ္ဦးတြင္ ျပန္လည္ ဝင္စားေစသည့္ ယံုၾကည္မႈကို လက္ခံထားသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲမ်ားက အဆိုပါ ဓေလ့ထံုးစံကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးႏုိင္ေသာ္လည္း ဒလိုင္းလားမားေနရာ ဆက္ခံမည့္ ကေလးငယ္ကို မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ တ႐ုတ္အင္ပါယာ ဘုရင္မ်ား လက္ထက္က အဆိုပါ အခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္လည္း အစိုးရက ဒလိုင္းလားမားအျဖစ္ ဝင္စားဆက္ခံမည့္ ကေလးကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါတီဘက္က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဇူေဝခ်န္က အစိုးရပိုင္ Global Times သတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ ေရးသားခဲ့ရာ ဒလုိင္းလားမား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္စားမႈ၏ ဘာသာေရးႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္း ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို လိုက္နာရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။

“ဒလိုင္းလားမားက ျပန္လည္ဝင္စားမႈဆိုတာ ဘာသာေရးကိစၥ သက္သက္ျဖစ္ၿပီး သူတစ္ေယာက္တည္းသာ အလံုးစံု ဆံုးျဖတ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာဆိုေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို တြန္းလွန္ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူး။ အခုဆိုရင္ သူ႔အေျပာအရ သူျပန္ဝင္စားသူဟာ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္၊ ပ်ား တစ္ေကာင္၊ ေရႊေရာင္ဆံပင္နဲ႔ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳး သေဘာသက္ေရာက္ေနတယ္”ဟု ဇူက ဆိုသည္။

၎က “ေျပာရရင္ အားလံုးက တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကို အ႐ူးလုပ္ေနသလိုပဲ။ ျပန္လည္ဝင္စားျခင္းရဲ႕ ခက္ခဲနက္နဲမႈကို သူကလြဲရင္ ဘယ္သူမွ မေျဖရွင္း၊ မကယ္တင္ႏုိင္တဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္ေအာင္ ဒလိုင္းလားမားက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္”ဟုလည္း စြပ္စြဲေရးသားထားသည္။

သက္ေတာ္ ၈၀ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဒလုိင္းလားမားသည္ က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္ ယိုယြင္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားလွ်င္ တ႐ုတ္ အစိုးရက ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ဆက္ခံသူ တစ္ဦး ခန္႔အပ္လာမည္ကို ျပည္ပတိမ္းေရွာင္ တိဘက္အႏြယ္မ်ားက အထူးတလည္ စိုးရိမ္ေနသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ဒလိုင္းလားမားသည္ တိဘက္မွ ေယာက္်ားေလးငယ္ တစ္ဦးကို ပြန္ခ်န္လားမားေခၚ ဝင္စားဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဂုဏ္ပုဒ္သည္ တိဘက္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ဒုတိယ အျမင့္ဆံုး ဘြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရက ထိုကေလးကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားလုိက္ၿပီး အျခားတစ္ဦးကို ပြန္ခ်န္လားမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဇူက တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဒလိုင္းလားမားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈ ေလ်ာ့ပါးသထက္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရရွိေနေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယင္းသည္ ကမာၻ႕အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၏ အမ်က္ေဒါသကို အျခားႏုိင္ငံမ်ားက မေတြ႕ႀကံဳလို၍ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ ဖိအားေပးလာမႈမ်ိဳးကို ဘယ္သူမွ မလိုလားၾကပါဘူး။ အဲဒီ အေျခအေနမွာ ပထမဆံုး အက်ိဳးဆက္ဒဏ္ကို အဲဒီႏုိင္ငံေတြ အေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ႀကံဳလာမွာပါ”ဟု ဇူက ေရးသားထားသည္။

Ref: Reuters
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List