Wednesday, March 30, 2016

ျမန္မာျပည္ေတာင္ဖ်ားက အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ


သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္က တာဝန္ေပး ခန္႔အပ္လိုက္ေသာတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားစာရင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္သည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ ဖ်ားပိုင္း တနသၤာရီတုိင္းကိုတာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ရမည့္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ပင္ျဖစ္သည္။
ယခင္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထိပ္ ပုိင္းေနရာမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့မႈ နည္းပါးခဲ့ရာမွ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ကရင္ျပည္ နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔၌ အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ား ဦးေဆာင္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိပထမဆံုး အမ်ဳိး သမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦးမွာ ကရင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ ေထြးျမင့္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ တို႔ပင္ျဖစ္ သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၂၈ ဦးရွိသည့္အနက္ အမ်ဳိး သမီးကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးသာပါ ဝင္သည္။


ထုိႏွစ္ဦးသာရွိသည့္အနက္ မွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ အမည္စာရင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ မတ္လ ၂၈ ရက္ကက်င္းပသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုး တက္ေရာက္ၿပီး ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ကုိ ကန္႔ကြက္ခဲ့သူ မရွိခဲ့ေပ။

‘‘ေျမယာေတြအမ်ားႀကီးရွိ တယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေျမယာေတြ အမ်ားႀကီးပိုင္ဆိုင္ ထားတယ္ဆိုေတာ့ ေျမယာနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ ျပႆနာေတြမ်ားတယ္။ ဒို႔အေရး ဒို႔အေရး ေအာ္ရတာဟာ လည္း ေျမယာျပႆနာေတြမ်ား ေတာ့ ရက္တစ္ရာမွာ ေျဖရွင္းေပး ခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူတို႔မွာ ေနလို႔ထုိင္လို႔ ေကာင္းမယ္လို႔ စဥ္း စားမိတယ္’’ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က မီဒီယာမ်ားအား ေျဖ ၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဇာတိ မဟုတ္ေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမြး ဖြားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ မွ ထားဝယ္ ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ တာဝန္အရ ေျပာင္း ေရႊ႕လာသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕၌ ကိုယ္ပိုင္ ေဆးခန္းဖြင့္ကာ အေျခခ်ေနထိုင္သူျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေဒသခံမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ပိုမိုအဆင္ေျပ ေစရန္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးလိုသည္ဟုလည္း ေဒါက္တာလဲ့ဲလဲ့ေမာ္က ဆိုသည္။

‘‘ထူးထူးျခားျခား အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေဒသတြင္း မွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြကို ေျဖရွင္းရင္း အမ်ဳိးသမီး ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ ကိုပါ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္တယ္။ အရင္အစိုးရတုန္းက ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးေတြက ႏိုင္ငံေရးေရာ လူမႈေရးက႑ေတြမွာပါ အားတက္သေရာ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾက ေပမယ့္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရတာ နည္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါဝင္ ရတာ အရမ္းနည္းခဲ့ တယ္’’ဟု အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ (ထားဝယ္)မွ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ နန္႔မာလာေက်ာ္သိန္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းအသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ႏွင့္ အသက္ငယ္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အကူအညီေတာင္းခံရာတြင္ ဥပေဒအရ ကူညီေပးမႈ အားနည္းခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ပင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး တစ္ပါးခန္႔အပ္ထားသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုလားေနၾကသည္။

အလားတူ စစ္ေဘးေရွာင္ ေက်းရြာမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္အေျခ ခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးမွာလည္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခန္႔မွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ကရင္အမ်ဳိး သား အစည္းအ႐ံုး ေကအင္န္ယူတို႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ ထုိင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ခိုလႈံေနသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ တတိယေျမာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခိုလႈံ သြားၾကသည္။

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုကၡ သည္စခန္းေရာက္ တိုင္းရင္းသား မ်ား မူလေနရပ္မ်ားတြင္ ျပန္ လည္အေျခမခ်ႏိုင္ၾကေသးေပ။

အေၾကာင္းမူကား ၎တို႔ ေက်းရြာေနရာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေျမဧရိယာအေျမာက္အျမား ရယူထားၾက သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္ေရး၊ ခဲမျဖဴႏွင့္အၿဖိဳက္နက္ အပါအဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။

‘‘ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေျမယာ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ကေတာ့ အမွန္ပဲလိုအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ စိုးရိမ္မိတာက တျခား စီမံကိန္းေတြအတြက္ သိမ္းဆည္း ထားတဲ့ ေျမေနရာေတြကို ျပန္ လည္ေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္ႏိုင္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေနရာေတြဆုိရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ အခက္ေတြ႕လိမ့္မယ္’’ဟု တာ ကေပါအဖြဲ႕မွ ေနာ္ပီသေလာက ၎၏ တင္ျပခ်က္အားေျပာသည္။

ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈ ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ တနသၤာ ရီေဒသခံမ်ား အၾကားပဋိပကၡျဖစ္ ပြားမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ပထမ ဦးစားေပးအေန ျဖင့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းခ်င္သည့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ ေမာ္၏ အစီအစဥ္ကို ေဒသခံ မ်ား လက္ခံၾကသည္။

ထို႔အတူ ေဒသအတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိၿပီးမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းကြာေသးသည့္ ေဒသအတြင္း ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးလာႏုိင္သည့္ စက္မႈဇုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ေဒသခံမ်ားအသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည့္ ေရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ႐ိုးရာလုပ္ ငန္းမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ၾကသည္။

‘‘ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ စီမံကိန္းကို လက္ခံလိုက္ တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ေနရပ္က ထြက္သြား ရတာ ေအာင္ျမင္တဲ့စီမံကိန္း တစ္ခုလို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ က ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံႏိုင္မွ အဲဒီ စီမံကိန္းက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ’’ ဟု ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ဧရိယာအတြက္ ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရမည့္ နဘုလယ္ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာ သည္။

အသစ္ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ သည္ ဆရာဝန္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ လည္း ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ အားနည္းေနေသးသျဖင့္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕မႈ ျပဳလုပ္လာရန္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လိုလားေနၾက သည္။ အဆိုပါ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း က႑ အလိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသျဖင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္ေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္သူကတင္ ေျမႇာက္ထားၿပီး ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ႏိုင္ ေသာ အစိုးရ ေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း အရ လူဦးေရ ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ရွိ ေသာ္လည္း ထိုင္းႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အေရအ တြက္မွာ ပမာဏမ်ားျပားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္က မိခင္ပါတီဒီခ်ဳပ္က ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားျခင္း မရွိေသးဟု ဆိုသည္။

‘‘အရင္အစိုးရလက္ထက္က ဒီလိုစကားမ်ဳိး မၾကားရခဲ့ဖူးဘူး။ သိမ္းဆည္း ေျမယာမ်ားနဲ႔ ပတ္ သက္ရင္ ေျဖရွင္းၿပီးၿပီဆိုတာပဲ လာတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေျပာလိုက္ရင္ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူလယ္ သမားေတြက ေထာင္ထဲေရာက္ ေနၿပီပဲ။ အခု အစိုးရေျပာင္းလဲခ်ိန္မွာလည္း တရား႐ံုးနဲ႔မလြတ္ကင္း ႏုိင္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးမွာ သိရေတာ့အရမ္း ဝမ္းသာတယ္။ သိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူေတြကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းေပးတာပဲ လိုခ်င္တယ္။ ျပည္သူအားလံုးကလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ကာကြယ္ေပးမႈ၊ ခံစားခြင့္မ်ား ကိုပဲ လိုခ်င္တယ္’’ဟု ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဧရိယာအတြက္ လယ္ေျမေလးဧက သိမ္းဆည္းခံထားရသူ ေဒၚေရႊစင္ယုက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေႏြ၊ မုိး၊ ေဆာင္း ရာသီသံုးမ်ဳိး ၌ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ရ ေသာ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား သိမ္း ဆည္းခံရမႈ ေၾကာင့္ လူမႈဘဝမ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ခဲ့ကာ သိမ္းဆည္းေျမ ယာမ်ားအတြက္ ယခင္ အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေျဖရွင္းမႈသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈ ပံုစံသာရွိခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လယ္သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားကို ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး၌ သိမ္းယူထားသည့္ ေျမ ပမာဏႏွင့္ႏိႈင္း စာလွ်င္ နည္းပါးေနေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ေျမေနရာအမ်ားစုလည္း ျပန္လည္မရရွိခဲ့ေပ။

‘‘ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈက အစိုးရက ဦးစားေပးအေကာင္ အထည္ေဖာ္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ အျခားေဒသလို စစ္ပြဲေတြမျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ေျမယာသိမ္း ဆည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပလည္မႈမရွိခဲ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး တျခားေဒသမွာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာရ တာကလည္း ေျမယာသိမ္းဆည္း မႈေတြေၾကာင့္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကက သိမ္းဆည္းေျမယာေတြကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ေပးသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ေျမယာ ျပႆနာ ကို အရင္ဆံုးေျဖရွင္းေပးမယ္ဆို တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႀကိဳဆိုတယ္’’ဟု ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား သမဂၢ(ထားဝယ္ခ႐ိုင္)မွ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာအတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ၌ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အင္န္ အယ္လ္ဒီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း၌ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အခ်က္တစ္ခု ပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ဇန္နဝါရီ၌ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ား ေရးရာေကာ္မတီက ေဒသအလိုက္ သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာမ်ား စာရင္းကို ေတာင္း ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ား စာရင္းစီမံကိန္းမ်ား အတြက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ား စာရင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ေပးပို႔ထားသည္။

ခန္႔အပ္လိုက္သည့္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္သည္ ၁၉၉၁ မွစတင္ကာ ရန္ကုန္အေရွ႕ ပိုင္းေဆး႐ံု၊ ထားဝယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္း ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း၌ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္၍ ေဒသအတြင္း အခမဲ့က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ သရက္ေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ေဒသခံမဲေပးသူ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမႈ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

‘‘စီမံကိန္းေတြအတြက္ သိမ္း ယူထားတဲ့ ေျမယာေတြဆိုရင္ ဥပေဒအတိုင္း ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လြယ္ကူႏုိင္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူထားတဲ့ေျမယာ ေတြဆိုရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ လြယ္ကူပါ့မလားစိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေဒသ အတြင္းက သိမ္းဆည္းခံ ေျမယာျပႆနာေတြရဲ႕ ဘယ္လိုေျဖရွင္း ေပးမလဲဆိုတာကိုပဲ အေရးႀကီး ပါတယ္’’ ဟု ေဒၚရီရီေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရမည့္ တနသၤာရီတိုင္း၌ ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ အေရးကိစၥလည္းျဖစ္သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List