Monday, March 28, 2016

မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးမင္းမင္းဦးကုိခန္႔အပ္


မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးမင္းမင္းဦးကို ယေန႔(မတ္လ ၂၈ရက္)တြင္ ျပဳလုပ္ေသာမြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List