Monday, November 23, 2015

အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္မည္


ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတုိ႔ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းရမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႕မွ ၁၆ ဦး၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစုအဖြဲ႕တြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕မွ ၁၆ ဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၄၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည္။

UPDJC သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးသည့္ ေနရာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဦးေဆာင္သြားမည့္ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ UPDJC သည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ပုိင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက “အခုလာမယ့္ ၂၄ ရက္မွာ ၄၈ ေယာက္ အဖြဲ႕ဟာ MPC မွာ အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီးေတာ့မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကတစ္ဆင့္ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပန္လည္စည္းလုံးေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္မီ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ပင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ မူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈ ကုိးႀကိမ္ထက္မနည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar Peace Center မွ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက “မူေဘာင္ေရးဆြဲေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ရွိၿပီ လုပ္လာတာ။ အခုအထိ တရား၀င္ မဟုတ္ေသးဘဲနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလာမယ့္ ၂၄ က စၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရား၀င္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ လက္ရွိပါ၀င္သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕ကို အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္သည့္ UPDJC တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦး ပါ၀င္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားအရ သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕တုိ႔အၾကား NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးမႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ ေရးဆြဲျခင္းကို NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးအၿပီး ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္အတြင္း ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရက္ေပါင္း ကိုးဆယ္အတြင္း စတင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List