Monday, November 23, 2015

၁၉၉၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ ဘာေတြတူ ဘာေတြျခားနား


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးတဲ့ အစိုးရက ျဖစ္ေစခ်င္တာနဲ႔လံုး၀ျခားနား ကြဲျပားေအာင္ မဲတစ္ျပားတစ္ျပားစီေပးၿပီး ဆႏၵျပခဲ့.. အဲေလဆႏၵျပဳခဲ့တဲ့ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ႏွစ္ခုရိွခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားပါပဲ။ ဒီႏွစ္ခုမွာ တူတာေတြလည္းမနည္း၊ ကြဲတာေတြလည္း ကြဲဆိုတာေတြ႕ရ ပါတယ္။
ပထမဆံုးတူတာေတြ နည္းနည္းေျပာၾကည့္ရမယ္ ဆိုရင္ ဒီေရြးေကာက္ ပြဲႀကီးမ်ားကိုအစိုးရကလုပ္ေပးရာမွာ အနည္းဆံုး သူတို႔ဆႏၵနဲ႔ေတာ့ ေျပာင္းျပန္ႀကီး ျဖစ္မသြားေလာက္ဘူး၊ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္ေစရဘူးဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေပးခဲ့ၾကတာဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာဆိုရင္ အစိုးရက သူတို႔လိုလားတဲ့မဆလတစ္ျဖစ္ လဲ တစညပါတီအႏုိင္ရၿပီး အာဏာလႊဲလိုက္ျခင္းနဲ႔ တရားမ၀င္အာဏာသိမ္း အစိုးရကေန တရား၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံ အစိုးရဘ၀ကိုေျပာင္းနိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး လုပ္ေပးခဲ့တာပဲေလ။ ဒီလိုပဲ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း တစ္မတ္သား တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ပဲ အဆင္ေျပၿပီလို႔ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာခဲ့တဲ့အထိ ရိွခဲ့တာပါပဲ။ ေနာက္တူတာ တစ္ခုကေတာ့
ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဥပေဒနဲ႔မညီတာ၊ တရားမဲ့လုပ္တာေတြ အနည္းအပါး ရိွခဲ့ေပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲနွစ္ခုစလံုးဟာ လြတ္လပ္မွ်တၿပီး ျပည္သူ႕ဆႏၵ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ ဆိုႏိုင္တာပါပဲ။ ဟဲဟဲ၊ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ေတာ္၊ ေတာ္၊ ေတာ္၊ ေတာ္လို႔ ျမည္တမ္း ရေလာက္ေအာင္ေတာ္ပါေပတယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ရမွာကလည္း အတူတူပဲ ျဖစ္မွာေပါ့ခင္ဗ်။

၉၀ခုႏွစ္ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ မဲစာရင္းမလုပ္ရတဲ့အတြက္ နာမည္ပ်က္သက္ သာခဲ့ၿပီးအမွားေတြ ႐ိုက္ထည့္သမွ် အမွန္ျပင္ဆင္ ထုတ္မျပတတ္ဘဲ နာမည္ပ်က္အရွက္ရေအာင္လုပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာႀကီး အဲဒီတုန္းက ျမန္မာျပည္ကိုမ်ားမ်ားစားစား ေရာက္မလာေသးပဲကိုးဗ် ဟဲဟဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ အစိုးရႀကိဳက္ပါတီက သူတို႔ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကရာ မွာေတာ့ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွာအတူတူ ပါပဲ။ ၁၉၉၀ မွာက အတုိက္အခံမဲဆြယ္မႈေတြကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး အစိုးရမီဒီယာနဲ႔ သတင္းစာေတြက တစညကိုတစ္ဖက္သတ္ မဲဆြယ္ေပးတဲ့ ဗ်ဴဟာကိုသံုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ မွာေတာ့ ေငြေခ်းေပးတာ၊ေထာက္ပံံ့ေၾကး ေ၀တာအျပင္ ဘာသာေရးမိႈင္းတုိက္ၿပီး အန္န္အယ္လ္ဒီကိုေျဗာင္တုိက္ခိုက္ ေစတာမိ်ဳးအထိ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေတြလုပ္လို႔ သူတို႔အျပတ္အသတ္ ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ မွာ မဟုတ္ေပမယ့္ သူတို႔ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္မယ့္ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုတာ ေတာ့ အသာရမယ္လုိ႔ တြက္ခဲ့ပံုေပၚပါတယ္။ ၉၀ ခုနွစ္မွာဒီမုိကေရစီပါတီ ေတြ မဲကြဲေအာင္လို႔ ပါတီေတြ အမ်ားႀကီး ေထာင္ခြင့္ျပဳၿပီးျပည္သူေတြကို စဥ္းစားေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ဖန္တီးေပးခဲ့တယ္။ 

၂၀၁၅မွာေတာ့ အဲဒီဗ်ဴဟာမ်ိဳးအျပင္ ဒီမုိကေရစီပါတီေတြကို မႀကိဳက္ရင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔တတိယ အင္အားစုပံုစံနဲ႔ ပါတီေတြလည္း မ်ားမ်ားပါ၀င္လာ ေစတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီလို ကြဲျပားေပမယ့္လည္း ျပည္သူကေတာ့ သိပ္စဥ္းစားမေနပါဘူး။ ျပတ္သားပါတယ္။ မဲကြဲလို႔မျဖစ္ဘူး။ တျခားဟာေပးလို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို သိေနၾကတာပါပဲ။

ဒီေတာ့ ၉၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ တူညီတာတစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူက “မဲ” ၿပီး ၀ိုင္း “ထည့္”လိုက္ရာမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့တာပါပဲ။ ၿပိဳတာမွ ႀကံ႕ခိုင္ႀကီးမားလွတယ္ဆိုတာ အစိမ္းေရာင္ ေတာင္တန္းႀကီးေတြေတာင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာၿပိဳကုန္တာပါပဲဗ်ာ။

၂၀၁၅မွာ ဦးလွေဆြတို႔လို ႀကံ႕ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ိဳးေတြက အန္န္အယ္လ္ဒီႏိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို လံုး၀လက္မခံဘဲ ျငင္းခဲ့တဲ့ အသံမ်ိဳးေတြ အၿမဲၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၉၀ ခုႏွစ္တုန္းက ေပ်ာ္ဘြယ္ကေန အေရြးခံခဲ့တဲ့ တစညကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တစ္ဦးကို သတိရမိပါတယ္။ အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးဟာ အစိုးရအရာရိွေဟာင္းျဖစ္ၿပီး သူႏိုင္မယ္လို႔ ရဲရဲယံုၾကည္ေနခဲ့သူပါ။ ၉၀ ခု ေမလမွာေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿမိဳ႕ကိုေရာက္လာခ်င္းပဲ အေျခအေန ဘယ္လိုရိွလဲေမးေတာ့ၿမိဳ႕ခံသူ႔ပါတီ၀င္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္မွာပါလို႔ေျဖသတဲ့။ အဲဒီေတာ့ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႀကီးက “ႏုိင္မွာေတာ့ ငါလည္း သိတာေပါ့ကြ၊ ဒါေပမဲ့မင္းတို႔တစ္ေတြ မဲ႐ံုအလုိက္ ဘယ္ေလာက္ရာ ခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ႏိုင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာစစ္တမ္းလုပ္ထားတာ မရိွဘူးလား”လို႔ ေမးပါသတဲ့။ တပည့္ေက်ာ္ မ်ားကလည္း“အဲဒါ ရပါတယ္ဆရာ၊ ညတြင္းခ်င္း လုပ္လိုက္ပါမယ္”လို႔ ေျပာသတဲ့။ (ကဲဗ်ာ၊ကြန္ပ်ဴတာမလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္း လုပ္ျပႏုိင္တဲ့ ေတာ္ခ်က္)။ ညတြင္းခ်င္း လုပ္ၿပီးေပးတဲ့အခါ “ေအး၊ ဒီလိုမွေပါ့ကြ” လို႔ လူႀကီးမင္းက ခ်ီးက်ဴးပါသတဲ့။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔က်ေတာ့ မဲေရခ်ိန္မွာ မဲ႐ံုေတြလိုက္ၾကည့္ေတာ့႐ုံတုိင္းမွာလိုလို ရံႈးတာေတြ႕ရသတဲ့။ ဒီေတာ့ မ်က္ႏွာေကာင္း မရရွာတဲ့ ေဒသခံတပည့္မ်ားက “ဆရာရယ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚေတာ့ ၾကည့္မေနပါနဲ႔ေတာ့၊ နယ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အပိုင္ စည္း႐ံုးထားတဲ့ရြာေတြ သြားၾကည့္ရေအာင္ပါ” လို႔ ေျပာၿပီး သူတို႔ရဲ႕အမာခံရြာတစ္ရြာကို ေခၚသြားပါသတဲ့။ ဟုိေရာက္ေတာ့ မဲ႐ံုကမဲေရၿပီးစ ျဖစ္ေနတာမို႔သူတို႔ပါတီရဲ႕ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ကို အေျခအေန ဘယ္လိုလဲလို႔လွမ္းေမးလိုက္ပါသတဲ့။ အဲဒီေတာ့ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္က ၀မ္းသာအားရ ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ ျပန္ေျဖလိုက္ပါသတဲ့။ ေျဖလုိက္ပံုက ေတာ့ “ဟာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေျခအေန သိပ္ေကာင္းတယ္ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ဒုတိယရတယ္” တဲ့။ အင္း၊အခုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခအေန ေကာင္းမွာပါ”ဆိုတဲ့ အသံမ်ိဳးၾကားတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီ “ဒုတိယရတယ္” ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို
သတိရေနမိတာပါပဲ။

ဒီလို ႏိုင္မွာေသခ်ာတယ္ ထင္တာတူေပမယ့္ ၉၀ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရမီဒီယာ မ်ားကဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကို တစ္ဖက္သတ္ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ဖိႏိွပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၅ မွာေတာ့ မီဒီယာမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရးကို ၀ိုင္းထိန္းေက်ာင္းခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုနိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မီဒီယာမ်ားရဲ႕ဖိအားက အေတာ္ျပင္းထန္တာမုိ႔ေရြးေကာ္ဥကၠ႒ႀကီးက ဒိုင္လူႀကီးလည္း ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ရင္ဖြင့္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ ဒီဖိအားကို တန္ျပန္ရာမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ “ေၾကးစားဆဲဆို က်ိန္ဆဲေရးတပ္မႀကီး” နဲ႔ ျပန္ပစ္တာေတာင္ မရေတာ့ ဘက္မလုိက္ပါ ဘူးဆိုတဲ့ သတင္းစာတို႔၊႐ုပ္ျမင္သံၾကားတို႔ကို ေျပာင္ေျပာင္သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ပါဘူးဆိုတဲ့သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္ တီဗီမင္းသားလုပ္ၿပီး ၀င္လႈပ္ရွားရတဲ့ အျဖစ္ ေရာက္ခဲ့ရရွာတာပါပဲ။

ဘယ္သူေတြ ဘာေတြေရးၿပီး ဘာေတြေျပာေျပာ ျပည္သူကေတာ့ ငါတုိ႔ဒါပဲေရြးရမွာပဲဆိုတဲ့ ဘ၀ေပး အသိကရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ တညီတညြတ္တည္း၀ိုင္း “ထည့္” လိုက္ပံုကေတာ့ ၉၀ ေရာ ၂၀၁၅ ပါ အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မတူတာတစ္ခ်က္က ၉၀ ခုနွစ္မွာ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးသူျဖစ္ၿပီး သူကဒိုင္လူႀကီးပါလို႔ သူဘာသာ ခရာ၀င္မႈတ္ရာမွာ သူ႕လူရင္း တစညနဲ႔ အန္န္အယ္လ္ဒီတို႔ အဓိကၿပိဳင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးသူအစိုးရကိုယ္တုိင္ အင္တုိက္ အားတုိက္ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္န္အယ္လ္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရတဲ့ပြဲျဖစ္တာပါ။ ၉၀ ခုနွစ္မွာအာဏာလႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မရိွတဲ့အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေတာင္းဆို ၾကရာမွာအဲဒီကာလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္က ဘာလို႔ ဒါခ်ည္း ေမးေမးေနရတာလဲ၊ႏိုင္တဲ့လူကို လႊဲရံုေပါ့ဗ်လို႔ ေျဖခဲ့ေပမယ့္ မလႊဲခဲ့ႏိုင္တာ အားလံုးအသိပါပဲ။

၂၀၁၅ ကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာ ဘယ္လိုလႊဲရမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးရက္ ၉၀ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူေပးရပါမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ဥပေဒနဲ႔ျပ႒ာန္းၿပီးသား အဆင္သင့္ရိွေနပါတယ္။ ဒါကို မလိုက္နာရင္ အေရးယူရမယ့္ဥပေဒေတြလည္း အဆင္သင့္ရိွေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ ရံႈးနိမ့္သူမ်ားဟာ ၉၀တုန္းက ရံႈးခဲ့သူေတြနဲ႔ မတူဘဲ ရံႈးေၾကာင္း ရဲရဲ ၀ံ့၀ံ့ ၀န္ခံရဲသူေတြပါဗ်ာ။ ရံႈးရင္လည္းတကယ္ရံႈးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ရင္လည္း အပီအျပင္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပႏုိင္ဖို႔ ႏုိင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူေတြကိုေတာင္ ႏုိင္ငံထဲ၀င္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ခြင့္စိစစ္ေ၀ဖန္ခြင့္ ေပးထားခဲ့တာပဲ။ ၿပီးေတာ့ အရင္ကဆို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ သမၼတႀကီးမ်ိဳးမရိွလို႔သာ အာဏာရွင္ လုပ္သမွ် ခံခဲ့ၾကရတာမဟုတ္လား။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သမၼတႀကီးက အႏိုင္ရသူကို အာဏာလႊဲေပးပါမယ္လို႔ ေျပာေနတာရိွသလို ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵကိုေလးစားလုိက္နာပါမယ္လို႔ ဆိုထားတာ အားလံုး ၾကားၿပီးၾက ျဖစ္မွာပါ။

ၿပီးေတာ့ ၁၉၉၀ မွာ အာဏာလႊဲခဲ့ရရင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လက္ကိုအကန္႔အသတ္မဲ့ လႊဲလိုက္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အခုတစ္ခါ လႊဲတာကေတာ့ အေျခခံဥပေဒအရ“ငါးႏွစ္တာကာလေလး” သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ရံႈးနိမ့္ပါတီဥကၠ႒ႀကီးဦးေဌးဦးက သေဘာေပါက္ပါတယ္။ “ဒီမုိကေရစီဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။ သူတစ္လွည့္ကိုယ္တစ္လွည့္ပါပဲ” လို႔ သေဘာထားႀကီးစြာ မီဒီယာနဲ႔ေျပာတာကို ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္မ်ား သေဘာထားႀကီးလဲဆိုရင္ “အတုိက္အခံ” ေတာင္မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ “လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္”မ်ားအျဖစ္သာ ရပ္တည္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလို ၾကားရတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း၀မ္းသာပါတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မို႔ ရင္းႏီွးခ်စ္ခင္သူေတြဆိုေတာ့လည္း လႊတ္ခနဲေစာ္ကားေျပာဆိုမိတာတို႔၊ သေဘာ႐ိုးနဲ႔ မိတၱဴဆိုင္ပို႔ၿပီး အဖံုးလွပ္မိတာတို႔လုပ္မိၾကတာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကလည္း ဒါကိုလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြပဲဆိုၿပီး နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးလို႔ ရပါတယ္။ ဒီ “လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္” ႀကီးမ်ား လႊတ္ခနဲလႊတ္ခနဲ ေျပာခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ရခဲ့တဲ့ မဲေတြကလည္း နည္းမွနည္းတာမဟုတ္ေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရေသးတာကိုး။

ၿပီးေတာ့ ရံႈးနိမ့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားျပဳ လူသိထင္ရွား ပုဂ္ၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ကဆိုစာပဲေရးေတာ့မယ္လို႔ အသံထြက္ေနတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ အင္း၊ ဒီေတာ့စဥ္းစားမိတာကသူတို႔ အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေ၀ဖန္ခဲ့၊ ေထာက္ျပခဲ့၊ကလိခဲ့၊ ရိခ့ဲတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို သူတို႔လည္း အားက်လိုခ်င္ေနပံုရၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို တံု႔ျပန္“သမ”ဖို႔ ခ်ဖို႔ အသင့္မ်ားျပင္ေနၾကသလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါဆုိလည္း ရပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႕ အာဏာလႊဲေပးမွေတာ့ လႊတ္ခနဲ ေဆာင္းပါးေရးခြင့္တို႔၊ သေဘာ႐ိုးနဲ႔အေျပာဆိုးဆိုးေတြ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ေျပာခြင့္တို႔၊ ဒီေန႔ ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းမွာ“မရယ္ရဆံုး ခပ္တံုးတံုးကာတြန္းမ်ား” ေရးဆြဲေနက် ကာတြန္းဆရာမ်ားကိုေခၚသံုးၿပီး ေဆာ္ခြင့္ ေလာ္ခြင့္တို႔ကို တစ္ျပန္တစ္လွည့္ လႊဲေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း နည္းနည္းမွ ၀န္ေလးစရာ မရိွႏုိ္င္ပါဘူး။ ဒီေတာ့လည္း အျပန္အလွန္လႊဲၾကတာေပါ့ ခင္ဗ်လို႔ “လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္” ေကာင္း ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းလူႀကီးမင္းမ်ားကို တကယ့္သေဘာ႐ိုး အစစ္အမွန္နဲ႔ တံု႔ျပန္ လိုက္ခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ရီေနႏိုင္
The Ladies News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List