Friday, August 14, 2015

သူရဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးမွာ ဆက္ရွိႏုိင္ပါ့မလား


အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ(ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကို ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျဖဳတ္ခ် လုိက္ၿပီးေနာက္ သူရဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးမွာဆက္ၿပီး ရွိေနႏုိင္ပါေတာ့မလားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြထြက္ ေပၚလာပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းကုိ သာမန္ပါတီ၀င္တဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ လက္ခံထားၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဆက္လက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရာထူးတြင္ လည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတာ ၀န္ရွိသူေတြက ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆုိပါတယ္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဦးေရႊမန္းကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖယ္ရွား လုိက္တာက ပါတီတြင္း အာဏာ သိမ္းမႈဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး ပါတီတြင္းသမၼတဦးသိန္းစိန္ကိုေထာက္ခံသူေတြ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္ တုိင္နဲ႕ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရလာဒ္ တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကို ပါတီ ဥကၠ႒ ရာထူးကေန ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပုံက လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြနဲ႔ ပါတီညီလာခံဆိုတာမ်ဳိး ေတြကို အေျခမခံဘဲ အာဏာနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာ ဆုိရင္ လည္း မမွားႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ တကယ္ပဲ သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက အျဖစ္ ဆက္ လက္ တည္ရွိေနႏုိင္မလား၊ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွာ သာမန္ပါတီ၀င္တဦးအေနနဲ႔ ေနပါ့ မလားဆုိတာက စိတ္ ၀င္စားစရာပါပဲ။

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိေပမယ့္ တရား၀င္ဖယ္ရွားဖုိ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ မွာပဲ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ တပ္မိသားစုအမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊမန္းကုိ ဖယ္ရွားဖို႔ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာက တည္းက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတင္ျပ တုိင္ၾကားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲပြဲမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တရား၀င္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ တပ္မိ သားစုမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပတုိင္တန္းတဲ့စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈၆ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၂၄ အရ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္တဲ့ကိစၥေေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သုိ႔မဟုတ္ နာယက တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနတဲ့ ဒုတိယနာယကဟာ ဆႏၵမဲမေပးရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ခ်င္း တူညီေနတဲ့ ကိစၥမွာ နာယကက အႏုိင္မဲေပးရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္တြင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆(က) ျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲမႈမွာ ကုိယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့လုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ ပုဒ္မခြဲ က (၂) ကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ တပ္မိသားစု ေတြရဲ႕ တုိင္စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္မယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

တပ္မေတာ္မိသားစုေတြက တုိင္တန္းေျပာဆုိတဲ့အခ်က္ေတြက ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးေတြ ကသာမက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုပ္သိမ္းႏုိင္တဲ့ တုိင္တန္းခ်က္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ အျဖစ္ မွ  ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဥပေဒကုိ အခုအခ်ိန္ အထိ မျပ႒ာန္းေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ ထားတာမို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဦးေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ ဆုိတာ မလြယ္ကူပါဘူး။

“ဥပေဒနဲ႔အညီေတာ့ လုပ္လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္း က်ေနာ္မေတြ႕ဘူး။ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္က ျဖဳတ္ခ် လုိ႔ရမယ့္ ဥပေဒကလည္း မျပ႒ာန္းထားေသးဘူး။ ဒီအတုိင္းလည္း လႊတ္ထားမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အျခား အမႈ အခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပဲ အေရးယူမလား ဆုိတာကလည္း စိတ္၀င္စား စရာပဲ။ အမွားရွာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမွားေတြက ထြက္ လာမွာပဲေလ။ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ နမူနာ ရွိတာပဲ” လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးက သုံးသပ္ ေျပာ ဆုိပါတယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း ဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေဌးဦးတို႔ရဲ႕ လက္ျမန္ေျချမန္ ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို ၿငိမ္ခံေနမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္သူေတြရွိေနတာမို႔ ဦးေရႊမန္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ရာထူးကေန မျဖစ္မေန ျဖဳတ္ခ်မွာပဲ တြက္ထားတာေတြလည္းရွိေန ပါ တယ္။

“ဦးေရႊမန္းက စိတ္ႀကီးတယ္။ စိတ္ဆတ္တယ္။ သူ႕မွာလည္း စီးပြားေရးအရ ေရာ၊ အာဏာအရေရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းဆုိတာ လည္းရွိေတာ့ ဒီအတုိင္းႀကီး ေတာ့ လႊတ္ထားမယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ တဖက္က အေရးယူႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ရွာေနတာ မ်ဳိးေၾကာင့္သာ ၾကာခ်င္ၾကာမယ္။ ေနာက္ၿပီး သူ႕သားေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အေရးယူတာ မ်ဳိးရွိမလားဆုိတာလည္း တြက္ၾကည့္ရမွာပဲ” လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က သုံးသပ္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာလည္း ဒီတခ်ီအားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့ဆုိတဲ့ ေလသံမ်ဳိးပစ္ထားၾကၿပီး ေနာင္လာ မယ့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အၿပီး ျဖစ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္မွာ ၀င္ႏႊဲဖုိ႔ အားခဲ ေနၾကဆဲ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လည္း အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ဦးေရြႊမန္းကို ႏုိင္ငံေရးမွာ လုံး၀ ၀င္ပါလုိ႔ မရေအာင္၊ ႏုိင္ငံေရးဆက္ လုပ္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိေန တယ္လုိ႔ သုံးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List