Thursday, January 03, 2013

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ဂ်ပန္ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္

Photo: သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ဂ်ပန္ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္
Wednesday, 02 January 2013

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Taro Aso သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင့္သြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yahoo သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးအရ လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ က႑မ်ားအေပၚ ေထာက္ပ့ံေပးသြားရန္ ေဆြးေႏြး
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Taro Aso သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္ကိုပါ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီး
ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဂ်ပန္မွဟတ္တာ ၂၄၀၀ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သီလ၀ါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ
အဆင့္အေနျဖင့္ ဟတ္တာ ၄၅၀ ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းအဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္္ ကိုရီးယား၊ ထုိင္းအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္သူ  Developer မ်ား လာေရာက္ေလ့လာ
ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ပထမအဆင့္ ဟက္တာ ၄၅၀ ကိုမူ ဂ်ပန္ႏွင့္
ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၃၃၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ အထိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္
အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၅၀ MVA အထိ လိုအပ္ခ်က္
ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုလံုးအတြက္ဆုိ လုပ္သားအင္အား ၂၃၀၀၀၀ အထိ ရႏိုင္မွာပါ။ ပထမဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းအတြက္ကေတာ့ လုပ္သားအင္အား ၄၅၀၀၀ အထိ အလုပ္အကိုင္ ရရွိလာမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Taro Aso သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႕ ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးျမႇင့္သြားရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Yahoo သတင္းဌာန တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးအရ လုပ္ကိုင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ က႑မ်ားအေပၚ ေထာက္ပ့ံေပးသြားရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Mr. Taro Aso သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးတာ၀န္ကိုပါ ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု အဆိုပါသတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဂ်ပန္မွဟတ္တာ ၂၄၀၀ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ ဟတ္တာ ၄၅၀ ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ေထာက္ပံ့ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းအဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္္ ကိုရီးယား၊ ထုိင္းအပါအ၀င္ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ သူ Developer မ်ား လာေရာက္ေလ့လာေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း ပထမအဆင့္ ဟက္တာ ၄၅၀ ကိုမူ ဂ်ပန္ႏွင့္ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၃၃၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ အထိ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္အတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၅၀ MVA အထိ လိုအပ္ခ်က္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္တစ္ခုလံုးအတြက္ဆုိ လုပ္သားအင္အား ၂၃၀၀၀၀ အထိ ရႏိုင္မွာပါ။ ပထမဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ လုပ္ငန္းအတြက္ကေတာ့ လုပ္သားအင္အား ၄၅၀၀၀ အထိ အလုပ္အကိုင္ ရရွိလာမွာပါ” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သံုးခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔ ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List