Wednesday, January 02, 2013

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔)နံနက္ ၇နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယုိအစီအစဥ္ႏွင့္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းအား ငါးမိနစ္ၾကာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Photo: ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယေန႔ (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔)နံနက္ ၇နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသို႔ျမန္မာ့အသံ
ေရဒီယုိအစီအစဥ္ႏွင့္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းအား ငါးမိနစ္ၾကာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

====================================================================================

မိဘၿပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား

ယခုလို ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယမွာ မိဘၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေပ်ာ္ရြင္ၿခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း မ်ားနဲ႕ ၿပည့္စံုပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သပါတယ္။ ယခုလို ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႕ မိဘၿပည္သူတို႕ကို ေရဒီယိုကေနတစ္ဆင့္ တိုက္ရုိက္ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေၿမာက္ ဝမ္းသာ ၿဖစ္မိပါတယ္။ ဒီလို ေရဒီယိုကေန တစ္ဆင့္ ၿပည္သူလူထုႀကီးကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေၿပာႀကားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ ၿပည္သူအႀကား တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေႀကာင္းသစ္ တစ္ခုကို အစၿပဳလိုက္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုရင္ ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ေအာင္ၿမင္ဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ ၿပည္သူအႀကား အၿပန္အလွန္ ယံုႀကည္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္သြားဖို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အစိုးရသစ္ တက္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစတင္ၿပီး ၿပည္သူလူထုနဲ႕ အစိုးရအႀကား အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႕၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေႀကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစဖို႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္
ေၿပာႀကားခဲ့ပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႕လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္က်င္းပၿပီး ၿပည္သူလူထုထံသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။ အခုလို မီဒီယာမ်ိဳးစံုနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ေရဒီယိုကို အသံုးၿပဳတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းဟာ ထိေရာက္မႈ ရွိေနေသးတဲ့အၿပင္ လက္ရွိမိမိတို႕ ႏိုင္ငံရဲ့ အေၿခအေနနဲ႕လည္း ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ၿပည္သူအမ်ားစု အားထားရတဲ့ သတင္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေႀကာင္း ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေရဒီယိုမိန္႕ခြန္းမ်ားစတင္ ေၿပာႀကားရန္ ဆံုးၿဖတ္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခင္နွစ္အတြင္း ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္
ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ မ်ားေႀကာင့္ ၿပည္သူေတြရဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ၿပန္လည္ ရွင္သန္စ ၿပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေၿခအေနမ်ိဳးမွာ မိဘၿပည္သူမ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရ အထူး သတိၿပဳရမယ့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ၿပည္သူတို႔ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အစိုးရယႏၲရားရဲ့ ၿဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း အႀကားမွာရွိတဲ့ ကြာဟမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြာဟမႈကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ႀကိဳးစားရမယ္
ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႕ ေလးေလးနက္နက္ ယံုႀကည္ထားပါတယ္။


ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿပဳၿပင္စရာ၊ ေၿပာင္းလဲစရာေတြနဲ႕ ၿပည့္နက္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး သိရွိႀကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ယခုလို ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရးကာလမွာ အေကာင္းဆံုး အေၿခအေနကို
ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူေတြ အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္တာ သဘာဝက်တဲ့ကိစၥ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္လည္း ရွိႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခုလက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ
မႈမ်ားက တစ္ဆင့္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ အနာဂတ္ၿဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္
ေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈ ရွိလာတဲ့ အေၿခအေနကို 
ရင့္က်က္မႈ ရွိရွိနဲ႕ တံု႕ၿပန္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေၿဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လက္ေတြ႕က်မႈကို အေၿခခံၿပီး အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ရႈၿမင္မႈမ်ိဳး နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္း အေၿဖထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မ်ိဳး အစြန္းမေရာက္တဲ့ အၿမင္မ်ိဳး ၿဖစ္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာကပင္ အံ့ႀသစရာ
ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေန႕စဥ္ လူမႈစီးပြားဘဝကို ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတူ အုတ္ၿမစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႕လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ အေထြေထြ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို ၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ လက္ေတြ႕ ခံစားခြင့္ ရေစဖို႕၊ စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး မူေဘာင္နဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လို႕လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၿပည္သူလူထုႀကီးထံကို စဥ္ဆက္မၿပတ္
ေၿပာႀကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

မႀကာမီမွာ က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ လြတ္လပ္ေရးေန႕နဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိတဲ့ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုကို ၿပည္သူလူထုႀကီးကို မွ်ေဝလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ လြတ္လပ္ေရး
ရယူစဥ္က စုစည္းႏိုင္ခဲ့တဲ႕ ညီညြတ္မႈ အင္အားအတိုင္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါလွ်င္ ယခု ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို မလြဲမေသြ
ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထု 
အမ်ားစု အေနနဲ႕လည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တစ္သေဘာတည္း ရွိေနမယ္လုိ႕ ယံုႀကည္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႕ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

မိဘၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာၿခင္းနဲ႕ ၿပည့္စံုႀကပါေစ။


Eleven Media Group
အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

====================================================================================

မိဘၿပည္သူမ်ား ခင္ဗ်ား

ယခုလို ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယမွာ မိဘၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေပ်ာ္ရြင္ၿခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္း မ်ားနဲ႕ ၿပည့္စံုပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သပါတယ္။ ယခုလို ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႕ မိဘၿပည္သူတို႕ကို ေရဒီယိုကေနတစ္ဆင့္ တိုက္ရုိက္ စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေၿမာက္ ဝမ္းသာ ၿဖစ္မိပါတယ္။ ဒီလို ေရဒီယိုကေန တစ္ဆင့္ ၿပည္သူလူထုႀကီးကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေၿပာႀကားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ ကြက္လပ္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ ၿပည္သူအႀကား တိုက္ရိုက္ ဆက္ဆံေရးလမ္းေႀကာင္းသစ္ တစ္ခုကို အစၿပဳလိုက္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုရင္ ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ေအာင္ၿမင္ဖို႕အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ အစိုးရနဲ႕ ၿပည္သူအႀကား အၿပန္အလွန္ ယံုႀကည္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္သြားဖို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အစိုးရသစ္ တက္ေရာက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစတင္ၿပီး ၿပည္သူလူထုနဲ႕ အစိုးရအႀကား အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႕၊ ပြင့္လင္းၿမင္သာတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေႀကာင္း မ်ား ေပၚေပါက္လာေစဖို႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အခါအခြင့္သင့္တိုင္း ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာႀကား ခဲ့ပါတယ္။ သတင္း အခ်က္အလက္ ပြင့္လင္းၿမင္သာမႈ အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႕လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ား ၿပဳလုပ္က်င္းပၿပီး ၿပည္သူလူထုထံသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။ အခုလို မီဒီယာမ်ိဳးစံုနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေန တဲ့ ေခတ္ ကာလမွာ ေရဒီယိုကို အသံုးၿပဳတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းဟာ ထိေရာက္မႈ ရွိေနေသးတဲ့အၿပင္ လက္ရွိမိမိ တို႕ ႏိုင္ငံရဲ့ အေၿခအေနနဲ႕လည္း ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက ၿပည္သူအမ်ားစု အားထားရတဲ့ သတင္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေႀကာင္း ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ေရဒီယိုမိန္႕ခြန္းမ်ားစတင္ ေၿပာႀကားရန္ ဆံုးၿဖတ္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

ယခင္နွစ္အတြင္း ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ မ်ားေႀကာင့္ ၿပည္သူေတြရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ၿပန္လည္ ရွင္သန္စ ၿပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေၿခအေနမ်ိဳးမွာ မိဘၿပည္သူမ်ားနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕အစိုးရ အထူး သတိၿပဳရမယ့္ ကိစၥရပ္ကေတာ့ ၿပည္သူတို႔ရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အစိုးရယႏၲရားရဲ့ ၿဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း အႀကားမွာရွိတဲ့ ကြာဟမႈပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြာဟမႈကို နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ႕ ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႕ ေလးေလး နက္နက္ ယံုႀကည္ထားပါတယ္။


ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈမ်ား မရွိခဲ့ဘဲ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿပဳၿပင္ စရာ၊ ေၿပာင္းလဲစရာေတြနဲ႕ ၿပည့္နက္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး သိရွိႀကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ယခုလို ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရးကာလမွာ အေကာင္းဆံုး အေၿခအေနကိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူေတြ အေနနဲ႕ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္တာ သဘာဝက်တဲ့ကိစၥ ၿဖစ္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္လည္း ရွိႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခုလက္ရွိ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ
မႈမ်ားက တစ္ဆင့္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ အနာဂတ္ၿဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းမႈ ရွိလာတဲ့ အေၿခအေနကို ရင့္က်က္မႈ ရွိရွိနဲ႕ တံု႕ၿပန္ႏိုင္မွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေရာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြ ကို ေၿဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ လက္ေတြ႕က်မႈကို အေၿခခံၿပီး အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ရႈၿမင္မႈမ်ိဳး နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္း အေၿဖထုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့မ်ိဳး အစြန္းမေရာက္တဲ့ အၿမင္မ်ိဳး ၿဖစ္ေစရန္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယခင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာကပင္ အံ့ႀသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေန႕စဥ္ လူမႈစီးပြားဘဝကို ၿမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတူ အုတ္ၿမစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႕လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ အေထြေထြ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားရဲ့ အသီးအပြင့္ေတြကို ၿပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ လက္ေတြ႕ ခံစားခြင့္ ရေစဖို႕၊ စီးပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရး မူေဘာင္နဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႕ ပတ္သက္လို႕လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ၿပည္သူလူထုႀကီးထံကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ေၿပာႀကားေပးသြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

မႀကာမီမွာ က်ေရာက္ေတာ့မယ့္ လြတ္လပ္ေရးေန႕နဲ႕ ဆက္စပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိတဲ့ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုကို ၿပည္သူလူထုႀကီးကို မွ်ေဝလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႕ လြတ္လပ္ေရးရယူစဥ္က စုစည္းႏိုင္ခဲ့တဲ႕ ညီညြတ္မႈ အင္အားအတိုင္း ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါလွ်င္ ယခု ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေၿပာင္းအလဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို မလြဲမေသြေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ အေတြးပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူလူထု အမ်ားစု အေနနဲ႕လည္း ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ တစ္သေဘာတည္း ရွိေနမယ္လုိ႕ ယံုႀကည္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕နဲ႕အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႕ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ မိဘၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး စိတ္၏ ခ်မ္းသာၿခင္း၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာၿခင္းနဲ႕ ၿပည့္စံုႀကပါေစ။
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List