Wednesday, January 02, 2013

ေနရာေဒသအလုိက္ ေဆးတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ စနစ္ေျပာင္းလဲ

Photo: ေနရာေဒသအလုိက္ ေဆးတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ စနစ္ေျပာင္းလဲ
Wednesday, 02 January 2013

ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနရာေဒသ
အလုိက္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ကုိ ယခု (၂၀၁၂-၁၃)ပညာသင္ႏွစ္
တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလိုက္ေၾကာင္း ေဆးသိပံၸပညာဦးစီး ဌာနမွ
သတင္းရရွိသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ႏွင့္ (၂)တို႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း
ေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မေကြးေဆး
တကၠသိုလ္တြင္ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္ (၁၊ ၂)တို႔ႏွင့္ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္တုိ႔၌ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႔ (၂) မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအျပင္ ရန္ကုန္နဲ႔နီးတဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပုိင္း)၊ ဧရာ၀တီ
တုိင္းေဒသႀကီးက ေက်ာင္းသားေတြကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ကေတာ့ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) က ေက်ာင္းသားေတြကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔
ျပည္နယ္နဲ႔ ေ၀းလံၿပီး လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့
ေဒသေတြက ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္ကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္” ဟု ေဆးသိပံၸပညာဦးစီးဌာန၊
ဘြဲ႕ႀကိဳဌာနစိတ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) တြင္
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၃၀ ဦး၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၆၀ ဦး၊ မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္တြင္
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၇၉ ဦးႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တြင္
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၉ ဦးတက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ ေလးခုလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း
ရမွတ္မ်ားထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြားခဲ့ကာ က်ား-၄၉၀ ဦးႏွင့္ မ-၅၀၈ မွတ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

7Day News Journal
ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနရာေဒသ အလုိက္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳသည့္စနစ္ကုိ ယခု (၂၀၁၂-၁၃)ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလိုက္ေၾကာင္း ေဆးသိပံၸပညာဦးစီး ဌာနမွသတင္း ရရွိသည္။ ယခင္က ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္(၁)ႏွင့္ (၂)တို႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္တြင္ က်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသုိလ္ (၁၊ ၂)တို႔ႏွင့္ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္တုိ႔၌ အျခားျပည္ နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိလည္း ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဒီႏွစ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)နဲ႔ (၂) မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအျပင္ ရန္ကုန္နဲ႔နီးတဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေရွ႕ပုိင္း)၊ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးက ေက်ာင္းသားေတြကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။ မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္ကေတာ့ မႏၱေလး တုိင္းေဒသႀကီးအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) က ေက်ာင္းသားေတြကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တယ္။ က်န္တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္နဲ႔ ေ၀းလံၿပီး လူမႈေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတဲ့ေဒသေတြက ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မေကြးေဆး တကၠသိုလ္ကုိ ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္” ဟု ေဆးသိပံၸပညာဦးစီးဌာန၊ဘြဲ႕ႀကိဳဌာနစိတ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) တြင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄၃၀ ဦး၊ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၆၀ ဦး၊ မႏၱေလးေဆး တကၠသုိလ္ တြင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၇၉ ဦးႏွင့္ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္ တြင္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၉၉ ဦးတက္ေရာက္ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အမွတ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ ေလးခုလုံးအတြက္ တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းရမွတ္မ်ားထက္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္သြားခဲ့ကာ က်ား-၄၉၀ ဦးႏွင့္ မ-၅၀၈ မွတ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List