Thursday, January 03, 2013

က်ဴးေက်ာ္ေျမ သတ္မွတ္ကာ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ဦးစီးမွဴးက မသိဟုေျပာၾကား

Photo: က်ဴးေက်ာ္ေျမ သတ္မွတ္ကာ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို ဦးစီးမွဴးက မသိဟုေျပာၾကား
Wednesday, 02 January 2013

မႏၲေလးၿမိဳ႕ လမ္္း ၃၀၊ ၆၅-၆၆လမ္းၾကားရွိ ရဲဗဟုိသင္တန္း ေက်ာင္းပိုင္
ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အေဆာက္အဦး ၁၄ခုအား မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က က်ဴးေျမဟု သတ္မွတ္ကာ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုးသူ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္က သိရွိျခင္းမရွိဟု ျမန္မာ့ေခတ္သို႔
ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရဲဗဟုိ သင္တန္းေက်ာင္း ပိုင္ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ကာ
ျပန္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေျမတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က က်ဴးေျမဟုဆုိကာ လာေရာက္ အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့
ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ၂၇ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔၍ ဇန္န၀ါရီ
လ ၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမတ္ျမတ္လြင္က ေျပာ
ၾကားသည္။

အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္
သာယာေရး ေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံႏွင့္ကုန္ရုံဌာန ဦးစီးမႈး ဦးမ်ိဳးေအာင္
ထံ ေမးျမန္းရာ “ဒီကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မသိပါဘူး။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာ ဌာန(၁၄)ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဆင့္လုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနရတာပါ။ အခုကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕
အတိအက် မသိပါဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိ တဲ့ အေဆာက္အအုံဌာနကို သြားေမး
ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အထက္က ေျပာတဲ့အတုိင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္တာပဲ ရွိပါတယ္။ အတိအက် သိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ သြားေမးရင္ေတာင္မသိေလာက္ဘူး။ ေျမစာရင္းဌာနမွာရွိတဲ့
ေျမစာရင္းကိုၾကည့္ၿပီးသြားတုိင္းမွသာသိႏိုင္မွာပါ” ဟုျပန္လည္ ေျဖၾကား
ခဲ့သည္။

“ဒီမွာေနတာက၁၅ႏွစ္ေလာက္က၀ယ္ယူထားတာပါ။ေနာက္ၿပီး ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ အေတာအတြင္း ဘယ္ကမွက်ဴးတယ္ လို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း လည္းမရွိဘူး။
အခုမွ ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိ ဖ်က္ေပးဖို႔ ေျပာလာပါတယ္။ အခ်ိန္ကလည္း ငါးရက္ပဲ ေပးပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။ မဖ်က္ဖို႔ အတြက္
လည္း သက္ဆုိင္ရာကို တင္ျပသြားမယ့္အျပင္ ဖ်က္မိန္႔အတြက္ လက္မွတ္ လာထုိးခုိင္းတာကိုလည္း မထိုးႏုိင္ပါဘူး။ အကယ္၍ မျဖစ္မေနဖ်က္ရမယ္ ဆုိလည္း တိက်ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး လုပ္
ေဆာင္ သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚျမတ္ျမတ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူစဥ္တြင္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္က တုိက္ခန္း တစ္ခန္းတန္းဖိုး
ေငြက်ပ္ရွစ္သိန္းသာ ေစ်းရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ သိန္းငါးရာေက်ာ္
ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ိဳးသန္႔
The Myanma Age
မႏၲေလးၿမိဳ႕ လမ္္း ၃၀၊ ၆၅-၆၆လမ္းၾကားရွိ ရဲဗဟုိသင္တန္း ေက်ာင္းပိုင္ ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အေဆာက္အဦး ၁၄ခုအား မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္က က်ဴးေျမဟု သတ္မွတ္ ကာ ေရွ႕မ်က္ႏွာ စာ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္ထိုးသူ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကုန္ရံုဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္က သိရွိျခင္းမရွိ ဟု ျမန္မာ့ေခတ္သို႔ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရဲဗဟုိ သင္တန္းေက်ာင္း ပိုင္ေျမတြင္ တည္ေဆာက္ကာျပန္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေျမတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ၁၅ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က က်ဴးေျမဟုဆုိကာ လာေရာက္ အသိေပးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ၂၇ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔၍ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို တိုက္ခန္းပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚျမတ္ျမတ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံႏွင့္ကုန္ရုံဌာန ဦးစီးမႈး ဦးမ်ိဳးေအာင္ထံ ေမးျမန္းရာ “ဒီကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မသိပါဘူး။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွာ ဌာန(၁၄)ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဆင့္လုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနရတာပါ။ အခုကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အတိအက် မသိပါဘူး။ ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိ တဲ့ အေဆာက္အအုံဌာနကို သြားေမးရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အထက္က ေျပာတဲ့အတုိင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ေပးလိုက္တာပဲ ရွိပါတယ္။ အတိအက် သိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ သြားေမးရင္ေတာင္မသိေလာက္ဘူး။ ေျမစာရင္းဌာနမွာရွိတဲ့ေျမစာရင္းကိုၾကည့္ၿပီးသြားတုိင္းမွသာသိႏိုင္မွာပါ” ဟုျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဒီမွာေနတာက၁၅ႏွစ္ေလာက္က၀ယ္ယူထားတာပါ။ေနာက္ၿပီး ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ အေတာအတြင္း ဘယ္ကမွ က်ဴးတယ္ လို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း လည္းမရွိဘူး။အခုမွ ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိ ဖ်က္ေပးဖို႔ ေျပာလာပါတယ္။ အခ်ိန္ကလည္း ငါးရက္ပဲ ေပးပါတယ္။ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး။ မဖ်က္ဖို႔ အတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာကို တင္ျပသြားမယ့္အျပင္ ဖ်က္မိန္႔အတြက္ လက္မွတ္ လာထုိးခုိင္းတာကိုလည္း မထိုးႏုိင္ပါ ဘူး။ အကယ္၍ မျဖစ္မေနဖ်က္ရမယ္ ဆုိလည္း တိက်ေသခ်ာစြာ ရွင္းျပၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္”ဟု ေဒၚျမတ္ျမတ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ၀ယ္ယူစဥ္တြင္ ၁၉၉၅ခုႏွစ္က တုိက္ခန္းတစ္ခန္းတန္းဖိုးေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္း သာ ေစ်းရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ သိန္းငါးရာေက်ာ္ေပါက္ေစ်းရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 မ်ိဳးသန္႔
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

My Blog List