Monday, December 31, 2012

Who's who 2012- ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္

Photo: Who's who 2012- ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္
=======================================


၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာသံုးရပ္ သီးျခားစီ ခြဲျခားက်င့္သံုး အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး ေနာက္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ တပ္မ ေတာ္ သည္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ သီး ျခားစြာ တည္ရွိကာ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပ ရန္စြယ္မ်ားကို

တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ ျခင္းဟူသည့္ တပ္မေတာ္၏ မူလတာဝန္ ႏွစ္ရပ္ ကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ထမ္းေဆာင္လာေစရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေနသူ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလကို ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ ရွိရန္ အကူအေထာက္ျပဳသူ၊ စစ္တကၠ သိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁၉) ဆင္း၊ သထံု အေျခစိုက္ တပ္မ (၄၄) တပ္မမွဴး ၊ ႀတိဂံတိုင္းေဒသ စစ္တုိင္းမွဴး၊ တပ္မေတာ္အမွတ္ (၂) အထူး စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ႕မွဴး၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စသည့္ ရာထူး အဆင့္ဆင့္တို႔ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ယခုႏွစ္ အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါသည္။
ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း သမုိင္း တြင္မည့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာဝပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္ ျပန္လွည့္ရန္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ယခုႏွစ္ အတြင္း ထူးျခားစြာ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ကတိ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း မည္သို႔ေသာ ပကတိ အေျခအေနမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိ ေနေစကာမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း မ်ား ရပ္တန္႔ ထားရန္ႏွင့္ ခုခံသည့္ အေနႏွင့္သာ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ ေပးထားသည့္ၾကားက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ အၾကား ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ အျခားအရပ္သားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးစျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ ကို မၾကာခဏ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း တို႔အေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္၍ မရႏုိင္ရန္ႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ား၏ အဆိုမွန္သမွ် ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တမင္သက္သက္ ေနရာယူ ထားသည္ဟု မူလက ယူဆေနၾကသည့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အဆိုကို ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကျခင္း၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္၊ ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံမဲေပး ခဲ့ၾကျခင္းတို႔မွာ ယင္းထင္ျမင္ခ်က္မ်ား လြဲမွားေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ က ျပသလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ယင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကာလၾကာရွည္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုႏွင့္ အညီ အရည္အခ်င္းေရာ အရည္ အေသြးပါ ျမင့္မားသည့္ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္း အျပင္ အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးကို ေလ့လာသူ အျဖစ္ ဖိတ္ၾကား ခံရျခင္းတို႔မွာလည္း ၄င္း၏ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္က တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲလာခဲ့ရာမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္အညီ အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ သီးျခား ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကို ျပသႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး ရွိေသာ အင္အားရွိ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦး အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာသံုးရပ္ သီးျခားစီ ခြဲျခားက်င့္သံုး အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းသြားၿပီး ေနာက္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ တပ္မ ေတာ္ သည္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနႏွင့္ သီး ျခားစြာ တည္ရွိကာ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပ ရန္စြယ္မ်ားကို
တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ ျခင္းဟူသည့္ တပ္မေတာ္၏ မူလတာဝန္ ႏွစ္ရပ္ ကိုသာ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ထမ္းေဆာင္လာေစရန္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳေနသူ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလ ကို ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ ရွိရန္ အကူအေထာက္ျပဳသူ၊ စစ္တကၠ သိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁၉) ဆင္း၊ သထံု အေျခစိုက္ တပ္မ (၄၄) တပ္မမွဴး ၊ ႀတိဂံတိုင္းေဒသ စစ္တုိင္းမွဴး၊ တပ္မေတာ္အမွတ္ (၂) အထူး စစ္ဆင္ေရး အဖြဲ႕မွဴး၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စသည့္ ရာထူး အဆင့္ဆင့္တို႔ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ယခုႏွစ္ အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါသည္။
ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္း သမုိင္း တြင္မည့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာဝပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီ အေျပာင္းအလဲတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေနာက္ ျပန္လွည့္ရန္ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ ယခုႏွစ္ အတြင္း ထူးျခားစြာ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ကတိ စကားမ်ား ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း မည္သို႔ေသာ ပကတိ အေျခအေနမ်ား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိ ေနေစကာမူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း မ်ား ရပ္တန္႔ ထားရန္ႏွင့္ ခုခံသည့္ အေနႏွင့္သာ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ ေပးထားသည့္ၾကားက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ အၾကား ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္ လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ အျခားအရပ္သားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးစျပဳေနၿပီ ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕ ကို မၾကာခဏ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း တို႔အေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္၍ မရႏုိင္ရန္ႏွင့္ အတုိက္အခံပါတီ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ား၏ အဆိုမွန္ သမွ် ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တမင္သက္သက္ ေနရာယူ ထားသည္ဟု မူလက ယူဆေနၾကသည့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ အဆိုကို ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့ၾကျခင္း၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အဆုိျပဳခ်က္၊ ဥပေဒၾကမ္း မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံမဲေပး ခဲ့ၾကျခင္းတို႔မွာ ယင္းထင္ျမင္ခ်က္မ်ား လြဲမွားေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ က ျပသလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ယင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း၊ ကာလၾကာရွည္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၏ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစုႏွင့္ အညီ အရည္အခ်င္းေရာ အရည္ အေသြးပါ ျမင့္မားသည့္ တပ္မေတာ္ အျဖစ္ ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္း အျပင္ အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးကို ေလ့လာသူ အျဖစ္ ဖိတ္ၾကား ခံရျခင္းတို႔မွာလည္း ၄င္း၏ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို တပ္မေတာ္က တုိက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲလာခဲ့ရာမွ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္အညီ အာဏာသံုးရပ္ႏွင့္ သီးျခား ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကို ျပသႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြး ရွိေသာ အင္အားရွိ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List