Monday, December 31, 2012

Who's who 2012 - ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

Photo: Who's who 2012 - ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
==========================================

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ႏွစ္ ၅၀ နီးပါးခန္႔ တပ္မေတာ္က ကိုင္တြယ္ စီမံခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ ရန္အလို႔ငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ အရပ္သား အစိုးရအသြင္ ေျပာင္းၿပီး အစိုးရ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲ မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ အျပင္ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္သူ၊

ဟိတ္ဟန္မမ်ား မာန္မာန နည္းသူ၊ ၾသဇာအာဏာ အလြဲ မသံုးခဲ့သူ၊ ကိုယ္တုိင္ေရာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားပါ မည္သည့္ အခြင့္ထူးကိုမွ် မရယူခဲ့သူ၊ မည္ သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္မွ် ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား မေရာယွက္ခဲ့သူ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း အဝုိင္းတို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ခံေနရၿပီး ယခု ႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ ျပႆနာ မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ၊ ျပႆနာ အခက္အခဲ မ်ားကိုပါ စနစ္တက် တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ႏုိင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ထူးျခား ထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ကန္႔လန္႔ကာ ဖြင့္လွစ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု၏ အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္းထဲသို႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္ ဖန္တီး ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ လူစုဖြဲ႕ အံုၾကြမႈ မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ သက္ဆုိင္သူ မ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈ ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား လက္သင့္ခံလာ သည္အထိ သတိႀကီးႀကီး ထားကာ စိတ္ ရွည္လက္ရွည္ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းခဲ့ ျခင္း၊ ယခင္အစုိးရ လက္ ထက္က ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေလွတည္းစီး၊ တစ္ခရီး တည္းသြား ဒီမိုကေရစီ ေမာင္ႏွမမ်ား သဖြယ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔မွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးအတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေျပာင္ ေျမာက္ဆံုး လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႕တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္လုိသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္သေဘာ မေပါက္သူ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ရာထူးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ အၿငိမ္းစား ယူခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ စီးပြား ေရးပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၿပီး သံအဆင့္ အတန္းေလွ်ာ့ခ် ထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္ခ္အိုဘားမား၏ သမိုင္းဝင္ ခရီးစဥ္တြင္ မိမိ၏ မာန္မာနကို ႏွိမ့္ခ်ကာ မိမိတိုင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ ဆံေရးကို ဦးစားေပးခဲ့မႈ ပင္ျဖစ္သည္။ မာန္မာန ႏွိမ့္ခ်သည္ဟု ဆိုရသည္မွာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ အိုဘားမားကို ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႕ တရားဝင္႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ ၌သာ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျခာက္နာရီမွ် ၾကာေသာ အိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီးစဥ္ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစေရးအတြက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနသည့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္လာကာ လက္ခံေတြ႔ဆံု ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ (ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ဟူသမွ်သည္ မိမိႏိုင္ငံ သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ သံခင္းတမန္ခင္း စည္းကမ္းမ်ားအရ အျခား ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မိမိအစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕တြင္သာ လက္ခံေတြ႔ဆံုေလ ့ရွိစၿမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။)

ယင္းမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဆႏၵျပမႈတြင္ လူအုပ္စု ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ ျမင့္ နည္းဗ်ဴဟာ (Advanced Crowd-Control Tactics) အေၾကာင္း တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် နား မလည္သည့္ အျပင္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာသဘာဝ မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာယဥ္ပါးမႈ မရွိေသးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ေသာ္လည္း တရားဝင္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို အေလးထားျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို တန္ဖိုး ထားရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့သည့္ ယခင္ အက်င့္စ႐ိုက္ ေဟာင္းမ်ားကို တစ္ဖက္တြင္ ေျပာင္း လဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အျပင္ အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရး စသည္ျဖင့္ ျပႆနာ ေပၚတိုင္း အဆိုပါ ၂၁ ရာစု စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဖိအား ေပးေျပာဆိုသူ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိမိအစိုးရ အဖြဲ႕ကို လက္သင့္ ခံလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္း အေျခအေန ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား စစ္မက္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အစရွိသည္တို႔မွာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အတြက္ ၁၈ ရာစု သို႔မဟုတ္ ၁၉ ရာစုေခတ္မွ ျပႆနာ ေဟာင္းမ်ဳိးကို ၂၁ ရာစု စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ အနီးအနားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ႀကီး မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူထု ဆက္ဆံေရး၊ လူထုေရးရာ မူဝါဒ အစရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလ့လာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အရပ္ သား ပညာရွင္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ လူထု ဆက္ဆံေရး နည္းနာမ်ား အရ ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ရ မည့္ အေရးကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေအာက္ေျခ အဆင့္တြင္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ေဟာင္း အတိုင္း ျပႆနာမ်ားကို တံု႔ျပန္ဆဲ ရွိေနျခင္းတို႔ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ အႀကံျပဳ ခံေနရလင့္ကစား ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ လွ်င္ အႀကိမ္ ၄၀ ေအာက္ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ Pacemaker (ႏွလံုးခုန္စက္) အကူအညီျဖင့္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြက္ လာေသာ အေရးကိစၥႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ သာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ကပါ အမ်ားစု လက္သင့္ခံေအာင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို ႏွစ္ ၅၀ နီးပါးခန္႔ တပ္မေတာ္က ကိုင္တြယ္ စီမံခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ တစ္ခုတည္ေဆာက္ ရန္အလို႔ငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အရ အရပ္သား အစိုးရအသြင္ ေျပာင္းၿပီး အစိုးရ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲ မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ အျပင္ ႐ုိးသား ေျဖာင့္မတ္သူ၊ ဟိတ္ဟန္မမ်ား မာန္မာန နည္းသူ၊ ၾသဇာအာဏာ အလြဲ မသံုးခဲ့သူ၊ ကိုယ္တုိင္ေရာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားပါ မည္သည့္ အခြင့္ထူးကိုမွ် မရယူခဲ့သူ၊ မည္ သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ႏွင့္မွ် ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား မေရာယွက္ခဲ့သူ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္း အဝုိင္းတို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ခံေနရၿပီး ယခု ႏွစ္အတြင္း တုိင္းျပည္ ၏ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ ျပႆနာ မ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ၊ ျပႆနာ အခက္အခဲ မ်ားကိုပါ စနစ္တက် တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ႏုိင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ထူးျခား ထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အတြက္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ကန္႔လန္႔ကာ ဖြင့္လွစ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစု၏ အခ်စ္ေတာ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြင္းထဲသို႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္ ဖန္တီး ေပးခဲ့ျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ရခုိင္ျပည္ နယ္တြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ လူစုဖြဲ႕ အံုၾကြမႈ မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ သက္ဆုိင္သူ မ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈ ေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား လက္သင့္ခံလာ သည္အထိ သတိႀကီးႀကီး ထားကာ စိတ္ ရွည္လက္ရွည္ ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းခဲ့ ျခင္း၊ ယခင္အစုိးရ လက္ ထက္က ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာ သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေလွတည္းစီး၊ တစ္ခရီး တည္းသြား ဒီမိုကေရစီ ေမာင္ႏွမမ်ား သဖြယ္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔မွာ ယခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီးအတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေျပာင္ ေျမာက္ဆံုး လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ကက္ဘိနက္ အဖြဲ႕ တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳလုပ္လုိသူ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္သေဘာ မေပါက္သူ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ရာထူးေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္း၊ အၿငိမ္းစား ယူခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္း အတန္ၾကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားခဲ့ၿပီး သံအဆင့္ အတန္းေလွ်ာ့ခ် ထားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္ခ္အိုဘားမား၏ သမိုင္းဝင္ ခရီးစဥ္တြင္ မိမိ၏ မာန္မာန ကို ႏွိမ့္ခ်ကာ မိမိတိုင္းျပည္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ ဆံေရးကို ဦးစားေပးခဲ့မႈ ပင္ျဖစ္သည္။ မာန္မာန ႏွိမ့္ခ်သည္ဟု ဆိုရသည္မွာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ အိုဘားမား ကို ျမန္မာအစိုးရ အဖြဲ႕ တရားဝင္႐ံုးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္ ၌သာ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုရ မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေျခာက္နာရီမွ် ၾကာေသာ အိုဘားမား၏ ျမန္မာခရီးစဥ္ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစေရး အတြက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနသည့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ျပန္လာကာ လက္ခံေတြ႔ဆံု ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ (ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ဟူသမွ်သည္ မိမိႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံတကာသံခင္းတမန္ခင္းစည္းကမ္းမ်ားအရအျခား ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မိမိအစိုးရအဖြဲ႕ ႐ံုးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕တြင္သာ လက္ခံေတြ႔ဆံုေလ ့ရွိစၿမဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။)

ယင္းမွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဆႏၵျပမႈတြင္ လူအုပ္စု ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ ျမင့္ နည္းဗ်ဴဟာ (Advanced Crowd-Control Tactics) အေၾကာင္း တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် နား မလည္သည့္ အျပင္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာသဘာဝ မ်ားႏွင့္ ေကာင္းစြာယဥ္ပါးမႈ မရွိေသးသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ေသာ္လည္း တရားဝင္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကို အေလးထားျခင္း ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို တန္ဖိုး ထားရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့သည့္ ယခင္ အက်င့္စ႐ိုက္ ေဟာင္းမ်ားကို တစ္ဖက္တြင္ ေျပာင္း လဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အျပင္ အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေရး စသည္ျဖင့္ ျပႆနာ ေပၚတိုင္း အဆိုပါ ၂၁ ရာစု စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဖိအား ေပးေျပာဆိုသူ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မိမိအစိုးရ အဖြဲ႕ကို လက္သင့္ ခံလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနရသည့္ အက်ပ္အတည္း အေျခအေန ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရသူ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား စစ္မက္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အစရွိသည္တို႔မွာ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အတြက္ ၁၈ ရာစု သို႔မဟုတ္ ၁၉ ရာစုေခတ္ မွ ျပႆနာ ေဟာင္းမ်ဳိးကို ၂၁ ရာစု စံခ်ိန္စံႏႈန္း မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတ အနီးအနားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ႀကီး မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူထု ဆက္ဆံေရး၊ လူထုေရးရာ မူဝါဒ အစရွိသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေလ့လာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အရပ္ သား ပညာရွင္ အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ လူထု ဆက္ဆံေရး နည္းနာမ်ား အရ ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္ရ မည့္ အေရးကိစၥမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေအာက္ေျခ အဆင့္တြင္ ယခင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ေဟာင္း အတိုင္း ျပႆနာမ်ားကို တံု႔ျပန္ဆဲ ရွိေနျခင္းတို႔ အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ေဝဖန္ အႀကံျပဳ ခံေနရလင့္ကစား ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း တစ္မိနစ္ လွ်င္ အႀကိမ္ ၄၀ ေအာက္ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ Pacemaker (ႏွလံုးခုန္စက္) အကူအညီျဖင့္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြက္ လာေသာ အေရးကိစၥႀကီး မ်ားႏွင့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ သာမက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း ကပါ အမ်ားစု လက္သင့္ခံေအာင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List