Wednesday, November 11, 2015

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေအာင္ပြဲလို႔ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္း ခ်ီးက်ဴး


ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မဲရလဒ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေနရာတြက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႏုိင္ရရွိေနၿပီးေနာက္ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေအာင္ပြဲဟု ဆိုလိုက္သည္။
“သမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတြက္ အေရးပါၿပီး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ၎င္းတို႔၏ဆႏၵကို ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း ေအာင္ပဲြျဖစ္ပါသည္” ဟု ကင္မရြန္းက ဆိုသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နံနက္ေစာေစာ အိပ္ယာထလ်က္ မဲ႐ံုမ်ားေရွ႕တြင္ စနစ္တက် တန္းစီကာ မဲေပးခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုလည္း ကင္မရြန္းက ခ်ီးက်ဴးစကား ဆိုသည္။ “ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎င္းတို႔၏အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲထည့္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္မွာလည္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းၿပီး ယင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကၽြႏု္ပ္၏ခရီးစဥ္အၿပီး ယခုႏွစ္အနညး္ငယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္သည္” ဟုလည္း ကင္မရြန္းက ေျပာသည္။

“မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ မဲေပးရန္ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး စနစ္က်ေသာ မဲေပးသည့္ အစီအစဥ္ အတိုင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲမ်ားကို တည္ၿငိမ္စြာ လာေရာက္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုး၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲထည့္ခြင့္ မရွိခဲ့ေသာသူမ်ားကို ပံ့ပိုးသြားရန္ အဆင္သင့္ရွိ ေနပါသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List