Monday, November 09, 2015

ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္- ဦးဥာဏ္ထြန္း (USDP) - ၂၄၉၅၂ မဲ - ႏုိင္
- ဦးသက္ႏုိင္ဦး (NLD) - ၁၄၅၂၁ မဲ - ရႈံး
---------------------------------------------------------
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္- ဦးထြန္းေဇာ္ (USDP) - ၂၃၈၃၅ မဲ - ႏုိင္ - ဦးေအာင္သိန္း (NLD) - ၁၅၇၃၆ မဲ - ရႈံး
တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(၁) - ဦးဥာဏ္၀င္း (USDP)- ၁၂၇၃၅မဲ - ႏုိင္
--------------------------------------------------------- - ဦးေမာင္ေမာင္သိန္း(NLD)- ၈၀၁၆ မဲ - ရႈံး
- ေဒၚခင္ၿငိမ္းၿငိမ္းအိ (NLD)- ၇၄၇၇ မဲ - ရႈံး
--------------------------------------------------------- တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္(၂) - ဦးထူးႏုိင္(USDP) - ၁၁၃၀၉ မဲ - ႏုိင္
Yangon Media Group
---------------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment

My Blog List