Monday, September 14, 2015

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ UPWC ႏွင့္ ‘၀’၊ မုိင္းလားတုိ႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္


တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) ႏွင့္‘၀’၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔က ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခ်က္ထုတ္ ျပန္ ေၾကညာသည္။

UPWC ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ သည့္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အ ဖြဲ႕ႏွင့္ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေရးပါတီ(UWSP/ UWSA)၊ မုိင္း လားအဖြဲ႕(NDAA)ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕တြင္  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ‘၀’ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔အေနျဖင့္ အစုိး ရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားညိႇႏႈိင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ မႈရလဒ္ျဖစ္ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)ကို အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း  ပူးေပါင္း ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတြဲထုတ္ ျပန္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အ ေနျဖင့္ အထူးေဒသ-၂ ‘၀’ႏွင့္အ ထူးေဒသ-၄‘မုိင္းလား’တုိ႔ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျပင္းျပသည့္ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ သည္။

  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ အင္အားအ ႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ UWSP/UWSA ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔သည္ အစုိးရႏွင့္ အျခားတုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ၾကားျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ NCAေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေလ့မရွိၾကေပ။

၎တုိ႔အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထုိး ၿပီးျဖစ္၍ NCAကို ထပ္မံေရးထုိးရန္ မလုိအပ္ဘဲႏုိင္ ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္မွ ပူးေပါင္းပါ ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း‘၀’ႏွင့္ ‘မုိင္းလား’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာၾကား ဖူး သည္။

NCAကို လာမည့္ေအာက္တုိဘာပထမပတ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ခန္႔ႏွင့္ လက္မွတ္ ေရး ထုိးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အစုိးရဘက္က ေျပာၾကားထားသည္။

 ‘၀’ႏွင့္မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ သည္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ကို ပထမဆုံးလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List