Tuesday, March 22, 2016

NLD အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရန္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အား ကမ္းလွမ္းမႈ ၈၈ အဖြဲ႔မွ လက္မခံ


အန္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းမည့္ လူ႔အခြင့္tေရးေကာ္မရွင္ အပါအ၀င္ အျခား ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ထင္ရွား သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာ၀န္ယူေပးရန္အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဘက္မွ ကမ္းလွမ္းမႈအေပၚ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ဘက္မွ ျငင္းပယ္ထားေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ရိွေသာ The Ladies News ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရသည္။
အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရအား အတိုက္အခံမလုပ္ဘဲ ကူညီမည္ဟု ဆိုထားေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ကိုမူ ေသခ်ာစြာ မသိရဘဲ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အရပ္ဘက္္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမား ၊ လယ္သမားအေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပသ၁နာမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ယခင္ကတည္းကပင္ The Ladies News ကို ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာျပည္မ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အန္အယ္လ္ဒီျပီးလ်ွင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးရရိွထားသည့္ ကိုမင္းကိုႏိုင္ ၊ ကိုကိုၾကီး တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မွာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ႏွစ္ကာလတာရွည္ ၀န္းရံလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ ကာလက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အန္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ားအျပားမွာ စာရင္းမွ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရျပီးေနာက္ပိုင္း အန္အယ္လ္ဒီနွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ အနည္းငယ္ ေအးခဲလာခဲ့သည္ဟု နီးစပ္သူမ်ားကဆိုၾကပါသည္။

အန္အယ္လ္ဒီ၏ ကာလရွည္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွလည္း အန္အယ္လ္ဒီမွ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ တိုင္းရင္း သားေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ရာထူးကို ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ မ်ား၏ ျငင္းပယ္မႈမွာ အန္အယ္လ္ဒီ၏ ကာလရွည္ မဟာမိတ္မ်ားအနက္ ဒုတိယေျမာက္အဖြဲ႔အစည္း၏ ျငင္းပယ္မႈ ျဖစ္လာသည္။

“အခု ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ အၾကားမွာက ယံုၾကည္မႈ ျပန္တည္ေဆာက္ ဖို႔ လိုေနတဲ႔ သေဘာလိုလို ျဖစ္ေနတယ္။ ၈၈ နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ အၾကားမွာ ဆိုရင္ ျပီးခဲ့တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလကတည္းက ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈမွာ အန္အယ္လ္ဒီဘက္က ေရြးခ်ယ္မႈက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ႔ မူကို အေျခမခံခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကာလရွည္ တိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္ေတြနဲ႔လည္း ဒီအတိုင္းပဲ ။ အခုအေနထားက ထင္းစည္းေတြ အရင္ကတည္းက ေပါင္းရမယ့္ဟာ အဖ်ားခ်င္းပဲ စည္းထား သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အခုက ခ်က္ခ်င္းေပါင္းဖို႔ ခက္ေနတဲ႔ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ အေျခအေန ျပန္ေပးလာခဲ့ရင္ေတာ့ စုစည္းညီညြတ္ေအာင္ မျဖစ္မေန လုပ္ရလိမ့္မယ္” ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရွည္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ကာ သတင္းမီဒီယာ သမား တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ကိုလက်ာ္ထြန္းက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အၾကား ညီညြတ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

The Laides News

No comments:

Post a Comment

My Blog List