Monday, March 21, 2016

အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးစာရင္း

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ - ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
၂။ ႏိုင္သက္လြင္ - တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး
၃။ ေဒါက္တာေအာင္သူ - စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး

၄။ ဦးသန္႔စင္ေမာင္ - ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
၅။ သူရဦးေအာင္ကို - သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး
၆။ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း - စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး
၇။ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္ဝင္း - ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး
၈။ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ - နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး
၉။ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
၁ဝ။ ဦးေဖျမင့္ - ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး

Kamayut Media

No comments:

Post a Comment

My Blog List