Friday, March 25, 2016

အစိုးရသစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအခ်ိဳ႔၏ စကားသံမ်ား


မတ္ ၂၄ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ စည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံထား ရသူ ဦးထင္ေက်ာ္၏ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္ဝန္ႀကီး မ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။ 
ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အေနျဖင့္တင္ျပလာ သည့္ ဝန္ႀကီးအမည္ စာရင္းပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွားမျပႏိုင္ပါက ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပး အပ္ရန္ျငင္းဆိုခြင့္မရွိေခ်။ သို႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီး မ်ား ထြက္ေပၚ လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပံုစံမွာ႐ုပ္လံုးေပၚခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕အ ေပၚ ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏အျမင္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကို ဒီမိုကေရစီ တူေဒး သတင္းစာက စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေလး(ဖိုးေသာၾကာ၊ ေခတ္+မိုး)
(သတင္းစာဆရာ)

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အမည္စာရင္းပါပုဂၢိဳလ္ ေတြကနံပါတ္(၁) ပညာတတ္ေတြျဖစ္ တဲ့အတြက္ အရင္းအျမစ္ခိုင္မာၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အေျခခံ ေတြခိုင္မာၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ နံပါတ္(၂)က ေတာ့ သူတို႔မွာအေတြ႕အႀကံဳမရွိဘူး။ အစိုးရ အဖြဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဘူး။ အဲဒီအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြရွိ ေကာင္းရွိႏိုင္ တယ္။ ရွိေကာင္းရွိမယ္တင္မဟုတ္ဘဲ ရွိကိုရွိ လိမ့္မယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲဒီအခက္အခဲေတြကို အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ကေျဖရွင္းသြားရလိမ့္မယ္။ နံပါတ္(၃)အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က လာတဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကအေတြ႕ အႀကံဳရွိၿပီးသား၊ ဒီဘက္ကလူေတြက ပညာရွိ ၿပီးသားဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္ အေပၚမွာတကယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာနဲ႔ ေစတနာထားၿပီးေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခက္ အခဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ယူဆပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြေလွ်ာ့ခ်တာကိုေတာ့ သေဘာက်တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေန အထားအရ ေဖာင္းပြလာတာကိုး။ အခ်ိဳ႕က ဝန္ႀကီးဌာနနည္း သြားတဲ့အတြက္ လုပ္ကိုင္မႈအေနအထားအေပၚ မွာစိုး ရိမ္ၾကတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကေတာ့မစိုးရိမ္ဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာနနည္းတာ ကပိုၿပီးေတာ့ စည္းလံုးမႈရွိမယ္။ ဆရာမ်ား သားေသမျဖစ္ဘူးေပါ့။ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္မယ့္ ဦးေဖျမင့္ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္ကသတင္း မီဒီယာေကာင္စီမွာဥကၠ႒၊ သူကဒုဥကၠ႒ျဖစ္ တယ္။ သူနဲ႔ကြၽန္ေတာ္နဲ႔က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြဲလာတာ။ သူကအရည္အခ်င္းရွိတယ္။မီဒီယာ နဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သူ႔မွာအေတြ႕ အႀကံဳ ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္ စီမွာလည္း သူက Conflict ေကာ္မတီဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ေတာ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိတယ္။ အစိုးရနဲ႔မီဒီယာ ၾကားမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့တံတားတစ္ခုျဖစ္မယ္ လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပန္ပါလာမႈအေပၚေဝဖန္မႈရွိၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေတာ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာထက္ အစိုးရ သတင္းစာေတြမရွိသင့္ ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ ဒါ ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္က ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာ လာတာ။ အစိုးရသတင္းစာဆိုတာေတာ့ မရွိ သင့္ေတာ့ဘူး။ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆိုတာထက္ ဂ်ပန္ေခတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ပါဝင္တဲ့ ေဒါက္ တာဘေမာ္အစိုးရလက္ထက္ကပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွိခဲ့တဲ့ အဲဒီတုန္းက ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆိုတာရွိတယ္။ဝန္ႀကီးကဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ိဳ။ လက္ ရွိျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုတဲ့အစား ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးဝန္ႀကီး ဌာနဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ရင္ ၿပီး ၿပီ။ ထိုဌာနသည္တက္လာသည့္ အစိုးရအတြက္ သီးသန္႔ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေပးတာ။ ဒီလိုဆိုရင္အစိုးရနဲ႔ မီဒီယာဘက္ျပႆနာကၿပီး သြားမယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုတဲ့ Level ေတာ့ မရွိသင့္ ေတာ့ဘူး။ ဌာနတစ္ခုအေနနဲ႔ပဲ သြားသင့္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္မင္းေဆြ
(သတင္းစာဆရာ)

ဝန္ႀကီးဌာနေတြေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာက ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေတာ့လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ တဲ့ဝန္ႀကီးဌာန ေတြပူးေပါင္းတာမ်ိဳးျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ဒီလိုေပါင္းစပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာရွိတဲ့ Permanent Secretary ေတြနဲ႔ေသခ်ာဆံုေတြ႕ေမး ျမန္းၿပီးေတာ့ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုးရဲ႕လုပ္ ငန္းစဥ္ကိုေလ့လာၿပီးေတာ့ေျပာရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ထင္တယ္။ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ေျပာရရင္ ဘာမွလုပ္တာကိုင္တာမရွိ ေသးတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ ေပးဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္မႈနဲ႔ေျပာရရင္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ -လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္းဆိုရင္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ဆည္ေျမာင္းပိုင္းကို တကယ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္ထဲ ကပညာရွင္ေတြရွိပါတယ္။ ဒါမ်ိဳးေလးေတြေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီလိုေျပာရတာလည္းအရင္ အစိုးရေတြတုန္းက သူ တို႔ခန္႔ခ်င္တဲ့သူကို ခန္႔တာကိုး။ ျပည္သူအမ်ားစုမဲေပးမႈမွာအႏိုင္ ရထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေခတ္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ပိုေကာင္းလာဖို႔ အႀကံေပးခြင့္ရွိတယ္ လို႔ယူဆပါ တယ္။ေနာက္တစ္ခုကျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းအ ျမင္အရဆိုရင္ နဂိုကလည္း ကြၽန္ေတာ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုးေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဘယ္အစိုးရတက္ တက္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆိုတာလိုကို မလိုဘူးဆိုၿပီး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသြားတယ္။ ဒီမိုကေရစီ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားမွာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ ေရးယႏၲရား သက္သက္တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆို တာလိုကို မလိုဘူး ေလ။ဒီလိုေျပာတာ ဒီဌာနကို ဖ်က္ပစ္ရမယ္ လို႔ဆိုလိုတာ ေတာ့မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဆီေလ်ာ္အပ္ စပ္တဲ့ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ခ်ံဳ႕သင့္ တယ္။ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝခ်င္းအရ ဆက္ စပ္ေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ျပန္ၾကားေရးေပါင္း လို႔ရတယ္။ သူတို႔စိုးရိမ္ေသာကတစ္ခုရွိပံုရ ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အရင္ လူေတြေတာက္ ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့ ဟာေပါ့။ အကယ္၍ ျပန္ၾကား ေရးဝန္ႀကီးဌာနဖ်က္လိုက္လို႔ရွိရင္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြ၊ ေၾကညာခ်က္ေတြထည့္ေပးတဲ့သူ မရွိ ေတာ့ဘူး။ ေနာက္အျခားမီဒီ ယာေတြရဲ႕ တစ္ ဖက္ေစာင္းနင္းေဖာ္ျပမႈေတြကိုလည္း ကာကြယ္ လို႔ရတယ္ ဒါမ်ိဳးေတြေျပာတာရွိပါတယ္။ဒါမ်ိဳးေၾကာင့္ဆိုရင္ေတာ့ သေဘာမတူ ပါဘူး။

အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေၾကညာခ်က္ ေတြကို ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာေတြ ကလည္း ေဖာ္ျပမွာပါေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းလို အစိုးရ ရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေတြကေနတစ္ဆင့္ထုတ္ျပန္ လို႔ရတယ္။ အျပည့္အစံုသတင္းစာမ်က္ႏွာ မွာ ေဖာ္ျပလိုရင္ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာေတြကေန တစ္ဆင့္အခေၾကးေငြေပး ၿပီးထည့္လို႔ရတယ္။ အခေၾကးေငြဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း အျခားဟာေတြလို မဟုတ္ဘဲ ဟိုဘက္ဒီ ဘက္ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေတာ့ အထူးႏႈန္းနဲ႔ထည့္မယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီလိုလုပ္ မယ္ဆိုရင္ အစိုးရပိုင္မီဒီယာေတြထူေထာင္ တဲ့ စရိတ္ေလာက္ ေတာင္မရွိ ဘူး။ေနာက္တစ္ခါေၾကာ္ျငာေတြလက္ခံၿပီးေတာ့ အျမတ္ယူေန တယ္။ ဒါကေတာ္ေတာ့္ကို ၾကည့္မေကာင္းတဲ့အ႐ုပ္ဆိုးတဲ့ကိစၥပဲ။ ဒီလိုမျဖစ္ ေအာင္ဆိုရင္ေၾကာ္ျငာကိုအကန္႔အသတ္နဲ႔ လက္ခံလိုက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခါ ျပည္သူေတြ ကိုေရာင္းေန တဲ့ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါ။

လက္ရွိ သတင္းစာကိုဆက္ထုတ္ဦးမယ္ဆိုရင္ အမ်ားပိုင္လုပ္လိုက္ပါ။ အခုအစိုးရပိုင္ထုတ္ ေနတဲ့ ေၾကးမံုနဲ႔ ျမန္မာ့အလင္းကပိုင္ရွင္ေတြရွိ တယ္။ အေမြ ဆက္ခံခြင့္ရွိတဲ့သူေတြကအခုအ ခ်ိန္ထိရွိေသးတယ္။ သူတို႔ကိုျပန္ေပး။ သူတို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အမ်ားပိုင္လုပ္၊ အဲဒါလည္း မလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ျငာကိုကန္႔သတ္ လိုက္ပါေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ ထက္မွာေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အျမင္ သေဘာထားကို လက္ခံလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္။ျပန္ေျပာရရင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုခ်န္ထားခဲ့တာ လံုးဝ သေဘာမတူဘူး။ သို႔ ေသာ္ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့၊ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ဆရာ ဦးေဖျမင့္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေတာ့ အဆိုးထဲ က အေကာင္းလို႔ ယူဆရ မွာေပါ့။ ေစာင့္ၾကည့္ ဖို႔လိုပါေသး တယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္
(ဥကၠ႒၊ ရခိုင္အမ်ိိဳးသားပါတီ)

အခုခန္႔အပ္ဖို႔တင္သြင္းတဲ့အမည္စာရင္း မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ သူေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့မရင္းႏွီးဘူး။ စိမ္းတယ္ ေပါ့။ေဒါက္တာေဖျမင့္ နဲ႔ကေတာ့ ရင္းႏွီးပါ တယ္။ ဦးသိန္းေဆြနဲ႔လည္းျမင္ဖူးေျပာဖူး႐ံုပဲ ရွိတယ္။ သိပ္ၿပီးေတာ့ရင္းရင္းႏွီးႏွီးမရွိဘူး။ အ ခင္းအက်င္းကေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ဦးသိန္း စိန္လက္ထက္မွာကေတာ့ လူမ်ားမ်ားနဲ႔တာဝန္ ခြဲၿပီးယူ တာေပါ့။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္က ေခတ္တစ္ခုကေန ေခတ္တစ္ခုကိုသြားတဲ့အခါ မွာ အတိမ္းအေစာင္းလံုးဝ ခံႏိုင္တဲ့အေနအထားနဲ႔သြားတဲ့ပံုစံ။ အဲဒါေၾကာင့္ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္ေတြ အားလံုးကိုလူခြဲၿပီးမွတာဝန္ကိုႀကိဳး စားေဆာင္ရြက္တဲ့ပံုစံေလးေတြေတြ႕ပါတယ္။တိုင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကေတာ့တစ္ပိုင္း ေပါ့။

အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ပါဝင္လာတာ လည္း ႐ုတ္တရက္ႀကီးဗ်ဴ ဟာေျပာင္းလိုက္လို႔ျဖစ္မယ္လို႔သံုးသပ္မိတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာပါလာတဲ့အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာန ေလးခုကိုပူးတြဲကိုင္တြယ္မယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတာ ကေနျပည္ေတာ္ႏွင္းဆီစံအိမ္မွာ ေနာက္ဆံုးအ စည္းအေဝးမတိုင္ခင္အထိ ဒီအခင္းအက်င္း မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ဦး ျမင့္ေဆြျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒီအခင္းအက်င္း ျဖစ္လာတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔သံုးသပ္ တယ္။ အရင္တုန္းကသိရတာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ျပင္ပကေနဦး ေဆာင္ မယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးနဲ႔ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးအျဖစ္အျခားသူေတြကိုခန္႔ထားဖို႔ အသံေတာင္ထြက္ၿပီးၿပီ။ အသံထြက္ေနတဲ့သူ ေတြကို ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကိုယ္တိုင္ဝင္လိုက္တာက အေၾကာင္း အရင္းႀကီးႀကီးမားမား တစ္ခုရွိလို႔ပါ။

ေလးဌာနနဲ႔ဘယ္လိုအခ်ိန္ခြဲၿပီးေတာ့သူဆက္သြား မလဲဆိုတာေတာ္ေတာ္စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း လာတယ္။အခုကဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ အတြင္းဝန္ေတြကို သံုးမွာဆိုေတာ့ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား အရဌာနေတြမွာအတြင္းဝန္ေတြကတပ္မေတာ္ အၿငိမ္းစားေတြမ်ားတယ္ေလ။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ကိုကိုင္တြယ္မယ့္ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔အတြင္းဝန္ေတြ ၾကားမွာ ဘယ္လိုပူးေပါင္းၿပီးမွလာမယ့္ငါးႏွစ္ တာအတြင္းမွာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုတဲ့ ပညာသားပါပါခ်ဥ္းကပ္မႈကအေရးႀကီးလာၿပီ လို႔ထင္တယ္။ ခ်ဥ္းကပ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပ သြားမယ္။

ဦးခင္စုိး
(ဧရာဝတီေျမပဲဆီ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆီစက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒)

လက္ရွိအမည္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြကုိ ေသခ်ာေတာ့မသိ ဘူး။ ေဒါက္တာေအာင္သူဆိုရင္လည္း ကုိယ့္ ၿမိဳ႕နယ္ကအမတ္တစ္ေယာက္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေန နဲ႔ပဲသိထားတယ္။ အစုိးရ သစ္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ မသိေသးဘဲ နဲ႔ေတာ့ ေဝဖန္ဖို႔ဆိုတာ ေစာလြန္းေသးတယ္ လို႔ထင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ လက္ ရွိတိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး ဘာေၾကာင့္မေအာင္ ျမင္သလဲဆိုတာကုိေတာ့ သိေစခ်င္တယ္။ ေစ်း ကြက္ေၾကာင့္လား၊ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ေၾကာင့္ လား၊ ကုန္ၾကမ္းေၾကာင့္လားဆိုတာ ၿခံဳငုံသုံး သပ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလို သိေအာင္လည္း တကယ့္လုပ္ငန္းေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ဦးစီးၿပီး ေတာ့ ဒုကၡခံ၊ အ႐ႈံးခံၿပီးေတာ့ အလုပ္ကုိ ေရွ႕ ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူေတြကုိ ေမးျမန္းေစ ခ်င္တယ္။ အဲဒါမွလည္း လုပ္ငန္းေတြ အမွန္တကယ္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို သိရွိၿပီး ကူညီေပးႏုိင္မွာျဖစ္သလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ အေထာက္ အကူျပဳေစမွာျဖစ္တယ္။ ဒီအပိုင္းေလးကိုေတာ့ အစုိးရသစ္ကုိ အႀကံ ေပးခ်င္တယ္။

ဦးေက်ာ္ဝင္း
(ဦးထုံေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)

အန္ကယ္ျမင္တာကေတာ့ ပိုေကာင္းလာ ဖို႕ပဲရွိတယ္လို႕ျမင္တယ္။ အန္တီစုကလည္း ဝန္ႀကီးေတြကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ သူေတြကုိ အခ်ိန္ယူၿပီးေရြးထားတာ။ ျပည္ သူေတြထဲ က ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့သူေတြကုိ အဖြဲ႕လိုက္ေရြးတာလို႔ထင္တယ္။ ျပည္သူထဲ ကေနလာတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ လက္ရွိ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြလိုအပ္သလဲသိႏုိင္ မယ္။ ျပည္ သူ႔ဆႏၵလိုအပ္ခ်က္ကုိျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အန္ကယ္ တို႕ ေရႊအသင္းကေနၿပီး ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္း မွားဝယ္မွားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြ ပါဝင္တဲ့ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တဲ့အခါမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျပႆနာ ေတြကုိ အန္ကယ္တို႔ေျပာလိုက္မွ သူတို႔သိသြားတယ္။ လက္ရွိသမၼတႀကီး ဦးသိန္း စိန္လက္ထက္မွာ အန္ကယ္ တုိ႔ေရႊအသင္းကေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ တကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔သြား ႏိုင္မယ့္ မားကက္တစ္ခုေပၚေပါက္လာဖို႔ ၂ဝ၁၃ ေလာက္ကတည္းကလုပ္ေနတာ အခု ၂ဝ၁၆ အထိမျဖစ္လာေသးဘူး။ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ျပည္သူအက်ဳိးနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ စဥ္းစားမယ္ ဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းေတြက အားေပးရမယ့္ မျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးေတြသာ ကူညီေပးမယ္ ဆိုရင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိႏုိင္မွာပါ။ အစိုးရ သစ္အေနနဲ႔ ကူညီလည္းကူညီမယ္လို႔ထင္ တယ္။ အန္ကယ္တို႔ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ကေတာ့ အရင္ကထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းလာ မယ္လို႔ အန္ကယ္ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။

ဦးမ်ဳိးညြန္႔
(ျမန္မာႏိုင္ငံေရထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(အတြင္းေရးမွဴး)

ဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကအဓိကျဖစ္တယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းရင္ ေတာ့ အဲဒီဝန္ႀကီးဌာနကေကာင္းလာမွာပါ။ေရလုပ္ငန္းက႑အေပၚမွာလည္း အရင္ထက္ ပိုေကာင္းလာ မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အမွန္ တကယ္ေမွ်ာ္မွန္း တဲ့အတိုင္းျဖစ္လာမယ္၊ ျဖစ္ မလာဘူးဆိုတာကေတာ့ ေျပာထားတဲ့အတိုင္း ရက္ ၁ဝဝ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းသူတို႔လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ ေပၚလစီ ေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွ သံုးသပ္လို႔ရမွာပါ။အခုက အစိုးရ အဖြဲ႕အေပၚသံုးသပ္ဖို႔က ေစာ လြန္းပါေသးတယ္။

ေဒၚျဖဴျပာဝင္း
(အထက္တန္းျပ၊ က်ဳိင္းတံု)

ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကေတာ့ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားၾက တယ္။ကြၽန္မလည္းအတူတူပါပဲ။ ယံုၾကည္တယ္။ ျဖစ္ ေစခ်င္တာေတြက ေတာ့ ပညာေရးမူေတြ၊ စနစ္ ေတြ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈကိစၥေတြ၊ လစာေတြ၊ ႏွစ္ကုန္ရင္တန္းတင္ေပးတဲ့စနစ္ေတြ၊ လုပ္ သက္မ်ားမွ ရာထူးတိုးေပးတဲ့မူေတြ၊ ပညာေရး မွာ အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို အရည္အခ်င္းျပည့္ေစခ်င္တယ္။ စာ ဖတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီစနစ္ေတြမူေတြမွာ အ ေဟာင္းကိုျပင္တာေရာ၊ အသစ္ေတြေရာ ျပဳျပင္ ေစခ်င္တယ္။ အခုမူေတြက တိုင္းက တစ္မ်ဳိး ျပည္နယ္ကတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန တာပါ။ ေက်ာင္း သားေတြအတြက္ စဥ္းစားÓဏ္ပါတဲ့ ေမးခြန္း ေတြကိုျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ေျဖေစခ်င္တယ္။ ကိုယ္ လည္း အဲဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးေတြကို ထုတ္ေစ ခ်င္ တယ္။ စစ္ခ်င္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပညာေရး ဌာနကိုကိုင္တြယ္မွာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အဝစိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ပညာရပ္ တန္ဖိုးကိုသိတဲ့သူတစ္ဦးက ပညာေရးဌာန ရဲ႕ ပဲ့ ကိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာမွာေၾကာင့္ပါ။ ပညာေရးမွာ အမွန္တကယ္စိတ္ဝင္စားၿပီး ကေလး ေတြအေပၚကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔သင္ ေပးတာမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြေပၚ ထြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ သင္ေထာက္ကူေတြကို ပံ့ပိုးေပးေစခ်င္တယ္။ ပန္းခ်ီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ အိမ္ တြင္းမႈ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ သီးသန္႔ထုတ္ေပး ေစခ်င္တယ္။ အေဝးေရာက္တာဝန္ ထမ္း ေဆာင္ရ တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အတြက္ ေန ေရးထိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြ ေပးအပ္ေစခ်င္ပါ တယ္။

ဦးသန္းထိုက္ေအာင္
(ကထိက၊ သမိုင္းဌာန၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပညာေရးဌာန ကိုကိုင္တြယ္မွာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ ထမ္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဝမ္းသာေနၾက တယ္။ သူ႔ကိုလုပ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ပညာ ေရးဌာနမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ပညာေရး ဥပေဒမွာ လိုအပ္တာေတြကိုျပင္ေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း လႊတ္ေစခ်င္တယ္။ အမ်ားႀကီးေတာ့ ရွိတယ္။ သူေရာက္လာမွာ ကို အားလံုးေပ်ာ္ၾကတယ္။ သူက ပညာေရး ကိုစိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိထား ၾကေတာ့ တိုးတက္မယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဆရာေတြ၊ လူမႈဘဝ ေတြ၊ ဖူလံုေအာင္လစာေတြ၊ ပင္စင္ယူရင္ အဆင္ ေျပေအာင္ ေနအိမ္ေတြကို အရစ္က်နဲ႔ လစာထဲက ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္တာမ်ဳိးေတြျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ သူက ဌာန ေလးခုေလာက္ကိုင္ မယ္လို႔ၾကားထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အသက္ အရြယ္နဲ႔က်ေတာ့ မ်ားတယ္လို႔ထင္တယ္။ ေရွ႕ ဆက္လုပ္ရမွာေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဌာနႏွစ္ခုေလာက္ကိုပဲကိုင္ေစခ်င္ တယ္။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ပညာ ေရးမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ကိုင္တြယ္ဖို႔၊ အရာ ရွိေတြကို ေသခ်ာထိန္းႏိုင္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္။

ဦးျမတ္သီဟထြန္း
(မူလတန္းျပ၊ ဧရာဝတီတိုင္း)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္မွတ္မထားဘဲ သူက ပညာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူမွာကို အတိုင္း မသိဝမ္းသာမိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဌာနမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို သူ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ယံုလည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဆိုတာ လုပ္ငန္းခြင္ဖိအားေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ေျဖရွင္းတာေတြကို သူ႔အေနနဲ႔ေဆာင္ ရြက္ေပး ႏိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဌာနရဲ႕ ဝန္ႀကီးျဖစ္လာမွာဆိုေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ ပါပဲ။ သူ႔အေနနဲ႔ ပညာေရးဌာနမွာ ကြၽမ္းက်င္ တဲ့သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကို မွန္ကန္စြာေရြး ခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ေနရာျပန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံု ၾကည္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးေနရာခ်ထား မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။

ကုိထြန္း
(Program Officer/Migrant Worker Rights network)

ကြၽန္ေတာ့္ကုိယ္ပုိင္အျမင္ကေတာ့ အရပ္ သားအစုိးရျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကဳိက္တယ္ဗ်ာ။ေနာက္ၿပီး အခုလႊတ္ေတာ္ကုိတင္သြင္းထား တဲ့ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြထဲမွာ ပညာရွင္ေတြအ မ်ားႀကီးပါ ဝင္လာတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကဗ်ာ ၊NLDက သူ႔ပါတီက လူ ေတြကုိ ေရြးတာတင္မကဘဲနဲ႔ တျခားပါတီက သူေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကုိပါ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံအတြက္ေကာင္းမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ပူးေပါင္းမယ္ဆုိတဲ့သေဘာကုိျပရာ ေရာက္တယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ပုိႀကဳိက္ရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ေျပာရရင္ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေတြအတြက္ ခုိင္မာတဲ့မူဝါဒေတြခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး ေတာ့ မူရင္းႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရာ လက္ခံရာႏိုင္ငံေတြမွာပါ အဆင္ေျပေျပနဲ႔ အလုပ္လုပ္လုပ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကုိေျဖရွင္းေပးရင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာလည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြကုိ ကူညီၿပီးသားျဖစ္သြားမွာပါ။ အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရးကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လုိ႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကုိမ်ဳိးေအာင္
(seaman/STX Shipping Co.Ltd)

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ပညာရွင္ေတြ ရဲ႕အခန္းက႑ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အခု အစုိးရသစ္စာရင္းကုိ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးတ ႀကီးလုိ အပ္ေနတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ ကုိ အိမ္ဦးခန္းေပၚတင္ထားသလုိျမင္ရေတာ့ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲကုိႀကိဳဆုိမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္အရေရာ၊ အေျခခံဥပေဒအရ ပါ NLD ဟာ ကုိယ့္လူနဲ႔ကုိယ္ အစုိးရဖြဲ႕စည္း ခြင့္ရွိေပမယ့္ အခုျမင္လုိက္ရတာက ဝန္ႀကီး စာရင္းထဲမွာNLD အနည္းဆုံးအျပင္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးကလူေတြေတာင္ပါေသးတယ္ေလ။ ဒါ ဟာ ဘာကုိျပ ဆုိေနသလဲဆုိေတာ့ တစ္သက္ လုံး ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာကုိ ရင္စည္းခံၿပီးႏုိင္ငံေရး လုပ္ခဲ့တာဟာ အာဏာလုိခ်င္လုိ႔မဟုတ္ဘူး ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနသလုိ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔ ေျပာ ခဲ့တာကုိ ကနဦးအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕သက္ေသ ျပလုိက္တာလုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြဲ႕စည္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္တဲ့အစုိးရကုိ ျပည္သူ႔အက်ဳိး၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈၿပီးဖြဲ႕စည္းလုိက္တဲ့ အစုိးရလုိ႔နားလည္မိတယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းေရာ စိတ္ ပုိင္းဆုိင္ရာပါ တစ္စစီ လုိျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ ကုိ ဒီအစုိးရသစ္မေျပာနဲ႔ တန္ခုိးရွင္တစ္ပါးပါး က ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္းလဲေအာင္မလုပ္ႏိုင္ ဘူးဆုိတာကုိလည္း နားလည္ထားပါတယ္။ေသခ်ာတာက အစုိးရသစ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ရွိအေျခအေနထက္ပုိေကာင္း ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ အျပည့္အဝယုံၾကည္ ပါတယ္။

ဒါ႐ိုက္တာ ေက်ာ္ႏွင္းဆီ

အခုလိုမ်ဳိး ဝန္ႀကီးဌာနေလွ်ာ့ခ်လိုက္ တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို တစ္ခု နဲ႔တစ္ခုပူးေပါင္းလိုက္တာပါ။ အခုလိုမ်ဳိး ဝန္ ႀကီးဌာနေတြကို ပူးေပါင္းလိုက္တဲ့အတြက္ လူ နည္းနည္းနဲ႔ ကိစၥအားလုံးကိုခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕ စည္းေနတဲ့အေပၚမွာ ႐ုပ္ရွင္ေလာကအတြက္ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ေနလဲဆိုေတာ့ အစ္မတို႔ ဗီဒီယိုေစ်းကြက္က အခုဆို ရင္ ေစ်းကြက္က် ေနတယ္လို႔ေျပာရမယ္။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ နဲ႔ယွဥ္မယ္ဆိုရင္ အစ္မတို႔ဗီဒီယိုေစ်းကြက္ က အမ်ားႀကီးနိမ့္ပါေသးတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး အစိုးရသစ္တက္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံ တကာ နဲ႔ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေလာကကိုဖန္တီး ေပးႏိုင္မယ္လို႔ အစ္မအေနနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္ထား သလို ယုံလည္းယုံၾကည္ထားပါတယ္။

ေတးသံရွင္ ေစာဖိုးခြား

အစိုးရသစ္အေျပာင္းအလဲမွာ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္။ ဝန္ႀကီး ဌာနေတြေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ေတာ့ ဘာမွေကာင္းတယ္ မေကာင္း ဘူးဆိုတာကို မေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအားလုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးၿပီ၊ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့သူက လုပ္တဲ့အေျပာင္း အလဲကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔လက္ခံရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့သူကလည္း ဒီလိုမ်ဳိးအေျပာင္း အလဲေတြလုပ္သင့္တယ္။ လုပ္ရမယ္ထင္လို႔ လည္း လုပ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကို ေနာက္ပိုင္း မွာ ေထာက္ပ့ံမႈေတြေပးလာ မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္း ျပည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေရြ႕တစ္ခုကိုသြား ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအားလုံး အစိုးရသစ္နဲ႔လက္တဲြၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ေကာင္း စားဖို႔အတြက္လုပ္ရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလုံးက ကူညီေပးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႏု ပညာေလာ ကအတြက္လည္း မွန္ကန္တဲ့နည္း လမ္းေတြ နည္းစနစ္ေတြေပၚေရာက္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ယုံၾကည္တယ္။ ေမွ်ာ္ လင့္တယ္။ အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္ကိုယ္ တုိင္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ ဘယ္အရာကိုမဆို လုပ္ ေဆာင္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိေနတဲ့ သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ဖို႔လိုအပ္တာေတြကို လုပ္ေပးဖို႔အစိုးရသစ္ကို တင္ျပသြားဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List