Monday, March 21, 2016

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲ


ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၉ ဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) က ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေစာင္း၍ မူၾကမ္းတခု ေရးဆြဲလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ တတ္သိပညာရွင္ တခ်ဳိ႕၊ ဖက္ဒရယ္အေရး ေလ့လာေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ သင္ၾကားေလ့ လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တခ်ဳိ႕ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း UNFC ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ႏိုင္ဟံသာက “က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ဳိး အားလံုးကလည္း ေတာင္းဆိုေနတာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု စစ္စစ္မွန္မွန္ ျဖစ္ဖို႔ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါက အဓိက အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒါကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ ဒါမွ က်ေနာ္တို႔ တကယ္တမ္း အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ အခါက်ရင္ ဒီကိစၥေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေဆြးေႏြးရမယ္ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ဘက္ေပါင္းစံုကေနၿပီးေတာ့မွ အခ်က္အလက္ကို စုေစာင္းရွာေဖြၿပီးေတာ့မွ ေလ့လာထားတဲ့သေဘာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ ၆ ရက္အၾကာ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ရက္တြင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ အဖြဲ႔အစည္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ကာ ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္းရ ရွိမႈအေပၚ သံုးသပ္ျဖည့္စြက္မႈမ်ား၊ အတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ အာဏာခြဲေဝပုံ၊ လံုၿခံဳေရးပိုင္ဆိုင္ရာ တပ္မ်ားဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ စသည္တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လိုလားတာကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ စုစည္းတယ္။ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အတြင္းပိုင္းကေတာ့ အစိုးရအုပ္စုက ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းနဲ႔ အဲပံုစံမ်ဳိး ဘယ္လိုစုစည္းမလဲ။ ေနာက္ အာဏာကို ဘယ္လိုခြဲေဝမလဲ။ ဥပမာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ဘယ္လိုအာဏာမ်ဳိးကို ယူမလဲ။ ဘယ္လို တာဝန္မ်ဳိးကို ယူမလဲ။ ျပည္နယ္ေတြက ဘယ္လိုအပိုင္းမွာ သူတို႔အတြက္ကို အာဏာခြဲေဝထားမလဲေပါ့ဗ်ာ” ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ျပည္နယ္ရွိထားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအျပင္ အေရအတြက္နည္းၿပီး ျပန္႔က်ဲေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရး ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို စာအုပ္ထုတ္၍ လူထုကို ခ်ၿပီၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္တပ္က ဗဟို ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသား ေဒသအမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည္တို႔တြင္ အဘက္ဘက္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရေၾကာင္း စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မရရွိလွ်င္ ယင္းသို႔ေသာ ေဘးဒုကၡဆိုးက်ဳိးမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (LAN) အဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္သူ တဦးလည္းျဖစ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ ေဒသတြင္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ အကယ္ဒမီေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနသူလည္းျဖစ္သည့္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

“NLD ပါတီကလည္း ဖက္ဒရယ္ဆိုတဲ့ စနစ္ကို လက္ခံထားၿပီးသား၊ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုေနတာကေတာ့ ၾကာၿပီ။ တခုပဲ ရွိတယ္။ တခုပဲ လိုတာရွိတယ္။ သြားသင့္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာေတာ့ျဖင့္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေပၚလာဖို႔လိုတယ္။

တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ ယူဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက နားလည္မႈ ပိုရွိလာဖို႔ လိုတယ္။ ဒီအေျခခံက သြားမွသာလွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈက ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ဧရာဝတီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List