Thursday, March 24, 2016

“ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲ၊ တုိင္းျပည္ ေကာင္းလာမွာလား”


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က သူ႔ရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ နာမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့အခါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရး ဝန္ႀကီးနာမည္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးပါမယ့္ ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပါ။ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ၅ ႏွစ္တာ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုေနရာမွာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာမွာပါ။ ေျပာရရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဟာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေအာက္မွာ တိုင္းျပည္တြက္ ဘာေကာင္းက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္သလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

ဒီအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေကာင္းက်ိဳး ဆုိးပစ္ေတြကို အရင္ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္က စလိုက္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ကူးစက္သြားခဲ့တဲ့ ကိစၥပါ။ အခုုလို ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး ကြဲျပား႐ံုနဲ႔ အမုန္းတရားေတြျဖစ္၊ အဲဒီကတဆင့္ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြျဖစ္၊ လူေတြေသ ေၾက၊ ဒါဏ္ရာရ၊ ေနအိမ္ေတြ မီးေလာင္၊ ဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ၾကရ စတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအတြက္ ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ဆံုး ျပႆနာႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ က်န္ရစ္ ပါတယ္။ ဒီ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားမွဳေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ပထမအဆင့္ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးမွဳ၊ ဒုတိယ တဆင့္ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လွံဳ႕ေဆာ္မွဳ၊ တတိယအဆင့္ တကယ့္အၾကမ္းဖက္မွဳ စတဲ့ အဆင့္သံုးဆင့္ ေတြ႔ျမင္ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအဆင့္သံုးဆင့္စလံုးကို ကာကြယ္ဖို႔၊ တားဆီးဖို႔၊ အေရး ယူဖို႔ အားလံုး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ အဓိက တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကာလ တေလ်ာက္လံုး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အဲဒီတာဝန္ လံုးဝ မေက်ပြန္ခဲ့ပါဘူး။ အမုန္းတရား ျဖန္႔ျဖဴးေနသူေတြကို၊ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လွံဳ႕ေဆာ္ခဲ့သူေတြကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။ လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ပါတယ္။ တကယ့္ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြကို အေရးယူတဲ့ အခါမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးတာ၊ တကယ္ က်ဴးလြန္သူေတြကို ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ႏိုင္ျခင္း မရွိတာ၊ အေရးယူေတာ့လည္း မွ်တမွဳမရွိတာ စတဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို နည္းနဲ႔ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အမုန္းပြားမွဳ ျပႆနာႀကီး ဒီကေန႔ထက္ထိတိုင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥ အတြက္ တာဝန္အရွိဆံုးသူဟာလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါ တယ္။

ေနာက္ျပႆနာႀကီးတစ္ခုက ေက်ာင္းသားေတြ၊ ဆႏၵျပတဲ့ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူေတြကို ကိုင္တြယ္မွဳပါ။ အားလံုးသိၾကၿပီျဖစ္တဲ့အတိုင္း ရန္ကုန္မွာ လက္ပတ္နီေတြသံုးၿပီး ဆႏၵျပသူေတြကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေစတဲ့ကိစၥလည္း ျပည္ထဲေရးမွာပဲ အဓိက တာဝန္ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒီကေန႔အခ်ိန္ထိ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားေတြကို လက္ပံတန္းမွာ အၾကမ္းဖက္၊ ႐ိုက္ႏွက္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့တဲ့ ကိစၥမွာလည္း ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ပံုဟာ အ႐ုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ခဲ့ပါတယ္။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သမွ်ဟာ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကနဲ႔ မျခား ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အရင္ စစ္အာဏာရွင္ခတ္ကန႔ဲ ပိုဆုိးတဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္း ဖက္မွဳေတြေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ အခုလုိ ကိုင္တြယ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ေတြထဲက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားေတြကေတာ့ လံုးဝ မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းကဆိုရင္ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွဳ သူတုိ႔ တစ္မွတ္၊ တစ္မွတ္ရေအာင္ မနည္းၾကိဳးစားထားခဲ့ရ တာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုက တစ္မနက္တည္းနဲ႔ ျဖဳန္းတီးပစ္တယ္ ဆိုသည္အထိ ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။ ၾသဇာ ႀကီးတဲ့ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းကလည္း ေခတ္သစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကိုဟာ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀-၆၀ ေလာက္က အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ျပည္ထဲေရးကို ကိုင္တြယ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေဝဖန္ပါတယ္။ သမၼ တဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ေျဖေလ်ာ့မွဳေတြ လုပ္လာခ်ိန္ကစ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ဆုိတာမွာ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိန္း တာဝန္ယူခဲ့ပါတယ္။ သူတာဝန္ယူခဲ့ခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလံုးနီးပါးေလာက္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အဲဒီ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို ကို တာဝန္ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္တစ္ ေလကိုမွ ျပန္လႊတ္မေပးေတာ့တာ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊရဲ႕ ေပးကမ္းမွဳေၾကာင့္ ၂၀၁၀ မွာ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုေရာ၊ တပ္မေတာ္က ခန္႔တယ္ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝန္ႀကီးေတြ ကိုပါ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အားလံုးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ေနရခ်ထားေပးသြားတာမို႔ ျဖဳတ္လို႔လဲမရ၊ အနားေပးလို႔လည္း မျဖစ္၊ ညိႇညိႇႏိႈင္းႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာပါ။ ၂၀၁၁ အကူးအေျပာင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ဒုခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ရဲ႕ ေနရာခ်ထားမွဳကို မေက်နပ္တဲ့ ထိပ္ပိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က နံပတ္ ၃ ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ သူ႔ေအာက္က ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္နဲ႔ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုတို႔ပါ။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္ေအာင္ကေတာ့ သူ႔ကို ေနရာခ်ထားေပးမွဳ မေက်နပ္ေတာ့ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းကလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လုပ္ရင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီကေန ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကို စည္း႐ံုး လုယူပါတယ္။ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုကေတာ့ ဦးသိန္း စိန္ အဖြဲ႔ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို နာမည္ပ်က္ေအာင္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးဆန္တဲ့ အၾကမ္းဖက္ မွဳေတြကို လ်စ္လ်ဴရွဳခဲ့ေလသလား၊ ေက်ာင္းသားေတြကို အၾကမ္းပတမ္း အၾကမ္းဖက္ခဲ့ေလသလား သံသယ ပြားစရာ ရွိေနပါတယ္။

အခု ျပည္ထဲေရးကို တာဝန္ယူမယ့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြကေတာ့ သူ႔အရင္ ဝန္ႀကီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုနဲ႔ ျခားနားမွာကေတာ့ အေသအျခာပါပဲ။ ေခတ္သစ္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္သူ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

စည္သူေအာင္ျမင့္
Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List