Tuesday, March 22, 2016

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတင္းထြက္ေနသူ ေဒါက္တာသန္းျမင့္၏ ကိုုယ္ေရးအက်ဥ္း


ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ NLD ပါတီမွ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္သုုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာသူျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ မည္ဟုု သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ကိုု ၁၉ ၄၃ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေမြးဖြား ခဲ့ၿပီး အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာကိုု အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္း(စစ္ကၽြန္း)၊ ျမင့္ေမတၱာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ရန္ကုုန္တကၠ သိုုလ္)တိုု႔ တြင္ သင္ၾကားခဲ့ည္။ ရန္ကုုန္စီးပြားေရး တကၠသုုိလ္တြင္ ပညာသင္ ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး B.Econ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ထုုိ႔ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု၊ ပိစိဖိတ္ အေနာက္ပုုိင္းတကၠသုုိလ္၊ လုုပ္ငန္းစိစစ္ေရး ေကာလိပ္(ေတာင္အာဖရိက) သုုိ႔ လည္း သြားေရာက္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းမွဴး၊ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စေသာ ရာထူးတာ၀န္မ်ားကိုု ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္း စုုႏုုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုုိင္ငံ၊ မာလ၀ီႏုုိင္ငံ၊ ေဘာ္ဆြာႏုုိင္ငံမ်ားသုုိ႔လည္း သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုုႏွစ္မွစ၍ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ပါတီ၀င္ တဦးျဖစ္လာ ခဲ့ၿပီး ယခုုအခါ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ FMI City တြင္ ေနထုုိင္လ်က္ရွိသည္။ သူသည္ အိမ္ေထာင္သည္တဦးျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီး ထြန္းကားျခင္း မရွိေပ။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List