Saturday, August 03, 2013

ေဆာ္ဒီ Blogger ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရ

Saturday, Augest 03, 2013
ရာအစ္ဖ္ ဘာဒါဝီသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆာ္ဒီ လစ္ဘရယ္မ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ထူေထာင္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ေစာ္ကားသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဂ်ာဒါးၿမိဳ႕ရွိ တရားရံုးတြင္ ယခုစီရင္ခ်က္ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေစာ္ကားေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရသူ Blogger တစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ (၇)ႏွစ္ႏွင့္ ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ (၆၀၀) ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရာအစ္ဖ္ ဘာဒါဝီသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေဆာ္ဒီ လစ္ဘရယ္မ်ား ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ထူေထာင္ထား သူ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ေစာ္ ကားသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဂ်ာဒါးၿမိဳ႕ရွိ တရားရံုးတြင္ ယခုစီရင္ခ်က္ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာအစ္ဖ္သည္ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ကတည္းက ထူေထာင္ထားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္မည့္ ဖိုရမ္မ်ိဳး ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎သည္ ေဆာ္ဒီအစိုးရ၏ ဆိုင္ဘာရာဇဝတ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထင္ရွားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ရာအစ္ဖ္သည္ မယံုၾကည္ထုိက္သူ၊ ဘာသာမဲ့တစ္ဦး"ဟု စြပ္စြဲခဲ့သလို ၎ေျပာဆို ေရးသားမႈမ်ား အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီဟု ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ဖူးသည္။ ရွိတ္ခ္အဘူလ္ရာဟမ္ အယ္လ္ဘာရက္က ရာအစ္ဖ္သည္ မြတ္ဆလင္၊ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဘုရားမဲ့ဝါဒဟာ တူတူပါပဲဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ရာအစ္ဖ္သည္ ဘာသာတရားကို စြန္႔ပယ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ိဳး ကို ျဖန္႔က်က္ ရိုက္သြင္းေနသူ အျဖစ္လည္း တံဆိပ္ကပ္ျခင္း ခံခဲ့ရေသးသည္။

ရာအစ္ဖ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ာဒါးရွိ ဘူရိုင္မန္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားဆိုေသာ စြဲခ်က္သည္ အျမင့္ဆံုး ေသဒဏ္ထိပါ ေပးႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ရာအစ္ဖ္ ကိုယ္တုိင္က မိမိသည္ မြတ္ဆလင္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ကတိျပဳ ဝန္ခံသည့္ အခါမွသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ရာဇဝတ္ ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ရပ္တည္တဲ့ Blogger တစ္ေယာက္အတြက္ ဒီစီရင္ခ်က္က အင္မတန္ ျပင္းထန္လြန္းပါ တယ္။ ေဆာ္ဒီအစိုးရကဘာသာေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေထာက္ခံပါေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာေနခ်ိန္မွာ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ရယ္စရာႀကီးပဲ"ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသဆုိင္ရာ ဒုတိယ ဒါရိုက္တာ နာဒင္ဟိုရင္က ေျပာၾကားသြားသည္။

၎က ဘာသာေရးအတြက္ အျမင္ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးလိုသူ တစ္ေယာက္ဟာ (၁)ႏွစ္ေလာက္ ေထာင္ထဲမွာ အပိတ္ေလွာင္ ခံထားရၿပီးၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ (၆၀၀) အရိုက္ခံရၿပီး ေထာင္ထဲမွာ (၇)ႏွစ္ သြားေန ရဦးမယ္ေလ"ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။ ရာအစ္ဖ္၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဝါလိဒ္အဘူ အယ္လ္ကာရီက မိမိ၏ အမႈသည္မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးကို ေစာ္ကားျခင္း၊ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဆိုင္ဘာရာဇဝတ္မႈဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္(၅)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီး ေဆာ္ဒီ၏ ဘာသာေရး ရဲမ်ားကို ေစာ္ကားမႈအတြက္ ေထာင္ ဒဏ္(၂)ႏွစ္ ထပ္ေပါင္း ခ်မွတ္ ခံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာဒါး တရားရံုးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၾကားနာမႈ တစ္ခုတြင္ ရာအစ္ဖ္၏ ေရွ႕ေနကို အမႈသည္အတြက္ လိုက္ပါ အက်ိဳးေဆာင္ခြင့္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ တရားသူႀကီး မိုဟာမက္ အယ္လ္မာဆြမ္းက ရာအစ္ဖ္ အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္သက္ဝင္ေၾကာင္း ဝန္ခံမႈ မရွိဟုဆိုလွ်င္ ေသဒဏ္ထိ က်ခံရႏိုင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထိုစဥ္က ရာအစ္ဖ္ အေနျဖင့္ ျငင္းဆန္မႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားဆိုေသာ စြဲခ်က္ကို ရာဇဝတ္ ခံုရံုးက အတည္ျပဳလုိက္သည္။

အဆိုပါ စြဲခ်က္သည္ ဂ်ာဒါး ျပည္သူ႔တရားရံုးတြင္ စတင္ သက္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္သူ႔တရားရံုးက ယင္းအမႈကို ၾကားနာရန္ ျငင္းဆန္သည့္ေနာက္ ဂ်ာဒါး ရာဇဝတ္ ခံုရံုးက တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ရာအစ္ဖ္သည္ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ အစိုးရ ေရွ႕ေနမ်ားက အမႈကို ရုတ္သိမ္းလိုက္သည္ ဆုိေသာအခါမွ ေဆာ္ဒီသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္မူ ရာအစ္ဖ္သည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရသည္။ အဆိုပါ ဂယက္ေၾကာင့္ ရာအစ္ဖ္၏ ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

My Blog List