Thursday, August 01, 2013

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔ ေရဒီယုိ မိန္႔ခြန္း

Thursday, August 1, 2013
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မၾကာခဏ ေရဒီယုိ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကာတုိ႔ကေန အခါအားေလ်ာ္စြ မိန္႔ခြန္း ေျပာေလ့ရွိပါ တယ္။ ဒါဟာ အရင္ စစ္အစုိးရမ်ား မလုပ္ခဲ့ဖူးေသးတဲ့ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွာလည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လြန္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံခရီးစဥ္အေၾကာင္း၊ အာဇာနည္ေန႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ခြင့္ အေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး၊ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပန္လႊတ္ေပးေရး ကိစၥ၊ ေတာင္ သူ လယ္သမားအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုတုိ႔နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ျပည္သူကို အသိေပး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ အျပည့္အစံု ကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာက ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ားထံ ေရဒီယိုကေနတစ္ဆင့္ အသိေပး
ေျပာၾကားေနက်ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ဇူလိုင္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေျပာၾကား ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ားသိၾကၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ကေန ၂၀ ရက္ေန႔ထိ အလုပ္ သေဘာခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္ၾကာ ပတ္သက္မႈေတြရွိခဲ့ၾကတဲ့ ၿဗိတိန္နဲ႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္း အလွည့္အေျပာင္း
ျဖစ္တဲ့ ယခုလိုအခ်ိန္မွာ သြားေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံ ၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထဲမွာ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥရပ္ေတြအတြက္ တပ္မေတာ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ မယ့္ ကိစၥေတြကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ တာဝန္သိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြ တိုးတက္ေစ ဖို႔ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအၾကား ရင္းနီးခ်စ္ၾကည္မႈ တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။

အေျပာင္းအလဲကာလမွာလိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြ၊ ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ နားလည္ေပးမႈေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခ်ိန္ေပးသြားေရာက္ေနျခင္း လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္လဟာဆိုရင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာေတြ၊ သံေဝဂရစရာေတြ ရွိေနသလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္းသင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ လည္း အျပည့္ရွိေနပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြကို အၾကမ္းဖက္ တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာေတြကို ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ ရၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့တယ္ဆိုတာ မိဘျပည္သူမ်ား အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထရဲ႕ အဓိက စံတန္ဖိုးေတြျဖစ္တဲ့ မတူညီတဲ့ အယူအဆ
ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲပိုင္ခြင့္ ၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံခြင့္ေတြကို လက္မခံႏိုင္တဲ့သူမ်ား အစြန္းေရာက္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္ေလာက္
ေတာင္ ဆိုးက်ိဳးႀကီးမားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို အၿမဲသတိေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ၾကည္းေပးခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နဲ႔ တကြ အာဇာနည္ႀကီးေတြက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ဟာ ဆိုရင္ ျမန္မာ့သမိုင္း မွာ မေမ့ထိုက္ တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ အာဇာနည္ႀကီးမ်ား၊ က်ဆုံးေလၿပီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြကို အၿမဲအမွတ္ ရေန ရမယ့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဂုဏ္ျပဳထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ခမ္းခမ္းနားနား ဂါရ၀ျပဳခဲ့သလို အမ်ားျပည္သူလူထုကလည္း အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ တစ္ခဲနက္ ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ခဲ့တာ ဟာလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ားသိရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့ အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မထြက္ခြာမီမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ႏိုင္ငံျခား ခရီးစဥ္က ျပည္ေရာက္ခ်င္း ၂၂ ရက္ေန႔မွာ တစ္ႀကိမ္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ က တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ ညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းကို ကိုးကားၿပီး ေျပာၾကားလို ပါတယ္။

အဲ့ဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လြတ္လပ္စြာ ဘာသာ ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈဟာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ႁမြက္ၾကားခဲ့တဲ့အျပင္ ဘာသာတရားက သစၥာ ၊ ေမတၱာ နဲ႔ သမၼာ အာဇီဝ၊ သမၼာကမၼႏၲတို႔ကို ဓမၼအေနနဲ႔ေဟာၾကားၿပီး လူမႈမွာလည္း ဒီဓမၼေတြကိုေလးစားေၾကာင္း လူမႈတိုးတက္ေရး နဲ႔ ဘာသာေရးတို႔ဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္သေဘာ မေဆာင္ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဘာသာ တရားရဲ႕နာမကို အလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး၊ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ မတရားတဲ့ အမႈေတြကိုျပဳရင္ေတာ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းက အဲဒီမတရားမႈကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လူအမ်ားကို နစ္နာေစမယ့္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာမႈေတြ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း တားျမစ္ သြားရ မယ္လို႔ အဲဒီမိန္႔ခြန္းမွာ ထင္ထင္ရွားရွားႀကီးေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲသလိုပဲ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ ဆိုတဲ့ အခြင့္အေရးကို ေပးတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး ႏွစ္ဌာန စပ္ၾကား စည္းတားရေပလိမ့္မည္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပ၏ လို႔ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံမိန္႔ခြန္းဟာ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေျခအေနမွာ မ်ားစြာ စဥ္းစားစရာ၊ မ်ားစြာ သင္ခန္းစာယူစရာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုးတက္လာမႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လတ္တေလာအေျခအေနမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ SSPP/ SSA အဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ဝ” အထူးေဒသ (၂) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သလို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာလည္း ေကအိုင္ေအ အဖြဲ႕ ရဲ႕ နည္းပညာအဖြဲ႕ အႀကံေပး႐ုံးကိုလည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ရာမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိေစမယ့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ ပြင့္လင္းလာၿပီးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါ တယ္။။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးၫွိႏိုင္းမႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ေနၿပီး မၾကာမီမွာ တစ္တိုင္းျပည္လုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္
ေရးထိုးႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ အခါ မွာလည္း သက္ဆိုင္တဲ့အင္အားစုေတြအားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ ဆင္ မႈေတြကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိကက်တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလုံး ညီၫြတ္
ေရး ကို ေရွး႐ႈၿပီး လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီကေန ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၃ ဦးကို လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆ

က္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကတိ ေပးထားတဲ့အတိုင္း ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မက်န္ရွိေစဖို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မိဘျပည္သူမ်ားကို အသိေပး
ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တခ်ိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မိုးေခါင္မႈေတြေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏွံအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား မ်ား ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ သီးႏွံအသစ္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။

မိဘျပည္သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment

My Blog List