Friday, December 28, 2012

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္အား ႐ုရွားပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း သြားမည္

Photo: အမ်ိဳးသမီးမ်ား စစ္မႈထမ္းေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္အား ႐ုရွားပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း သြားမည္
Thursday, 27 December 2012

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္ တစ္ရပ္ အား ႐ုရွားပါလီမန္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Tatyana Moskalkova က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္အား ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ တိုင္ေအာင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ကုန္ဆံုးပါက ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွ Moskalkovaက သတင္းေထာက္ မ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စစ္မႈထမ္း ေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္သည္ ႐ုရွားစစ္ဘက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ စာတစ္ေစာင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Moskalkova က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျမ၀တီ
အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္ တစ္ရပ္ အား ႐ုရွားပါလီမန္ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Tatyana Moskalkova က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္း အေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္အား ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ တိုင္ေအာင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇန္နဝါရီလ ကုန္ဆံုးပါက ဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွ Moskalkovaက သတင္းေထာက္ မ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ စစ္မႈထမ္း ေဆာင္မည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းသစ္သည္ ႐ုရွားစစ္ဘက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရိွသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီး ငယ္မ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ စာတစ္ေစာင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Moskalkova က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List