Monday, March 14, 2016

ျပည္သူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းက သတင္းအတတ္ပညာရဲ႕ အၾကီးက်ယ္ဆံုးစိန္ေခၚမႈပဲ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္းစာၾကီး၏အမႈေဆာင္အယ္ဒီတာ မာတီဘာရြန္က ကမၻာ႔အယ္ဒီတာဖိုရမ္ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုကာ လက္ရွိသတင္း အတတ္ပညာအေျခ အေနႏွင္႔ သတင္းလုပ္ငန္းအေပၚ သူ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင္႔ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ မ်ားကိုေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ---
#အနာဂတ္သတင္းအတတ္ပညာရဲ႕အေျခအေနကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္သလဲ
သိသာထင္ရွားတာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နဲ႕မိုဘိုင္းလ္ကို ဦးတည္သြားေနၾကတယ္လို႔ထင္ တယ္။မိုဘိုင္းလ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုမစဥ္းစားဘူးဆိုရင္ေတာ႔ ဒါဟာမွားယြင္းမႈပဲ။ ၀က္ဘ္နဲ႕ဒစ္ဂ်စ္ တယ္တို႕ ထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြးေတာၾကရလိမ္႔မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ေနတာက ဆုိရွယ္လ္ မီဒီယာေတြ မွာျဖန္႔ေ၀ဖို႔ပဲ။လူေတြက ကၽြန္ေတာ္ တို႕ဆီလာဖို႕ မလိုဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကသူတို႕ကိုရွာေဖြရမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ ၀က္ဘ္နဲ႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ေတြ နဲ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ပံုႏွိပ္နဲ႕ ရုပ္သံေတြကြာျခားသလိုမ်ိဳး လံုးလံုးလ်ားလ်ားကြာျခားတယ္ဆိုတာ အသိ အမွတ္ျပဳဖို႕တကယ္႔ကို လိုအပ္တယ္။မတူျခားနားတဲ႕ဆက္သြယ္မႈပံုစံတစ္ခုလိုလာတယ္။အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈေတြပိုမ်ားလာရမယ္။သတင္းေရးသူရဲ႕အသံဟာပိုၿပီးအေရးပါလာရမယ္။ျမင္သာလာရမယ္။သတင္း ေရးသားသူရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးေတြဟာ ပိုလိုအပ္လာတယ္။

နည္းပညာဟာ ကၽြန္ေတာ္တ္ို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ လံုး၀ဥသံုမရွိမျဖစ္ပဲ။ နည္းပညာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ တို႕ကထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ရမယ္။ အျခားသူေတြ ေနာက္ မွာက်န္ေနလို႔မရဘူး။ဘယ္သိသာထင္ရွားတဲ႔ နည္းပညာပဲ ျဖစ္ပါ ေစ၊အဲဒီေနာက္လိုက္သက္သက္မွ်ျဖစ္ေနလို႕မရေတာ႔ဘူး။ဒီေခတ္ၾကီးမွာေနာက္လိုက္သာျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကလက္သင္႔မခံႏိုင္စရာပဲ။

#လူတိုင္းက အေၾကာင္းအခ်င္းအရာေတြအမ်ားၾကီး ေန႔တိုင္းထုတ္ လုပ္ေနၾကတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အလုပ္ေတြ နဲ႕ဘယ္လိုခြဲျခားမလဲ။

အေၾကာင္းအခ်င္းအရာေတြက လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြျဖစ္လာေနတယ္။အဲဒါ ကိုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အမွားတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ကသတင္းစာ ပညာအေပၚမွာအေျခခံ ၿပီး အေၾကာင္းအခ်င္းအရာေတြ ကိုမျဖန္႔ေ၀ၾကဘူး။ သတင္းအတတ္ပညာနဲ႕ အေၾကာင္းအခ်င္းအရာအၾကမ္းထည္ေတြအၾကား ကြဲျပားျခားနား မႈကဘာလဲဆိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ကိုတူးဆြၾကတာပဲျဖစ္တယ္။တစ္စံုတစ္ခုေသာကိစၥ ဘာျဖစ္လို႔ျဖစ္ ရတာလဲ။ အက်ိဳးဆက္ေတြကဘာလဲ။ဘယ္သူေတြအေပၚရိုက္ခတ္မႈရွိမလဲစသျဖင္႔ အဲဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ကစူးစမ္းရွာေဖြၾကတယ္။ ဒီလို္မ်ိဳးနက္ရႈိင္းတဲ႕ အေရးကိစၥေတြဟာ ဗလာသက္သက္အခ်က္ အလက္ေတြနဲ႕ဖီလာဆန္႕က်င္ ေနတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ အဲဒီခ်ည္းကပ္မႈဆီဦးတည္သြားၾကရမယ္။ဒါဟာ သတင္းအတတ္ပညာရဲ႕ အႏွစ္သာရပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီက ျပည္သူေတြ လိုခ်င္ေနတာဒါပဲ။အဲသလိုေျပာလိုက္လို႔ ရွည္လ်ားတဲ႕ စံုစမ္း ေထာက္ လွမ္းသတင္းေတြေရးရမယ္လို႕ဆုိလိုတာမဟုတ္ဘူး။ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခပ္နက္နက္ တူးဆြေရးဖို႕ၾကိဳးစားေနၾကရ မယ္လို႔ေျပာ ခ်င္တာပါ။

#အျမန္ႏႈန္းရယ္၊သတင္းေတြကိုပံုမွန္ update လုပ္တာေတြဟာ ဒီကေန႕ သတင္းအခန္းေတြအားလံုးရဲ႕ ပံုမွန္စံႏႈန္းနဲ႕ အမိန္႔ေပးမႈေတြျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီလိုအခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္တို႕ဘယ္လိုလုပ္ၾကရမွာလဲ။

အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာမရွိခဲ႔တဲ႕ တာ၀န္ေတြအမ်ားၾကီး ကၽြန္ေတာ္ တို႕ဆီမွာ အခုရွိေနၿပီ။ သတင္းစာထုတ္ေ၀တာအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလံုး ၀ိုင္ယာသတင္းေအဂ်င္စီေတြျဖစ္လာေနၾကတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာအလုပ္ေတြ လုပ္ရတယ္။ဗီဒီယိုလုပ္ရတယ္။ေပါ႕တ္ကတ္စ္လုပ္ရတယ္။အမ်ားၾကီးပဲ။ အေျခခံ က်က်ေျပာရရင္..ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ တာ၀န္ေတြ အမ်ားၾကီးပိုထမ္းလာေနရတယ္။ အဲဒီအလုပ္ေတြ ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ပင္မတာ၀န္ေတြကို အာရံုမစိုက္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရတယ္

အျမန္ႏႈန္းကအေရးၾကီးပါတယ္။လူေတြက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လက္ငင္းခ်က္ျခင္းလိုခ်င္ ၾကတယ္။ဒါေပမယ္႔ အဲဒီကိစၥက သတင္းေတြကို ပိုၿပီးနက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းေရး သားဖို႔ကိုပိတ္ပင္လိုက္တယ္လို႕ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ သိပ္မထင္ဘူး။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ရက္တစ္ရက္ကို သတင္းအပုဒ္ေရ ဘယ္ေလာက္ ထုတ္ကို ထုတ္ရမယ္ဆုိတဲ႕အယူအဆကိုေတာ႔ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမက်ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ သတင္းစိတ္ ကူးကိုေသေသခ်ာခ်ာတည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္တာဟာ အေရအတြက္သက္ သက္ထုတ္ ေနတာထက္ လူေတြပိုၿပီးဖတ္ၾကၾကည္႔ၾကတယ္ဆိုတာေတြ႕ တယ္။ စမတ္က်က် သတင္းစိတ္ကူးတစ္ခုက စာဖတ္သူေတြပိုရေစပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိရဲ႕လုပ္ငန္းေတြမွာျဖစ္ေနတာက အေရအတြက္မ်ားမ်ားထုတ္ ေရး၊ျမန္ျမန္ထုတ္ေရးကိုသာ အာရံုစိုက္ေနၾကတယ္။၀က္ဘ္ေပၚမွာ၊အသံ ေတြအေပၚမွာ၊ၿပီးေတာ႔ သတင္းေတြကိုဘယ္လိုျဖစ္သင္႔တယ္ဆိုၿပီး ဖန္တီးထုတ္လုပ္ တာေတြအေပၚမွာေတာ႕ အာရံုလံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိၾကဘူးျဖစ္ေနတယ္။
#သတင္းအခန္းထဲကိုတိုင္းတာတြက္ခ်က္မႈေတြပိုပို၀င္ေရာက္လာေနတာမို႕ အေရအတြက္ပိုလိုခ်င္တဲ႕ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲက်မသြားဖို႕ဆိုတာ အေတာ္ခက္ခဲတဲ႔အလုပ္ပါ။အယ္ဒီတာေတြအေနနဲ႕ အေရအတြက္နဲ႔အရည္ အေသြးႏွစ္ခုကိုဘယ္လိုခ်ိန္ညွိရမလဲ။

လုပ္ငန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုထက္သန္တက္ၾကြလာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ႕အဓိပၸါယ္ရွိတာတစ္ခုခု အစဥ္အလာအရကိုရွိေနတတ္ပါ တယ္။အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆက္ရွိေနေအာင္ထိန္းၾကရမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ မထိန္းရင္ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုစြန္႕လႊတ္လိုက္ၾကၿပီ လို႔ထင္ၾကလိမ္႔မယ္။ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ႕အဖြဲ႕အစည္းလို႕ ခံစားသိၾကမွာမဟုတ္ဘူး။ၿပီးေတာ႕ အဖြဲ႕အစည္းထဲကလူေတြအေနနဲ႔လဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာကိုခံစားသိ ၾကရမွာမဟုတ္ဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတာကိုမခံစားၾကရရင္ လုပ္ငန္းကလဲေကာင္းေကာင္းအလုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါဟာစိတ္ကူးယဥ္ခ်က္သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ေနာက္ကြယ္ မွာစီးပြားေရးအရယုတၱိတန္မႈလဲရွိ ေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ အေရးၾကီးၿပီးကြဲျပားျခားနားတဲ႔တစ္ခုခုကို ၾကိဳးစားပမ္းစားလုပ္ေနၾကတယ္ဆို တာကို စာဖတ္သူေတြကေန႕စဥ္ေန႕တိုင္းျမင္လိုေတြ႕ လိုၾကတယ္။ အျခားသူေတြဘယ္သူမွမလုပ္တဲ႕ကိစၥေတြ ေပါ႕။သူတို႕က အဲသလိုမျမင္ရင္ေတာ႔ သူတို႕က ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုစြန္႕သြားၾကလိမ္႔မယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္က အေၾကာင္းအခ်င္းအရာ စာလုံုးသက္သက္ေတြကိုဆန္႕က်င္တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ က သတင္းအတတ္ပညာစာလံုးေတြကိုႏွစ္သက္သေဘာက်တယ္။ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ႔ အဲဒါက တကယ္႔ကို တစ္စံုတစ္ရာေသာအဓိပၸါယ္ရွိေနလို႔ပဲ။
#သတင္းအတတ္ပညာရဲ႕အေရးၾကီးပံုကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘယ္လိုသရုပ္ျပမလဲ။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဒါမွမဟုတ္ကၽြန္ေတာ္တို႕သတင္းယူေနတဲ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိတ္မေနမိဖို႕လိုတယ္။လူေတြ ေန႕တိုင္း ဘာကိုစိတ္၀င္စားေနၾကသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ထဲအျမဲရွိေနရ မယ္။အျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈေတြဧရာမျဖစ္ေနတဲဲ႔ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ လူေတြဘာေတြေျပာ ဆိုေနၾကတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕အနီးကပ္သတိ ထားၾကည္႔ေနရမယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာဘာေတြ ေျပာဆုိေနၾကတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အျမဲနားစိုက္ေထာင္ေနဖို႔တကယ္႔ကိုအေရးၾကီးပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီ ယာဆုိတာ လူေတြက သူတို႕ဘာကိုဂရုတစ္စိုက္ရွိေနတယ္ ဆိုတာကိုေျပာဆိုၾကတဲ႕ေနရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ အသိ အမွတ္ျပဳဖို႕ လိုတယ္။အဖြဲ႕အစည္းေတြကဘာထင္သလဲဆိုတာကိုအျမဲတမ္းတိုင္းတာျပ မေနဖူး။

သာဓကတစ္ခုျပခ်င္တယ္။အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲကိုၾကည္႔လိုက္ပါ။ အဓိကပါတီၾကီးေတြက လုပ္ ေဆာင္ေနတဲ႕ကိစၥနဲ႕ သာမာန္အေမရိကန္ ျပည္သူေတြေတြးထင္ေနမႈေတြအၾကား အၾကီးအက်ယ္ အဆက္ျပတ္ ေတာက္္ေနတယ္။မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာပိုၿပီး ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုတယ္။ အဲဒါ ေတြက သူ႕အလို လိုေရာက္ လာမွာ မဟုတ္တဲ႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အလုပ္လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

#ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြမွာ အတုအေယာင္ေတြ၊လူမ်ဳိးေရး၀ါဒေတြနဲ႕ အမွားေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲ႕အခန္းက႑ဘယ္လိုရွိမွာလဲ။

အျပိဳင္မီဒီယာတစ္ခုေပၚထြန္းလာေနတဲ႕ မီဒီယာ၀န္းက်င္မွာ အဲဒါဟာ စိတ္အပူပင္ရဆံုးသြင္ျပင္လကၡ ဏာေတြထဲကတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တင္ၾကိဳရပ္တည္အျမင္ေတြရွိေနတဲ႕ဆိုက္ေတြက သိမ္းသြင္းေနၾကတယ္။ဒီတက္ပိုတာက အခ်က္အလက္ မွားေတြေပးေနတဲ႕ဆုိက္ေတြက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကိုဆြဲေဆာင္သိမ္း သြင္းေနၾကတယ္။လူေတြက သူတို႔႔ရဲ႕ၾကိဳတင္ယူဆ ခ်က္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီေနတဲ႕ ဘုရားစူး အခ်က္အလက္ဆိုတာေတြကိုယံုၾကည္ေနၾကတယ္။

ဒီကေန႔မွာအဲဒါဟာသိပ္ကိုစိုးရိမ္စရာေကာင္းေနတယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕လူမႈအသိုင္းအ၀န္းၾကီးတစ္ခုလံုးနဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ပါ။ အခ်က္ အလက္ဆိုတာမ်ိဳးက လူတိုင္းသေဘာတူၾကတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ လူေတြက သံုးသပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပသနာေျဖရွင္းဖို႕ နည္းလမ္းေတြအေပၚမွာ သေဘာမတူၾကတာမ်ိဳးရွိႏိုင္ ေပမယ္႔ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ႔ သေဘာတူေလ႔ရွိၾကတယ္။အခုေတာ႔ လူေတြက အေျခခံအခ်က္ အလက္ ေတြကိုေတာင္ မယံုေတာ႔တဲ႕အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကံဳေနၾကရၿပီ။

အေထာက္အထားေတြအားလံုးက သမၼတဟာ အေမရိကန္မွာေမြးခဲ႔သူျဖစ္ တယ္ဆိုတာျပသေနတာ ေတာင္ သူဟာ အေမရိကန္မွာမေမြးခဲ႕ဖူးလို႔ အေမရိကန္လူဦးေရရဲ႕ၾကီးမား တဲ႕အစိတ္အပိုင္းက ယံုၾကည္ထား ၾကတယ္။အခ်က္အလက္အရ သူဟာခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတာေတာင္ အေမရိကန္လူဦးေရရဲ႕ၾကီးမားတဲ႕ အခ်ိိဳးအစားတစ္ခုက သမၼတဟာ မူစလင္တစ္ဦးလို႕ယံုၾကည္ထားၾက တယ္။ဒါဟာစိတ္ပူစရာပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လို႔ရတာက အခ်က္အလက္ေတြေထာက္ျပတာပဲ။ဒါေပမယ္႔ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အခ်က္အလက္ေတြထိန္ခ်န္ ထားတယ္လို႕ထင္ၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕သတင္းေတြကိုဆန္႕က်င္ၾကတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕အဲဒါကိုဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္မသိေတာ႔ဘူး။ သိပ္ကိုစိတ္ပူစရာဗ်။ ကၽြန္ေတာ္႔ မွာအဲဒါအတြက္အေျဖမရွိဘူး။ ဒီႏိုင္ငံမွာ သတင္းစာေပNews Literacy ဆိုတဲ႕ အစီအစဥ္ေတြလိုအပ္ေနတယ္။ အခ်က္အလက္နဲ႕ ထိုးဇာတ္ကိုခြဲျခားမသိတဲ႔သူေတြ၊ ဒီသတင္းဌာနကို ဘာေၾကာင္႔ယံုၾကည္သင္႔ၿပီး အျခားကို မယံုသင္႔တာလဲဆို တာခြဲျခား မသိတဲ႕သူေတြ ဒီမွာအမ်ားၾကီးပဲ။ သူတို႔ဟာပင္မ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ အေပၚ သံသယအစြဲကိုရွိေနၾကတယ္။ဒါေတြအားလံုးအတြက္အေျဖကို ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။သိသာတာကေတာ႔ ကၽြန္ ေတာ္တို႕လုပ္ၾကရမယ္။

#ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက အခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ေ၀ေပးဖို႔မဟုတ္လား။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ရိုးသားဂုဏ္ယူစြာနဲ႕ကိုယ္႔အလုပ္ကိုယ္လုပ္ၾကရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရွာေဖြေတြ႕ရွိ တာေတြကိုသူတို႕ကိုေျပာမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႕ မသိဘူး။ဘာေတြတကယ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလူေတြသတိျပဳမိခ်ိန္ မတိုင္ခင္ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈေတြေၾကာင္႔မဟာကပ္ေဘးၾကီး တစ္ခုေပၚလာ တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေစာင္႔ ေကာင္းေစာင္႔ရမလိုျဖစ္ေနတယ္။ 

အဲဒါဆိုရင္ေတာ႔တကယ္႔ေၾကကြဲစရာၾကီးျဖစ္မွာ။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒါဟာတကယ္႔ တာ၀န္ၾကီးတစ္ခုလို႕ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ မွားယြင္းတဲ႕ေကာက္ ခ်က္ေတြနဲ႕အီရတ္ကို စစ္တိုက္ၾက တယ္။ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြေၾကာင္႔ အေၾကာင္းကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၾကိဳတင္ ေကာက္ခ်က္ေတြခ်ေနၾကတဲ႕ အေပၚေမးခြန္းထုတ္စရာေတြျဖစ္ လာတယ္။

တကယ္႔အခ်က္က မီဒီယာေတြကိုလူေတြမယံုၾကတာပဲ။ ဒီႏိုင္ငံမွာေရာအျခား ႏိုင္ငံေတြမွာပါ လူေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ပင္မေရစီးမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း ေတြအေပၚသံသယေတြရွိေနၾကတယ္။ဘယ္သူေတြဘာေရးေရး၊ ဘယ္ အခ်က္အလက္ေတြတင္ျပျပ သူတို႕က ပယ္ခ်ဖို႕ပဲ။

လူေတြကမ်က္ေစ႕ကိုပိတ္၊နားကိုပိတ္ၿပီးသြားေနၾကတယ္။သူတိုအဲဒါကို မၾကားခ်င္ဘူး။ဒါကိုမျမင္ခ်င္ဘူး။အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွႈန္၀ါး၀ါး ဖမ္းဆုပ္ မိရင္ေတာင္ဒါမွမဟုတ္ၾကားမိရင္ေတာင္သူတို႕ကပယ္ခ်ပစ္လိုက္ဖို႔ပဲ စိတ္ရွိတယ္။အဲဒီေခတ္ကာလၾကီးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ေနထိုင္ေနၾကရ ပါတယ္။

World Association of Newspapers and News Publishers အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပေသာ Marty Baron: Loss of public trust is journalism's greatest challenge ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ဆိုပါ သည္။

Credit : Democracy today Newspaper

No comments:

Post a Comment

My Blog List